Tygerpoort Kunsskool

Wie is Tygerpoort Kunsskool?

Tygerpoort Kunsskool is ‘n privaat kunsskool onder beskerming van NG Gemeente Tygerpoort. Die kunsskool bestaan sedert 2004. Die personeel streef daarna om ‘n liefde vir die kunste te kweek met hoë standaard onderrig en professionele diens.

Die skool se leuse is: om deur die kunste God se liefde met die wêreld te deel.

Watter kunste word aangebied?

Onderrig word aangebied in dans, musiek, kuns en drama.

Dansvorme
Hip-hop en moderne ballet.

Musiekinstrumente
klavier, sang, viool, kitaar, ukulele, dwarsfluit, blokfluit en musiekteorie.

Kuns
verskeie kunsmediums soos houtskool, potlood, droë pastelle, oliepastelle en akrielverf.

Drama
stem- en spraakontwikkeling, toneelspel, storiebou en karakterisering, teaterdissipline en etiket, redenaars en vertolkingskuns en vele meer.

Wie mag inskryf?

Enige iemand. Kinders vanaf 5-jarige ouderdom tot volwassenes is welkom; dit hang net af waarvoor jy wil inskryf.

Jy hoef ook nie ‘n lidmaat van NG Gemeente Tygerpoort te wees of ‘n ingeskrewe leerling van Laerskool Tygerpoort om by die kunsskool in te skryf nie.

Hoe werk dit?

  • Die klasse word aangebied op die terrein van NG Gemeente Tygerpoort wat oorkant Laerskool Tygerpoort geleë is.
  • Klasse word weeksmiddae aangebied.
  • Leerlinge neem deel aan blootstellingskonserte, kunswedstryde en eksterne eksamens.

Waarom is die kunste belangrik?

Die kunste is op vele terreine baie belangrik vir ‘n kind se ontwikkeling. Dit bevorder:

fisieke ontwikkeling, fyn- en grootmotoriese vaardighede en dit verhoog handvaardigheid asook hand-oogkoördinasie. Dit bevorder koördinasie, liggaamskontrole, die persepsie van ruimte en balans.

sosiale sowel as emosionele intelligensie (selfbeeldontwikkeling en selfuitdrukkig van emosies), innovasie, kreatiwiteit en besluitnemingsvaardighede.

verbale intelligensie. Logiese redenasie, kommunikasievermoë en laterale denke word verskerp wat weer ‘n invloed het op lees, spelling en rekenkunde.

geheue, motoriese beheer, tydsberekening, langer aandagspan, beter slaappatrone, vinniger ontwikkeling, bewusmaking van sosiale en taalvaardighede en ruimtelik oriëntasie.

Kortom, die kunste is noodsaaklik om alle aspekte
van gebalanseerde ontwikkeling bymekaar te bring.

Hoe skryf ek in?

Stuur ‘n epos aan kunsskool@ngtyger.com

Skakel 012 809 0107 weeksdae tussen 09:00 en 12:00

Vul navraagblokkie in.