Bespreek jou plek by die kerk

Neem asseblief van die eredienstye kennis:

08:00 Erediens
Hierdie erediens is oop vir bespreking, word nie regstreeks uitgesaai nie en het ‘n klassieke aanslag.
10:00 Erediens
Hierdie erediens is nie oop vir bespreking nie (dit word gereserveer vir doopfamilies), word regstreeks uitgesaai en het ‘n kontemporêre aanslag.

17:30 Erediens
Hierdie erediens is oop vir bespreking vir tieners (graad 7 tot studente) en hul gesinne, word regstreeks uitgesaai en het ‘n jeugaanslag.

Bespreek jou plek by die kerk

Bespreek jou plek by die kerk.
Ons kan nie wag om jou weer te sien nie ! 

Ons vra lidmate om asseblief nou slegs vir een erediens wat beskikbaar is te bespreek. Gee asseblief vir ander lidmate ook ‘n geleentheid. Vermy dit asseblief ten alle koste om na ‘n Vrydagoggend ‘n bespreking te kanselleer.

[webba_booking]

Neem asseblief kennis van die volgende voorwaardes:

Ons vra lidmate om asseblief nou slegs vir een erediens wat beskikbaar is te bespreek. Gee asseblief vir ander lidmate ook ‘n geleentheid.

Let asseblief daarop dat doopfamilies nie moet bespreek nie. Die 10:00 eredienste word vir dooplidmate gereserveer. Kontak vir Emsie van Eyk (bedieninge@ngtyger.com) in hierdie verband.

Ons vra asseblief dat persone met ‘n hoër gesondheidsrisiko en persone wat vermoed hulle kan die COVID virus oordra asseblief nie eredienste bywoon nie.

Elke persoon wat ‘n erediens bywoon moet asseblief die volgende onderneem:

Ek verstaan dat die NG Kerk Tygerpoort voorkomende maatreëls ingestel het om die verspreiding van die COVID-19 virus te verminder. Ek besef egter dat daar altyd ‘n risiko is om in ‘n openbare byeenkoms aangesteek te word. Ek verstaan dat die risiko om blootgestel te word aan die virus die gevolg kan wees van die optrede, versuim of nalatigheid van myself of ander, insluitend, maar nie beperk tot personeel, ander gemeentelede en hul gesinne nie. Ek besoek vrywillig die erediens van NG Tygerpoort al kan dit moontlik die risiko tot blootstelling aan COVID-19 verhoog.

 

Ek onderneem om al die regulasies na te kom:
  • Die toepassing van sosiale distansiëring
  • Die sit op aangeduide plekke in die kerkgebou (1.5m vanaf die volgende persoon)
  • Sanitering, neem van koors en die invul van die bywoningsregister
  • Geen sang word toegelaat nie.
  • Geen kuiers, gebruik van voedsel of drinkgoed of ander moontlike vorme van oordrag of aanraking word toegelaat nie.
  • Die gebruik van die ingange soos aangedui
  • Ek sal betyds, 10 minute voor die begin van die betrokke erediens reeds my sitplek in stilte in die kerkgebou inneem.
  • Ek sal die hele tyd my masker dra.
  • Ek sal enige ander billike versoeke rondom die beperking van die verspreiding van die virus nakom.