Goeie Vrydag – 2019

19
Apr

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MuTWDy-kVNI[/embedyt]

Goeie Vrydag
19 April 2019
Liturgie

Predikant: Zander van der Westhuizen
Voorsanger en solis: Wouter van Wyk
Musikante: Lize Schaap- viool
Lizelle le Roux -viool
Laetitia van Wyk -tjello
Riana de Wet -klavier

INSTELLING

# INSTRUMENTALE MUSIEK: (13/15 minute voor die diens begin)
Ave Maria – Bach Gounod (5 min)
Ave Maria – Caccini (4 min)
Pie Jesu – AL Webber (4min)

# VERWELKOMING EN AFKONDIGINGS

# TOETREDE (Gemeentesang sittende) –
LIED 387: 1-2 (O Heer uit bloed en wonde)

# BLAAS LAASTE KERS UIT

# VOTUM EN SEËN

30 Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: “Dit is volbring!” Toe het Hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas.

# GEMEENTESANG (staande) –
LIED 387: 3 (O Heer uit bloed en wonde)

# DANKOFFERS: Meditation – Massenet

MOMENT 1 – JESUS STEL DIE NAGMAAL IN

# GEBED

# SKRIFLESING – Matteus 26:26-30
(Terwyl daar ‘n instrumentale stuk gespeel word – lees die lidmate self die uitgedrukte teks)
Nimrod- Elgar

26 En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het Hy dit gebreek en vir sy dissipels gegee met die woorde: “Neem, eet; dit is my liggaam.” 27 Toe neem Hy ’n beker, en nadat Hy die dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle en sê: “Drink almal daaruit, 28 want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. 29 Ek sê vir julle: Van nou af sal Ek nie weer van hierdie wyn drink nie tot op die dag wanneer Ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink.” 30 Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan

# BOODSKAP (Moment 1)

Hoeveel keer in jou lewe het jy al gevoel – jy is nie genoeg nie?
Dalk was jy nie ingesluit in iets nie?
Dalk was jy nie genooi nie?
Dalk was jy nie gekies nie?

Dalk was dit erger.
Ek onthou so goed hoe ek een middag toe ek op laerskool was saam met ‘n klomp kinders by ‘n partytjie was.
Hulle wou my nie eintlik daar hê nie.
Toe wil hulle krieket speel en daar word twee kapteine gekies. Elkeen kan ‘n span kies.
Ek was laaste gekies uit almal uit.
Ek het huis toe gegaan en besluit ek gaan nie weer na ‘n partytjie toe nie.
Ek was nie genoeg nie.

Dalk het jy ook al jou beste gegee met jou werk, of jouself blootgestel op ‘n verhoog, of met ‘n aanbieding voor kollegas gestaan – en dan wonder jy was ek genoeg?
Kan iemand net na my toe kom en sê – dit was goed, dit was great, dankie vir die harde werk…… en as niemand iets vir jou kom sê nie, dan ry jy huis toe en dink – is ek genoeg?

Dalk het jy jou werk goed gedoen, ‘n diens gelewer, jy was ‘n goeie dokter – maar dan kom skree die pasiënt op jou of die kliënt sê jou sleg…. en jy dink: ek is nie genoeg nie.

Wat van as iets jou skuld was?

Almal van ons het sulke stories.
En dalk is daardie stories diep in jou weggesteek.
Diep binne-in jou is daar oomblikke waarin jy jouself vang ding: ek is nie genoeg nie.

# GEMEENTESANG (staande) –
LIED 393:1-3 (Middelpunt van ons verlange)

# NAGMAAL Intermezzo, Cavaliera Rusticana – Mascagni / Ave Verum

As terugblik op die verlede

1. Die nagmaal is ’n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê: “Gebruik dit tot my gedagtenis.” In die nagmaal dink ons terug aan die lewe van Jesus, en in die besonder ook sy dood op Golgota.

As versterking in die hede

2. Die nagmaal is ’n waarborg van ons verlossing, hier en nou. Terwyl ons die nagmaal gebruik, verseker die Heilige Gees ons van die verlossing wat ons reeds in Christus ontvang het.

