enRoute 16 Februarie 2020

16
Feb

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ifHef1lMnV8[/embedyt]

Sondagaand

16 Februarie 2020

INLEIDING

Ons het die vorige weke gesels oor:

 • Barnabas – die bemoediger
 • Jonatan – Beste vriend
 • Natan – Die redakteur

Vanaand praat ons oor twee:

 • Timoteus – die protegé / student / mentee
 • Paulus – ‘n Yoda / Mentor

Die verhouding tussen ‘n mentor en ‘n mentee, ‘n Meester en ‘n dissipel, ‘n Yoda en ‘n student.

Albei die verhoudings is nodig in jou lewe.

Jy is die student.

Jy is die mentor.

Drie verhale oor hierdie verhoudinge.

Al drie verhale oor ‘n pa en ‘n seun.

Met die twee vrae:

 • Wie leer jou oor God?
 • Wie leer by jou oor God?

U’s my see

 • Dit was nie lank na my tweede jaar in Sonop nie, toe ek ‘n vriendskap met ‘n eerstejaar begin opbou het.
 • Ek het sommer net elke nou dan by hom ingeval om te hoor hoe dit gaan – hy het van die Vrystaat af gekom en Sonop kon nogals rof raak in jou eerstejaar. Elke senior vriend tel!
 • Een aand met daai lekker “koshuiskoffie” – cheap Koffiehuis, gemeng met baie Cremora en ‘n stuk beskuit wat jy by jou buurman gesteel het – sit ons en praat oor allerhande dinge.
 • Soos die aand vorder, gesels ons oor God.
 • Ek sê iets oor God wat ek beleef as ‘n Vader en sien hy raak stil.
 • “Hoe sien jy God” vra ek hom?
 • Nie as ‘n vader nie, antwoord hy skerp
 • Inteendeel, ek weet nie meer hoe om God te sinie. Eintlik haat ek die pa wat ek ken.
 • Hy begin my toe vertel van sy pa, hoe aggresief sy pa was by die huis, alles waarvoor hy bang was, hoe hy sy pa beleef het.
 • Sy pa was ‘n predikant.
 • elke Sondag het hy gepreek, maar by die huis was hy anders!
 • Ek kon sihoekom hy nie kon indink dat God ‘n Vader is nie.
 • Ek vra toe vir hom waar voel hy die naaste aan God?
 • Hy sê die naaste gelukkigste wat hy nog ooit gevoel het is wanneer hy in die see swem.
 • Ek sê toe – GOD IS DIE SEE.

Hierdie storie vertel ons van ‘n verhouding tuss‘n pa ‘n seun wat nie gewerk het nie.

Die meester die dissipel het ‘n wanindruk oor God geskep.

Die les is – maak seker jy leer by die regte mense van God.

Stradivarius viole – ‘n ander pa

 • Antonio Stradivarius se hele familie was inwoners van Cremona in die Noorde van Italië sedert die 12de eeu.
 • Antonio Stradivarius het van jongs af begin om instrumente te maak – veral viole.
 • Na alle waarskynlikheid het hy ‘n vakleerlingskap begin by die meester Nicolo Amati – evan die groot vioolmakers in die wêreld.
 • Hy het viole gemaak wat vandag die mees gesogste viole in die wêreld is.
 • In die jare 1700-1720’s het hy sy beste werk gedo– bekend as die goue periode.
 • Niemand kan vandag die tegniek namaak wat Antonio bemeester het nie.
 • Die tegniek was ‘n familiegeheim wat hy net vir sy twee seuns Omobono Franscesco geleer het.
 • Toe sy twee seuns doodgaan, het die tegniek ook uitgesterf.
 • Sedertdihet verskeie wetenskaplikes probeer om dit na te maak – om weer so ‘n viool te skep.
 • Allerhande teorieë bestaan: dis oor die proses of

die fungus in die hout.

Hoe het OMOBONO FRANCESCO die kuns aangeleer om die viole van hul pa te maak?

 • Was daar ‘n boek?
 • Was dit kopkennis?
 • Was dit iets wat enige iemand anders as hul pa vir hul kon leer?
 • Was dit ‘n wetenskap?
 • Kenners sê die geheim van die viole is nie eintlik so ‘n geheim nie.
 • Die geheim is in die hout.
 • Maar die werklike misterie lê in hoe Antonio sy hout gekies het.
 • Hoe het dit gewerk hoe het sy seuns dit geleer?
 • Noordoos van Cremona, lê die Paneveggio WOUD. “die woud van die viole” of “die woud van die musiek”.
 • Hier groei die “musiekbome” – Noorweense Abies (‘n tipe Denneboom) wat ‘n baie spesifiek digtheid hout verskaf.
 • Dit word vertel dat Antonio in die Paneveggio sou wandel self sy hout uitsoek. Hy sou “luister” na die hout. Die ouer Abies-hout het die beste resonansie gehad.
 • Dan het hy die hout laat sny in die winter wanneer die maan begin afneem die sap nie uit die hout uit drup nie.
 • Voor hy die laaste laag vernis op die viool plaas, het hy die viool huis toe gevat langs hom gesit as hy slaap – vir weke,want iets geesteliks moes gebeur tusshom die instrument – die viool sou ‘n siel kry!

