Oggend 22 Maart 2020

22
Mar

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=phgw65MeYSE[/embedyt]

OGGEND 22 Maart 2020

INLEIDING TOT DIE REEKS

Ontdek Lydenstyd

• Ons is in die middel van ‘n krisis – ‘n pandemie!
• In die kerk vier ons Lydenstyd – die tyd wat ons nadink oor Jesus se lyding
• Dalk is dit gepas dat hierdie twee gebeure gelyktydig plaasvind.
• Dalk kan ons ook leer uit Lydenstyd hoe om te dink oor wat tans in die wêreld gebeur.

1. Vas in Lydenstyd

Daar is waarde daarin om “minder” te maak. Dit het, tydens Lydenstyd, ons nog altyd teruggebring na die eenvoudige toe.

2. Leef in die nou / Besef dat ook lyding deel is van die lewe

Lydenstyd herinner ons om dinge dag vir dag te neem. Stap elke dag saam met God en leef in die oomblik. Bly rustig en leef deur die dag.

3. Weet Jesus is by ons en verstaan

Lydenstyd herinner ons juis dat God wat self mens geword het ons verstaan. Jesus weet hoe dit is om deur moeilike tye te gaan. Daarom kan ons aan Hom vashou.

SKRIFLESING – FILLIPENSE 2:5-11

5 Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:
6 Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie,
7 maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het,
8 het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.
9 Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is,
10 sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig,
11 en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader.

BOODSKAP

Ons gaan vandag bietjie anders benader

• Ons omstandighede vra van ons om op huisgeloof te fokus
• Jy is dalk ‘n individu of julle is ‘n paartjie of ‘n gesin (in enige vorm)
• Dalk is julle ‘n groep vriende of ‘n omgeegroep
• Maak nie saak nie.

Kom ons dink so bietjie hoe sou jy by die huis in hierdie tyd kon dink om so ‘n teks aan te pak?

Ons begin altyd by konteks

• Paulus skryf die brief aan die gemeente Fillipi
• Hy is in die tronk
• Hy skryf dit om dankie te sê om ook ‘n paar pastorale opmerkings te maak
• Fillipi was ‘n stad wat soos ‘n Romeinse kolonie gefunksioneer het… Baie oud-Romeinse soldate het hier gewoon.

Hoe weet jy dit?
• Jy lees die brief
• Jy google bietjie (wees versigtig)
• Jy lees ‘n goeie kommentaar

Ons kyk na die teksgedeelte self

• Jy kan sommer sien dit is nie in jou Bybel op dieselfde manier geskryf as die res van die brief nie
• Dit lyk soos ‘n gedig of ‘n aanhaling.
• As ons bietjie oplees, dan kom jy agter dit is omrede dit ‘n lied is.
• So ‘n lied is gesing in die vroeë kerk….
• Hoekom het hulle “lering of wat hul glo” gesing?
• Want daar was nie geskrewe tekste of boeke nie
• Dit het hulle gehelp om te onthou wat hulle glo
• Soos wat ons die geloofsbelydenis opsê
• Dit help ons om te verstaan dat hierdie ‘n opsomming is van wat hulle glo

‘n Baie belangrike opsomming van wat hulle oor Jesus geglo het

• Ons weet dat hierdie een van die belangrikste gedeeltes in die NT is.
• Dit is amper soos ‘n geloofbelydenis
• Dit is die opsomming
• Daarom moet jy mooi verstaan wat leer dit ons oor JESUS
• En jy moet die res van Paulus se teologie deur hierdie bril lees….

Kom ons kyk na die teks se hoofboodskap

Die beweging van die teks

Paulus sê:
• Dieselfde gesindheid moet in jou wees….
• God gee sy posisie weg
• Word mens
• Gee sy lewe
• En God die Vader verhoog Hom (gee Hom outoriteit)

Die hele beweging van die teks is om weg te gee, op te offer
• Posisie
• Opoffering
• Outoriteit

Sosioloë sou vir jou sê
• Daar is mag wat aan jou toegeken word in ‘n posisie of ‘n titel / of mag wat jy aan jouself toeken
• Daar is outoriteit wat iemand anders vir jou gee omrede jy dit uit diensbaarheid of eerbaarheid verdien het.

