Middernagdiens – 31 Desember 2018

31
Des

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TLGbmmqC-KY[/embedyt]

31 Desember 2018

Oujaarsaand

Stilword moment

Ons gaan ‘n paar keer deur vanaand se diens stil word:

 • Stilte help jou om teenwoordig te wees. Die eerste ding wat gebeur, is om teenwoordig te wees met jouself.
 • Dit is die reis na die siel.
 • Wanneer jy die siel, die self ontdek, raak dit moontlik om God te ontdek.
 • Ons weet mos dat die opgestane Christus in ons teenwoordig is deur sy Gees.
 • Werklike stilte is die belangrikste praktyk van ‘n eenvoudige geestelike lewe.
 • Dit is ook deesdae die moeilikste vir mense om werklik stil te word. Ons is bang vir dit wat na vore sal kom oor onsself as ons werklik die dag teenwoordig is in ons binneste.
 • Wanneer jy werklike stilte bereik in jouself word dit die plek waar die Here ons kan herstel na die plek toe waar ons Hom kan ontmoet.

Votum  –  Jeremia 29

11 Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting! 12 Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor. 13 Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.

Stilword moment – terugblik op die jaar wat verby is

VIDEO

Skriflesing – Prediker 3

3 Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd: 2 daar is ’n tyd om gebore te word, ’n tyd om te sterwe, ’n tyd om te plant, ’n tyd om plante uit te trek, 3 ’n tyd om ’n lewe te neem, ’n tyd om ’n lewe te red, ’n tyd om af te breek, ’n tyd om te bou, 4 ’n tyd om te huil, ’n tyd om te lag, ’n tyd om te treur, ’n tyd om van blydskap te dans, 5 ’n tyd om klippe weg te gooi, ’n tyd om hulle bymekaar te maak, ’n tyd om te omhels, ’n tyd om weg te bly van omhelsing af, 6 ’n tyd om aan te skaf, ’n tyd om te laat wegraak, ’n tyd om te spaar, ’n tyd om weg te gooi, 7 ’n tyd om te skeur, ’n tyd om toe te werk, ’n tyd om stil te bly, ’n tyd om te praat, 8 ’n tyd om lief te hê, ’n tyd om te haat, ’n tyd vir oorlog, ’n tyd vir vrede. 9 Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? 10 Ek het gesien dat God aan die mens ’n taak gegee het om hom mee besig te hou.

11 God het elke ding gemaak dat dit pas in ’n bepaalde tyd, maar Hy het ook aan die mens ’n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. 12 Ek het tot die insig gekom dat daar vir ’n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. 13 Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is ’n gawe van God. 14 Ek het tot die insig gekom dat wat God doen, blywend is: jy kan daar niks byvoeg nie en jy kan daar niks van wegneem nie. God doen dit sodat die mens vir Hom ontsag sal hê. 15 Wat is, was reeds. Wat kom, was ook alreeds. God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het.

Boodskap

Tyd – inleiding

Tyd

 • Tyd – wanneer laas het jy oor tyd nagedink – die hele konsep van tyd?
 • Einstein het die uiters moeilike relatiwiteitsteorie oor tyd bedink waarin hy sê dat tyd nie so universeel is en absoluut konstant is soos wat ons dink nie. Tyd verskil afhangende van die hoek waaruit jy na iets kyk en die verskil in spoed tussen die obserweerder en die voorwerp.
 • Tyd is relatief. Dit hang af waar jy jouself bevind.

Ons eie lewens

 • As ek Einstein se teorie mag steel en verdraai tot ons eie lewens
 • Het jy al gedink hoe jy jouself oriënteer relatief tot tyd?
 • Ons sit vanaand hier en ons hele ingesteldheid is gevorm relatief tot die dag en datum – 31 Desember.
 • Ek leef my lewe gedrewe deur my horlosie, gedrewe deur my dagboek:
  • Watter dag van die week dit is.
  • Hoe laat dit in die dag is.
  • Watter maand dit is.
  • Sielkundig stel jy jouself in t.o.v waar jy is – vroeg in die jaar, einde van die jaar
  • En dan nog die verlede, hede en toekoms.
 • En meeste van ons leef relatief tot ons oriëntasie van tyd.

Die effek daarvan

 • Hoe ons lewe in terme van tyd het ‘n groot effek op ons – dikwels hou dit ons vas.
 • En ‘n mens kom dit die beste agter as jy op vakansie is en jy verloor so bietjie die dae van die week en die tyd van die dag.
 • Kyk net bietjie na die effek daarvan. Iemand sê die naweek vir my ek het tred verloor met die dae die vakansie. Ek is nie seker of dit nou Sondag of Woensdag is nie….
 • As jy op die strand sit sonder jou horlosie en jy besluit nie wat jy wil doen op grond van die tyd op die horlosie nie, maar op grond van waarvoor jy nou lus voel om te doen.
 • Dan ontspan jy, jy voel vry. Alles voel nie so gejaag nie.
 • As jy terug is en jy oriënteer jou hele lewe ten opsigte van jou horlosie en dagboek, kom jy agter watter effek dit op jou het.

