Kommentaarbeleid

KOMMENTAARBELEID – NG GEMEENTE TYGERPOORT (OPENBARE PLATFORMS)

Die NG gemeente Tygerpoort verwelkom opbouende gesprekke op openbare platforms waarin ons verhoudings binne ons gemeente respekteer.

Ons versoek dat die volgende riglyne rondom gesprek op openbare platforms gevolg sal word:

 

 1. Ons voer eerder gesprekke oor komplekse etiese kwessies van aangesig tot aangesig. Indien jy ten op sigte van hierdie sake geestelike begeleiding en gesprek benodig, is jy welkom om met die volledige predikantespan ‘n afspraak te maak.
 2. Enige versoeke of navrae kan telefonies, per epos of in persoon aan die kerkkantoor gerig word en kan ongelukkig nie op openbare platforms beantwoord word nie.
 3. NG gemeente Tygerpoort se openbare platforms word gereeld gemonitor en die reg word voorbehou om die volgende kommentare te verwyder:
  • Disrespekvolle kommentaar en/of lasterlike opmerkings wat enige persoon, organisasie of kerkgemeenskap skade berokken
  • Persoonlike aanvalle/beledigings ten op sigte van enige persoon
  • Kru taal en/of onsmaaklike opmerkings
  • Enige vorm van haatspraak, vooroordeel, diskriminasie, rassisme, seksisme en/of homofobie
  • Ekstreme politieke uitsprake
  • Opmerkings wat ander gelowe en verskillende interpertasies van die Christelike geloof bevraagteken of verkleineer.
  • Kommentaar wat na die oordeel van die gespreksmoderator nie bydra tot respekvolle dialoog nie of doelbewus die “temperatuur” van die gespreksruimte opjaag.

Indien hierdie gespreksbeleid herhaaldelik oortree word, word die reg voorbehou om die individu permanent van die gemeente se openbare platforms te verwyder.

Die gemeente behou die reg voor om hierdie kommentaarbeleid van tyd tot tyd soos nodig op te dateer.

Die NG gemeente Tygerpoort moedig gebruikers van haar openbare platforms aan om hierdie ruimtes te gebruik om in liefde gesprekke te voer ter uitbreiding van God se Koninkryk.