3. Die nagmaal is die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar.

4. Die nagmaal is ’n toewydingsfees. Omdat ons van nature geneig is om vir onsself afgode te skep, moet ons telkens bevry word om die enigste ware God te aanbid, dié God wat Homself in sy Seun geopenbaar het.

5. Die nagmaal is ’n vreugdefees in die midde van én teenoor die vreugdeloosheid van hierdie wêreld.

As voorskou van die toekoms

6. Die nagmaal is ’n verkondiging van die dood van die Here totdat Hy kom, en daarom ’n verkondiging van ons toekomsverwagting.

Samevattend kan ons dus sê dat die nagmaal ’n uitnodiging is om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word; dat dit ’n geleentheid is om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting.

INSTELLINGSWOORDE

Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: ‘Dit is my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis.’
“Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê: ‘Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.’
“Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom” (1 Korintiërs 11:26).

# GEBED

MOMENT 2 – JESUS WORD VERLOËN

# SKRIFLESING – Matteus 26:31-35; 26:69-75
(Terwyl daar ‘n instrumentale stuk gespeel word – lees die lidmate self die uitgedrukte teks)
Tema uit Palladio – Karl Jenkins

31 Toe sê Jesus vir hulle: “Julle almal sal My vannag nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe: ‘Ek sal die herder doodmaak, en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word.’u [u Vgl. Sag. 13:7] 32 Maar nadat Ek uit die dood opgewek is, sal Ek julle vooruitgaan na Galilea toe.” 33 Daarop het Petrus vir Hom gesê: “Al sal hulle U ook almal in die steek laat, ék sal U nooit in die steek laat nie.” 34 Toe sê Jesus vir hom: “Dit verseker Ek jou: Vannag nog, voordat die haan kraai, sal jy My drie maal verloën.” 35 Petrus sê vir Hom: “Al moet ek saam met U sterwe, ek sal U beslis nie verloën nie!” Al die ander dissipels het ook so gesê.
69 Petrus het buite in die binnehof gesit toe ’n diensmeisie na hom toe kom en sê: “Jy was ook saam met Jesus die Galileër.” 70 Maar hy het dit voor almal ontken: “Ek weet nie waarvan jy praat nie.” 71 Hy gaan toe na die uitgang van die binnehof. Daar sien ’n ander diensmeisie hom en sê vir dié wat daar staan: “Hierdie man was saam met Jesus van Nasaret.” 72 Weer het Petrus dit ontken en met ’n eed gesê: “Ek ken die man nie!” 73 ’n Rukkie later kom die manne wat daar staan, na Petrus toe en sê: “Dit is waar, jy is ook een van hulle. ’n Mens kan dit aan jou spraak hoor.” 74 Toe begin hy vloek, en hy sweer: “Ek ken die man nie!” 75 En op daardie oomblik het daar ’n haan gekraai. Toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het: “Voordat die haan kraai, sal jy My drie maal verloën.” En hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil.
# BOODSKAP (Moment 2)

Ek het so paar weke terug gepraat oor ons vrese.
Een van ons grootste vrese in die lewe is verwerping.

As daar nou een ding is wat jou die diepste in die lewe raak is wanneer iemand naby aan jou jou verwerp.
Die gevoel om uitgesluit te word laat jou al klaar voel – ek is nie genoeg nie.
Maar dink jouself nou in – jou beste vriend, of jou sus of iemand naaste aan jou – skuif jou uit.
Julle praat elke dag, julle deel alles met mekaar…. julle whatsapp gereeld…. weet wat aangaan in mekaar se lewens….
En dan skielik… besluit sy/hy ek wil jou nie meer in my lewe hê nie….
En dan is daar niks.
Niks kontak, niks redes, niks nie.
Net ‘n leë spasie

En dan hoor jy – hy/sy was by ander mense en toe hulle haar/hom vra of hulle jou ken – is die antwoord “Nee, ek ken hom/haar nie”.

Niks in hierdie lewe laat jou voel “ek is nie genoeg nie” soos verraad deur ‘n beste vriend.

