web analytics

Graad 1

Graad 1 | Kwartaal 1 | Les 2 | Adam en Eva

Kernboodskap

Ons moet gehoorsaam wees aan God.

Aanvangsaktiwiteit

Wie kan my vertel wat die woord uniek beteken? Uniek beteken dat jy spesiaal is, daar is net een soos jy. Wat is alles uniek aan jou? Gee geleentheid vir bespreking. (Indien daar tweelinge in die klas is, gesels oor hoe hulle verskil al lyk hulle dieselfde).

Skriflesing

Genesis 3:1 – 4 en die “Klassieke Kinderbybelstories van Johan en Nina Smit” bl. 22-23.

Wat leer ons hieruit?

Dink julle dit was vir God lekker om te sien dat sy kinders ongehoorsaam was? Nee!

Boonop sê Adam dit was Eva se skuld! Dink julle dit is reg dat nie een van hulle die skuld wou vat nie? Ons doen dit ook baie keer. Ons doen die verkeerde dinge en dan wil ons nie eerlik wees nie en pak die skuld op ’n ander maatjie. Ons moet leer om altyd die gevolge te dra van die keuses wat ons maak.

Wie van julle weet wat het God met Adam en Eva gedoen oor hulle ongehoorsaamheid? Hy het hulle gestraf. Hy het vir hulle gesê dat hulle nie meer in die tuin van Eden mag woon nie. Dink julle God se hart was seer gewees?

Ja, want Hy is vir hulle so baie lief, maar hulle het gekies om ongehoorsaam te wees. Dit is soos ons wat soms nie luister vir Mamma of Pappa nie en dit maak hulle harte baie seer. Kom ons probeer hierdie week om GEHOORSAAM te wees aan God, Pappa en Mamma.

Kom ons bid saam…

Liewe Jesus, ek is jammer as ek soms ongehoorsaam is. Dankie dat U my vergewe. Amen.

Tuisopdrag:

Vind uit wie was Adam en Eva se kinders!

Graad 1 | Kwartaal 1 | Les 1 – Die Skepping

Kernboodskap

God het alles gemaak.

Aanvangsaktiwiteit

Maak julle ogies toe en probeer dink hoe lyk niks. Wat sien julle? Jy’s reg! Dit is donker en leeg.

Wie weet wat het mens nodig om te kan sien? Lig? Ja!
Waar kom ons lig vandaan? Van die son af en as dit aand is, wat help ons om dan te kan sien? Die maan!

Wie dink julle het dit gemaak? God het alles gemaak.
Hoe God die aarde gemaak het, is ‘n baie mooi storie. Ons kan dit saam lees in die EERSTE boek van die Bybel: Genesis. Wie van julle weet wat beteken die wood Genesis? Dit beteken: begin.

Skriflesing

Genesis 1:1-2 en/of die “Klassieke Kinderbybelstories van Johan en Nina Smit” bl. 16-19

Wat leer ons hieruit?

In die begin het God die ganse heelal geskep. Dit sluit in die hemel daarbo en die aarde hieronder, maar die aarde was ‘n vormlose, onbewoonbare massa en die waters was diep en pikdonker. Die Gees van God het oor die oppervlakte van die water gesweef en God het die hele aarde gemaak. Al die bome en plante en diere en visse en voëls en vir my en vir jou! Daarom is jy baie spesiaal!

Kom ons bid saam…

Here, dankie dat U die aarde gemaak het. Dit is baie mooi. Dankie Here, dat ons ogies dit kan sien en dat ons ore het om al die geluide te hoor. Help ons om die aarde op te pas en dit nie te verniel nie. Dankie dat U vir ons lief is. Ons wil ook hierdie week vir U wys hoe lief ons U het deur te luister vir ons mammas en pappas. Help ons asseblief om gehoorsaam te wees. Dankie dat U vir ons sorg en ons beskerm en dankie dat ons saam met ons maats kan kerk toe kom om van U te leer. Amen.

Slotaktiwiteit

Maak ‘n pragtige plakkaat vir die klas deur prente oor die skepping uit te knip en op ‘n papier te plak.

Graad 1 | Kwartaal 2

Groeigroepe Graad 1

April      15        Les 8
               22        Les 9
               29        Langnaweek
Mei        06        Les 10
               13        Les 11
               20        Les 12
               27        Les 13
Junie     03        Les 14
               10        Les 15
               17        Afsluiting / Grootgroep bespreking

Graad 1 | Kwartaal 1

Graad 1 | Kwartaal 4

Groeigroepe Graad 1

Oktober      09     Skole begin
14     Les 22
21     Les 23
28    Les 24
November  04     Kinderlofprysing
11       Kerspartytjie en jaarafsluiting

Graad 1 | Kwartaal 3

Julie                22       Les 16
                        29       Les 17
Augustus      05       Les 18
                        12       Langnaweek
                        19       Les 19
                        26       Les 20
September   02       S1 Lofprysing – geen groepsbyeenkoms nie
                        09       Les 21
                        16       Afsluiting
                        23       Langnaweek

Graad 1 | Kwartaal 1