Tyd speel ‘n groot rol in ons lewens

 • Dink net hoeveel woorde, sinne en gedagtes het in jou lewe met tyd te doen:
 • Hoe laat is dit?
 • Maak vir my tyd
 • Iets is tydloos
 • Ek gaan laat wees
 • Jy is betyds
 • Hoe lank gaan dit neem?
 • Jou tydsberekening is sleg
 • More bring sy eie bekommernisse…

Dit laat die kritiese vraag ontstaan: Besit jy tyd of besit tyd jou?

Sin en betekenis

 • Binne die idee van tyd sit ‘n dieper dryfveer.
 • Ons soek almal na sin en betekenis.
 • Ons wil ons tyd reg gebruik.
 • En hoeveel tyd verloop, wat gebeur in ‘n sekere tyd, jou ouderdom, die lewensfase waarin jy is; dit alles het te doen met hoe jy oor die lewe en die sinvolheid van die lewe dink.
 • Dit hou alles verband met ons bewustheid van tyd. Vir ons Westerse mense hou dit veral met die toekoms verband.
 • Dit is hoekom ons op 31 Desember altyd dink oor die jaar wat voorlê, wat kan ek doen om hierdie jaar sinvol in te gaan.
 • Want jy wil beheer neem. Jy wil besluite neem wat jou lewe in ‘n rigting gaan stuur.
 • Jy wil die goeie beleef en veroorsaak – soveel jy kan.
 • Jy wil die slegte vermy.

Prediker

Idee oor tyd

 • Die Prediker het ook ‘n bepaalde idee oor tyd gehad.
 • Die Prediker het ook ‘n bepaalde siening oor die lewe en die sin van die lewe gehad.
 • Die Prediker het ‘n bepaalde wysheid gehad.
 • ALLES KOM TOT NIKS.

Moeilike boek

 • Die prof wat vir ons Ou Testament doseer het, het oor Prediker te sê gehad: jy mag nie daaroor preek voor jy nie ten minste 40 is nie, want jy sal dit nie verstaan nie.
 • Hy was reg.
 • Dit is ‘n komplekse boek wat jy eers sal verstaan as jy die lewe beleef het, gevoel het en agtergekom het dinge is nie so eenvoudig nie.

Proteswysheid

 • Baie mense lees Prediker verkeerd omrede hulle nie verstaan die boek Prediker is proteswysheid nie.
 • Dit hou eerder hande vas met JOB as met die ander wysheidsliteratuur in die Ou Testament.
 • Wysheid was die insig oor hoe die lewe en God werk – en hoe jy sin in die lewe kry.
 • Die denke in die Ou Testament het deur drie fase van wysheid verloop – Prediker was die derde fase, die anti-wysheidfase.
 • Prediker staan teenoor die vorige idee oor die lewe en God.
 • Prediker was sinies.
 • Hy het erg uitgevaar teenoor die idee van vergeldingsteologie. As jy goed doen, sal jy beloon word;.as jy sleg doen, sal jy gestraf word.
 • God sal jou seën as jy sekere goeie dade doen.
 • En God sal jou straf as jy sleg is.
 • Prediker het gesê dit werk nie so nie. Dinge gebeur in die lewe ongeag of jy goeie of slegte dinge doen.

Alles kom tot niks

 • Prediker het na alles gekyk en gesien hoe die lewe werk en hy het besef – alles kom tot niks.
 • Alles is relatief en hou nie vir ewig nie.
 • Almal gaan uiteindelik dood – of jy nou hard werk of lui is.
 • Of jy nou goed doen of sleg is.
 • Alles is tevergeefs.
 • BAIE SINIES.

Wat kan Prediker ons leer oor tyd?

Lesse oor die lewe

 • Prediker 3 is ‘n baie bekende gedig.
 • Dit is in Hebreeus ‘n Kruisgedig – elke woord en sin is presies in sinne van 4 verdeel wat gedagtes teenoor mekaar stel.
 • En dan die slotsom.
 • Wat leer ons by Prediker oor die lewe en oor tyd?
 1. Tyd het ‘n patroon en jy kan dit nie beheer nie.
 • Prediker sê daar is ‘n patroon in die lewe: seisoene, tye, gebeure, ensovoorts.
 • En hierdie goed gebeur. Jy het nie die beheer daaroor nie.
 • Hou op dink jy kan dit beheer deur goed te doen of sleg te doen.
 • Dit is groter as jy – Tyd en seisoene is in God se hande.
 • En hier is die een ding waaroor jy moet vrede maak – jy gaan God nie verstaan nie.

En dan antwoord hy self in 3:11 wat as volg vertaal kan word: “Hy (God) het alles mooi/goed gemaak op sy tyd. Hy het ook die ewigheid in hulle hart geplaas.  Tog kan die mens nie God se werk van begin tot end uitvind/begryp nie.