Hoe by wie het Omobono Francesco geleer hoe om hierdie Stradivarius viole met siele te maak?

By hul pa.

Deur ‘n boek te lees?

Nee.

Hulle het sekerlik toe hul kleiner was die basiese teorie geleer.

Maar wat saak gemaak het, was die kuns.

Deur saam met hom tyd te spandeer.

Want soos baie kulture deur die eeue uitgevind het, gebeur daar iets tuss‘n meester sy dissipel wat nie in boeke geskryf staan nie.

‘n Kuns word oorgedra.

Hierdie storie se les is: jy kan nie alles in die lewe met boekekennis leer nie.

Jy het ‘n meester nodig wat jou leer.

Timoteus het vir Paulus gehad.

1 Timoteus

1:1-2

1 Van Paulus, ’n apostel van Christus Jesus in opdrag van God ons Verlosser van Christus Jesus ons Hoop. Aan Timoteus, my eie kind in die geloof. Genade, barmhartigheid vrede van God die Vader Christus Jesus ons Here!

4:12-16

12 Niemand mag op jou neersiomdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges ’n voorbeeld in woord gedrag, in liefde, geloof reinheid. 13 Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die Skrif voor te lees, te preek onderrig te gee. 14 Moenie die genadegawe wat jy het, verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profesieë toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. 15 Lê jou op hierdie dinge toe, leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. 16 Let goed op jou lewe jou leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as dié wat na jou luister.

 • Paulus was natuurlik ‘n Joodse leermeester wat tot bekering gekom het op pad na Damaskus hy Jesus begin volg het
 • Paulus het al die boekekennis gehad
 • toe het hy geleer hoe om met wysheid Christenskap te leef
 • Op sy sendingreise het Paulus ‘n verskil in mense se lewens gemaak. Hy het hulle na Jesus toe gelei.
 • Toe Paulus by Listra aangekom het tydens sy 2de sendingreis was Timoteus reeds ‘n gelowige.
 • Sy ma was ‘n Jood wat tot bekering gekom het.
 • Sy pa was ‘n Griek.
 • Hy was ‘n jong, sterk leier.
 • Paulus het hom onder sy vlerk geneem.
 • Omrede hy van gemengde afkoms was, kon Timoteus nie in plekke vir die Here werk waar daar anti-Griekse sentiment was nie.
 • Paulus het toe vir Timoteus as predikant gebruik veral in Efese Korinte, Tessalonisense.
 • Paulus was soos ‘n geestelike pa, ‘n mentor vir Timoteus. Timoteus, die jong predikant, was die student.
 • Paulus het vir hom gesê – moenie dat enige iemand op jou neersien omrede jy jonk is nie. .
 • Wees ‘n voorbeeld.

Die les uit hierdie verhaal is dat Paulus vir Timoteus gehelp het om ‘n geestelike leier in die kerk te wees. Timoteus was slim genoeg om ‘n mentor te hê na wie hy geluister het.

So het Timoteus die kuns van Christenskap by Paulus aangeleer.

Dit bring ons by die belangrike vraag:

Is jy ‘n Paulus?

Is jy ‘n Timoteus?

By wie leer jy die kuns van Christenskap aan?

By wie leer jy?

 • Dink jy ons het dit nog?
 • Die kuns, die wysheid, die hart van Christenskap?
 • Of het ons gemaak soos Omobono en Francesco en nie aangehou om die kuns vir ‘n volgende generasie te leer nie?

As ons het – by wie het jy dit geleer?

 • Hoe het jy die wysheid van Christenskap bemeester?
 • Wys jou lewe dit?
 • Is jou lewe anders?

Om Sondag kerk toe kom en na ‘n preek te luister is nie genoeg nie.

 • Om iewers ‘n boek te lees, leer jy dalk die kopkennis maar nie die wysheid nie.
 • Om te lewe asof jou geloof net hier en daar in jou lewe op die agenda kom is nie genoeg nie.

Dit is om hierdie rede dat ons wil hê jy moet deel wees van ‘n gemeenskap waar ons vir mekaar die kuns bly aanleer.

 • Dit is hoekom daar ‘n Paulus in jou lewe moet wees.
 • Dit is hoekom daar ‘n Timoteus in jou lewe moet wees.

Ons lewe in ‘n wêreld waar ons dink individualisme is die antwoord. Ons moet alles alleen regkry.

Ons lewe in ‘n wêreld waar ons dink kennis is die antwoord tot alles.  Ek Google net, ek lees net, ek soek net en dit sal vir my die antwoord gee.

Ons lewe in ‘n tyd waar ons nie besef dat ons die kuns van Christenskap in die lewe verloor nie.

AMEN