Wat is die essensie van wat ons glo?
• God het nie vasgehou aan ‘n posisie nie
• Hy het mens geword
• Opgeoffer
• en daarom het Jesus outoriteit (nie mag nie, maar uit opoffering)

En nou sê Paulus: “Dieselfde gesindheid moet in jou wees”
• Ek moet nie vasklou aan my posisie nie
• Ek moet, soos Jesus, opoffer, diensbaar wees.
• Die res sal van self kom….
• Fokus jy net daarop om dieselfde hart as Jesus te hê

Dit is die boodskap van die teks
En jy kan dit aflei deur net die teks ‘n paar keer mooi te lees en die konteks te verstaan

Wat sê dit vandag vir ons?

Vra die Heilige Gees om met jou te praat oor die teks
• Wat wil die Here in hierdie tyd vir my sê?
• As dit Jesus se gesindheid is – hoe pas ek dit vandag toe
• In die middel van ‘n pandemie?

Elkeen van ons moet daaroor dink.
Kom ek deel net ‘n paar gedagtes met jou.

‘N GEDAGTE OOR POSISIE

Hoe dink ons oor kerk?
• Ons is in hierdie tyd met die beperkings op ons samekomste gekonfronteer met hoe ons oor kerk dink.
• Ons weet die kerk is nie ‘n gebou nie, maar noudat ons gedwing is om nie in ‘n gebou ‘n groot byeenkoms by te woon nie is dit moeilik om te dink die “kerk is nie toe nie”

Die vroeë kerk het nie ‘n gebou gehad nie
• Die vroeë kerk het nie gebou gehad nie. Hulle het in huise bymekaar gekom. Hulle het mekaar versorg. Hulle het die gemeenskap versorg wanneer hulle dit nodig gehad het.
• Op die manier was hulle waarlik kerk…. tussen die mense.
• Hulle het die evangelie uitgedra.

Ons dink kerk beteken om my te bedien
• Vandag maak ons dikwels die fout om die kerk te sien as ‘n instansie wat my moet bedien. Ek kom kerkgebou toe en jy bedien my.
• Hierdie tyd kan ons herinner dat dit verkeerd is.
• Ek is die kerk (orals waar ek is) – ek moet ander dien.
• Die president het gesê hierdie is ‘n Thuma Mina oomblik.
• Hierdie “Thuma Mina” waarvan die president praat, is ‘n aanhaling uit Jesaja 6:8. Dit is die oomblik toe Jesaja op die Here se roeping reageer het. Dit beteken: “Hier is ek! Stuur my!”.

Ons moet mooi dink hoe speel ons idee van “ons posisie” op ons in in hierdie tyd?
• Mag lê diep in ons wese… ons eie ek
• Dit lê ook diep in ons verhoudinge, naby maar ook sosiaal.
• Dit speel in op:
o ryk / arm
o siek /gesond
o Werk / werkloos
o mediese fonds / geen mediese fonds
o hulpbronne / geen hulpbronne
o werkgewer / werknemer
• Tydens hierdie pandemie moet ons seker maak ons bly nie vaskleef aan ons posisie nie….
• Maar ons maak seker ons het “dieselfde gesindheid as Jesus”
• Jy sal jouself moet afvra – wat moet ek opoffer wat my posisie betref?