 • Mense spandeer ure en dae om te probeer verstaan hoekom God iets toegelaat het, of hoekom het hierdie in my lewe gebeur. Het ek iets verkeerd gedoen?
 • Word ek gestraf?
 • Of: ek het soveel goeie dinge gedoen, hoekom gebeur hierdie met my?
 • Die lewe het nie altyd ‘n antwoord nie, sê prediker. Om jou die hele tyd daaroor te bekommer, is nie die moeite werd nie.

Tendense

 • Mense bekommer hulle oor baie goed – oor die land, oor die toekoms, oor ‘n klomp goed.
 • Ons is meestal geneig om in ‘n blindekol in te beweeg waarvan die een is dat ons perspektief so klein is dat ons nie die groter seisoene in die lewe kan raaksien nie.
 • Ons sien nie die groter tendens raak nie.
 • Ons dink “alles hier in SA is sleg”.
 • Alles gaan oor die swartmense, alles gaan oor die ANC.
 • Dit is alles hulle skuld.
 • Maar die hele wereld het ‘n tendens. ’n Baie groter tendens. Dit gaan moeilik in die hele wereld.
 • Dit is die seisoen waarin ons verkeer.
 • Moenie so naïef wees om te dink dit is net hier nie.

Prediker sal sê – ontspan, jy het nie beheer daaroor nie.

Dit is die lewe.

Prediker sal sê – dit is ook waar van jou eie lewe.

 • Jou lewe het seisoene.
 • Daar gebeur goed in jou lewe.
 • Slegte en goeie goed.
 • Dit is hoe dit is.
 1. God het ons geskep met ‘n kapasiteit vir die ewige.
 • Prediker sê –ons is nie in beheer nie, en dinge gebeur met ons in die lewe.
 • Daar is ‘n tyd vir alles, ‘n patroon.
 • En hy weet in dit alles soek ons sin, ons soek betekenis, ons soek iets meer in die lewe.
 • Prediker sê dit is omrede ons geskep is met ‘n kapasiteit om die ewige in te wil gaan.
 • Ons lewe nie maar net met die uitkyk van “sommer maar net” nie.
 • Dit is nie “vandag drink ons want more gaan ons dood” nie.
 • Ons soeke na betekenis en sin in die lewe, is eintlik ‘n soeke na die Here.
 • Ons is nie vasgevang in die tydelike van hierdie lewe nie. Ons het die vermoë om verby die tydelike te sien.
 • Ons sien verby die tyd en die seisoene en tendense wat ons nie kan beheer nie.
 • En dan vind ons die Here.
 • En in die Here vind ons iets ewig.
 • Iets meer.
 • Sonder die Here, sonder die verstaan van die ewige, kom alles tot niks.
 1. Geniet die lewe as ‘n gawe
 • So, wat nou?
 • Wat nou gemaak met die tydelike?

Moenie die heeltyd tyd verbywens nie.

 • Ons lewe so maklik met “as hierdie jaar net verby is” of “as hierdie week net kan verbygaan” of “as hierdie slegte tyd in my lewe net kan verbygaan”.
 • In elke seisoen, in elke gebeurtenis, kan jy betekenis vind al verstaan jy dit nie.
 • Moenie die lewe verby leef nie.
 • Lewe in die NOU. 

Geniet die lewe as ‘n gawe.

Jy kan sin vind hierdie jaar as jy besef elke oomblik van die lewe is ‘n gawe.

 • Daarom sê Prediker – geniet die lewe.
 • vreugde lê in die genot van die oomblik.
 • Moenie alles verby-leef of mis nie.
 • Geniet die lewe!
 • God gee vir jou iets blywend in die oomblikke van vreugde.
 • Vind die KAPASITEIT om die vreugde in die lewe te kan vind ten spyte van TYD.

Balans

 • Uiteindelik sê Prediker jy moet BALANS in die lewe hê.
 • As jy te hard werk, het jy geld maar jy geniet niks nie.
 • As jy lui is, het jy nie geld nie en dan kan jy niks geniet nie.
 • Jy moet balans hê in die lewe.
 • Lees die seisoene. Soms moet jy hard werk en soms moet jy ophou werk.
 • Soms moet jy nuwe dinge aanpak en soms moet jy niks doen nie.

Jy moet balans kry in jou lewe anders gaan jy nie die vreugde van God ontdek nie.

Slotsom

 • So, wat leer jy oor tyd?
 • Hoe dink jy hierdie jaar oor die tyd in jou lewe?
 • Wat moet jy dink oor tyd?

Prediker is ‘n siniese man oor die lewe.

Dalk eerder ‘n realis.

Miskien is dit die veiligste manier om oor die lewe te dink.

Daar is een baie belangrike waarheid waarmee jy 2019 kan ingaan.

God is buite tyd.

God is groter as tyd.

Dit is belangik om Hom te gaan vind buite dit wat jou so vashou.

Amen