# GEMEENTESANG (sittende) –
LIED 384 (3x) Jesus, o dink aan my

MOMENT 3 – VERLIES

# SKRIFLESING – Matteus 27:45-56
(Terwyl daar ‘n instrumentale stuk gespeel word – lees die lidmate self die uitgedrukte teks)
Schindlers List – John Williams

45 Van twaalfuur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot drie-uur geduur. 46 Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?x [x Vgl. Ps. 22:2] 47 Party van dié wat daar gestaan het, het dit gehoor en gesê: “Hy roep vir Elia.” 48 Een van hulle hardloop toe gou, vat ’n spons en maak dit vol suur wyn en hou dit op ’n stok vir Hom om te drink. 49 Maar die ander sê: “Wag, laat ons kyk of Elia hom kom red.”
50 Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. 51 Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud, en die rotse het uitmekaar gebars. 52 Grafte het oopgegaan, en baie gelowiges wat dood was, is opgewek, 53 en hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. 54 Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê: “Hierdie man was werklik die Seun van God.” 55 Daar was ook baie vroue wat op ’n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea af gevolg en vir Hom gesorg het. 56 Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef, en die moeder van die seuns van Sebedeus.
# STILTE

# GEMEENTESANG (sittende) –
LIED 266 (Die Onse Vader)

# ITEM: Wouter van Wyk
Lascia ch’io pianga – Handel

# BOODSKAP (Moment 3)

Daar bestaan ‘n traumaskaal wat dien as ‘n indeks om die emosionele impak van trauma op iemand aan te dui.
Daar is nie iets erger as die verlies van jou eie kind nie.
Ons as gereformeerders maak eintlik min van Maria (die moeder van Jesus) omrede die Katolieke so baie van haar maak.
Maar kan jy jouself indink wat deur ‘n ma se hart en kop moet gaan as haar onskuldige seun voor haar oë aan ‘n kruis hang.
Kan jy jouself indink wat is die vlak van trauma wat deur Maria se lyf moes hardloop.

Wat is die vrae wat die verlies van haar seun op so ‘n manier in haar sou wakker maak?
Waaroor sou sy wakker lê?
Hoe kon ek dit keer?
Hoekom het dit gebeur?
Hoe kon God dit toelaat?
Was ek ‘n goeie ma vir my kind?
Was ek genoeg?

Dit is die groot momente van die lewe wat jou op die diepste vlak van jou mens-wees konfronteer met die vraag – wie is ek regtig?
En uiteindelik sal verlies, dood, trauma, krisis en seerkry jou uiteindelik bring tot by die vraag:
Is ek genoeg?

# GEMEENTESANG (sittende) –
LIED 391: 1, 3 en 4 (Vervul, o Heer my hart)

MOMENT 4 – JESUS BELIGGAAM DIE NAGMAAL

# SKRIFLESING – Matteus 27: 50
50 Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas.
# BOODSKAP (Moment 4)

God verstaan verwerping.
God verstaan trauma.
God verstaan verlies.
God verstaan ons mens-wees.
Ons diepste worsteling.

Hy huil saam as jy uitgesluit word.
Hy huil saam as jy nie gekies word nie.
Hy voel die pyn saam met jou as iemand jou sleg sê nadat jy jou beste gegee het.
Hy weet hoe jy voel oor jouself as jy ‘n fout gemaak het of spyt is.
Hy is by jou as jy huis toe ry en wonder of jy genoeg is.

Die Here wil met Goeie Vrydag vir jou ten diepste net een ding sê.
Hy wil voor jou staan en jou in die oë kyk en seker maak jy hoor dit.
Hy wil sy hande op jou skouers sit en jou nader trek en seker maak jy let op
Totdat dit vir jou voel jy staan alleen voor Hom op daardie koppie buitekant Jerusalem.
En dan as Hy seker is jy luister en sien, dan sê Hy dit vir jou:

VIR MY IS JY GENOEG.

# GEBED

# DIE KRUIS WORD UIT DIE KERK GEDRA TERWYL DIE GEMEENTE IN STILTE VOLG