LEEF JOU ROEPING AS INDIVIDU UIT!

18
Feb

Preek:

 

Wanneer ons praat van roeping, hou ek daarvan om met Eugene Peterson se woorde te begin:
“There are no experts in the company of Jesus. We are all beginners.”

Almal probeer om daagliks met God te stap/ sit. Ek kom die laaste tyd agter dat hoe meer ek die Here vra: Waar? Wat? Hoe? Hy antwoord: Iemand. Hy gee Homself.

My eerlike antwoord daarop is baie keer: “Here, wat is die plan?”
Ek het diep bewus geword van: As ek nie waarlik teenwoordig is nie, kan God my nie ontmoet nie, daarom die bankie. Wanneer my gedagtes weg hardloop met beplanning, help dit om net te gaan sit en te onthou – waar is ek nou.

Vanoggend wil ek stil staan by die boek Saggaria; wat ‘n moeilike boek is. Dis vol profesieë en simboliese taal en baie geskiedenis.

Die Babeloniese weermag het Jerusalem verslaan. Die tempel is vernietig. Dis so 520 v.C. Ons ontmoet vir Saggaria. God se mense is versprei en het geen leierskap nie. Persië oorwin Babilon en al die weggevoerdes kry geleentheid om terug te gaan huis toe.

Saggaria en Haggai is profete in dié moeilike tyd. Die hooffokus is om die tempel te herbou sodat God weer teenwoordig kan wees. Saggaria = vissionêre leier Haggai = pragmatis

Die mense van Jerusalem het albei profete se uitkyke nodig. Doel van ‘n profeet is om mense terug te trek na God toe. Baie mense het eintlik moed opgegee omdat hulle geglo het God het moed opgegee met hulle.

Saggaria 1:3 is Saggaria se eerste preek en hy begin met die woorde:
‘keer terug na my en ek sal terug keer na julle.’

Tempel was uiterlike uitdrukking van ‘n innerlike begeerte aan ‘n verhouding met God. Hulle het gedink ‘n tempel sal alles reg maak.

Haggai het die praktiese planne gehad en die politiese konneksies om met die bouproses te kan begin.

Hoofstuk 8 is vir my die mooiste in die boek. Hier praat Saggaria van hoop/ roeping.

8:3 – versekering van hoop, nuwe begin. Onthou nou dat die gemeenskap waarmee Saggaria praat, gebroke is. Hulle het hulle ouers en oupas en oumas sien dood gaan.

Baie families het dit nie weer terug gemaak tot in Jerusalem na die wegvoering nie. God se droom vir sy mense was nie ‘n nuut opgeboude volk met ‘n sterk leier en weermag wat almal oorwin nie.

Saggaria teken eintlik die prentjie: Sag. 8:4-5 Hoor die mooi vertaling in The Message:

“old men and old women will come back to Jerusalem, sit on benches on the streets and spin tales, move around safely with their canes – a good city to grow old in and boys and girls will fill the public parks, laughing and playing – a good city to grow up in.”

Hoe spesifiek is die prentjie van hoop nie?!

Oumense en kinders. = hoop.
Hulle moes vashou aan die hoop terwyl hulle op gebroke bankies gesit het. Om te kan sit en te kan speel, is die prentjie wat Saggaria skets van hoe God se koninkryk lyk.

Die Amerikaanse aartsbiskop William Temple het gesê dat ons ‘n groot fout sal maak as ons dink dat die God van die Bybel net in godsdiens geïnteresseerd is. Dit gaan vir Hom om die lewe.

Ek kan ook  maar net daarom vertrou dat ons almal hier dan ook nie hierdie onderskeid sal  tref tussen die geestelike en die gewone nie, want eintlik is alles geestelik, ook die gewone dinge.

Die vraag bly: Hoe sien jy God se opdrag aan jou as sy kind in ons land? Hoe hanteer jy dit? Staan jy vol verskonings eerder op die kantlyn en toekyk – so asof dit nie jou verantwoordelikheid ook is nie?

Nagmaal:

Wanneer jy jou hand na ‘n stukkie brood uitsteek en ‘n klein kelkie wyn neem, kom sê vir die Here: Here, ek aanvaar opnuut my roeping as u kind en kerk. Here, u opdrag is my mens-wees. Hier is ek nou, Here, stuur my. Dankie dat U by my is en by my bly soos wat U belowe het.

Lent – reis vir die gesin:

Gesinsaktiwiteit

As ʼn simbool van hoe ons groei, kan dit help om ʼn plantjie te plant (ʼn boontjiesaad werk goed) en te versorg tydens Lent. Plant saam ʼn boontjiesaadjie.

  1. Gee hom water sodat hy kan ontkiem en groei.
  2. Praat saam oor hoe ons dieper groei in ons verhouding met God. God gee vir ons wat ons nodig het om te kan groei.
  3. Monitor die plantjie se groei en gesels gereeld saam oor hoe julle as gesin kan reis in julle dieper verhouding met God.

Slot: kyk van nader hoe lyk die bankies waarop jy reeds sit en watter bankies vra God dalk van jou om te bou in jou lewe/ gemeenskap.

Mag ons die Here glo en vertrou dat die grootste werk wat Hy vandag deur my gaan doen, die liefde is wat ek van Hom af gaan ontvang en uitdeel aan ander.

|Preke