‘N GEDAGTE OOR DIENSBAARHEID

• Tydens die groot plae in die tweede en derde eeu het Christene nie soos die meeste ander mense uit die stede gevlug nie.
• Baie het agtergebly om siekes te versorg, sterwendes by te staan en dooies te begrawe.
• Dit was ’n belang¬rike faktor wat gemaak het dat die Christendom in die eerste eeue so vinnig gegroei het.
• Christene het ander versorg en mense het gevra – wat maak hierdie mense anders as die wat vlug?
• In Martin Luther se tyd het hy dieselfde gedoen: Tydens die Swart dood het hy (teen almal se aanbevelings in) besluit om te bly en mense te versorg.
• Hy het gesê: “Ek sal die Here vra om my te beskerm en dan sal ek mense gaan help, skoonmaak waar ek kan, medisyne uitdeel en self medisyne neem”

• As Christene het ons tydens die Corona-virus pandemie ‘n besluit: gaan ons help? Gaan ons deelneem? Gaan ons inisiatiewe ondersteun? Gaan ons bid, maar ook ondersteun?
• Gaan jy opstaan vir die wat nie vir hulself kan opstaan nie?
• Gaan jy al die hulpbronne opkoop en vir ander niks los nie?
• Gaan ons fopnuus en paniek versprei of hoop en vrede?
• Ons het ‘n geleentheid om deur ons diensbaarheid vir die wêreld te wys waaroor die evangelie werklik gaan.

Ten tye van groot krisisse het die kerk se outoriteit nie in geboue of dogma of posisie gelê nie….
Die kerk se outoriteit in die samelewing het in ons diensbaarheid en opoffering gelê
Ons moenie in moeilike tye die tradisie van die kerk in die wêreldgeskiedenis nou laat anders wees nie.

‘n Laaste storie

• Moeder Teresa word in die Katolieke kerk as ‘n “saint” /heilige gesien omrede sy haar lewe aan die versorging van die siekes en die armes gewy het.
• Sy is gebore in Masedonië en is van Albeinse afkoms.

• Sy het vir 17 jaar in Indië eers opleiding gegee en van 1946 af het sy begin om siekes, armes, blindes. melaatses en kreupeles in Kalcutta te versorg.
• Alles deur verskillende plekke en organisasies wat sy opgerig het

• Sy het in 1979 die Nobel prys vir vrede gewen
• Sy is in 1997 oorlede
• Die Pous het in 2016 haar tot “heilige” verklaar
Daar is twee mooi lesse uit die storie van Moeder Theresa:

1. Sy het nie aan haar posisie vasgehou nie, maar dit opgegee om diensbaar te wees.

• Dit is bekend dat Moeder Teresa op 10 September 1946 met die trein op pad was en deur die slegte dele van Kalcutta gery het…
• Net daar het sy ervaar die Here gee vir haar “’n roeping binne ‘n roeping”
• Sy was reeds ‘n non, maar binne hierdie roeping het daar nog ‘n roeping gelê – om mense in Kalcutta te gaan versorg.
• Sy het haar “posisie” as leraar / dosent opgegee en in die strate gaan werk.

Dalk het ek en jy ook ‘n roeping binne ‘n roeping om te oorweeg

2. Sy is vereer met ‘n prys waarna sy nie gestreef het nie.

• Ek het die voorreg gehad om meer as een keer tyd te kon spandeer met die vorige voorsitter van die Nobel-vredepys komitee, prof. Ole Meas.
• Hy het vir my vertel, van al die jare en dekades wat hulle vredespryse uitgedeel het, het een ding hom bygebly….
• Nie een van die pryswenners of “laurettes” het ooit opgestaan en gedink: “ek gaan hierdie werk doen omrede ek ‘n prys wil wen nie”
• Hulle outoriteit, soos Jesus s’n, het nie gelê in die prys nie. Dit het gelê in die opoffering.

Waarin lê jou outoriteit? Is jy onder die vals indruk dat jy is wie jy is as gevolg van ‘n posisie? Of omrede jy dieselfde gesindheid as Jesus Christus het?

AMEN

GEBED

• Kom ons bid vir spesifieke sake:
o Mediese personeel / Dokters
o Mense met besighede wat hier onder lei in soveel sektore
o Mense wat siek is
o Gesinne / kinders wat by die huis moet bly
o Regering