Oggend 5 April 2020

05
Apr

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=_PI8vVI97YU[/embedyt]

Wie is God in Covid-19?

Was jy al ooit verstreerd gewees omdat jy ‘n dom antwoord op ‘n belangrike vraag gekry het?

Dalk het ‘n vriend vir jou ‘n antwoord probeer gee in moeilike tye en dié antwoord maak jou baie ongemaklik.

Ons almal het vrae oor God.

Tog dink ek dat iewers in elkeen van ons se lewens het ons al ‘n verkeerde verduideliking gekry oor wie God is.

Hierdie verkeerde antwoord lei tot verkeerde geloof. Dis hoekom so baie na Xtenskap kan kyk en sê – as dit die antwoord is – sien ek nie kans vir die geloof nie.

Ons almal spandeer nou baie tyd saam met ons gesinne. In ons huis let ek die volgende op. Daar is oomblikke waar my kinders reageer of antwoord en in die oomblik besef ek, hulle wys nie soveel van hulself nie, maar hulle optrede wys wie hulle dink ek is.

Dit gebeur as hulle woorde herhaal wat ek baie sê of reageer soos ek sal reageer op iets.

Wat jy aan dink as jy aan iemand dink. Wys nogal vir ons hoe jy voel oor dit.

Met dit in gedagte wil ek jou vanoggend vra:

Waaraan dink jy as jy aan God dink?

Skuitsregter = Besig om alles uit te sorteer. Te sê wat mag gebeur en wat nie.

Alexa = Iemand wie jy kan vra om goed vir jou te doen. Dis die God waarmee geredeneer word.

ou oom = God is oud en disconnected van ons wêreld en jou lewe.

Fairytale = Is Hy regtig of net fantasie?

**Neem dalk ‘n oomblik en deel met mekaar of op fb wat julle beeld van God is.

Hierdie is baie ligitieme beelde van God, wat meeste gelowiges iewers al mee geworstel het. wat ons ook binne geloofsgemeenskappe aangeleer het.

As jy vanmore vir ‘n oomblik dink kom jy dalk agter jy sukkel  net om jou beeld van God wat vir jou geleer is toe jy klein was uit te bring by ons wêreld vandag.

Hierdie gedagtes van God laat ons praat oor Hom op ‘n sekere manier. Laat ons God vir die wêreld wys op ‘n sekere manier.

‘n Manier wat baie mense al kon weg druif van God af.

Maar vanoggend vra ek: Wat is dan ‘n gesonde beeld van God?

‘n Mentor in my lewe het een keer vir my gesê: “As wie jy dink God is, minder is a wat jy sou hoop God is. Het jy die verkeerde prentjie van God.”

Wie is God?

As ons deur die Bybel blaai sien ons Hy is ‘n God wat skep in Genesis, sy volk ervaar hom deur ‘n tempel, dan is daar konings en Rigters wat Sy stem is..

Dan kom jy by ‘n plek waar God sê, nou gaan ek julle presies wys wie Ek is:

JESUS.

Kom ons lees saam ons teksgedeelte Joh 14: 7-11

– As julle my ken, sal julle my Vader ook ken.

– Fillipus vra: “Wys vir ons die Vader?”

– Jesus antw: “Ek is al solank by julle en ken julle my nie…”

-Jesus kom bevestig hier dat God in Hom sigbaar is

– Jesus sê ook dat Sy woorde die Vader se woorde is.

Deur die N.T is daar verskillende beskrywings vir God. Ek lig vanmôre 3 uit:

GOD IS VADER

Jesus sê as ons sukkel om te bid, begin so:

“Vader”

So vreemd dat Jesus dit kies want gode was nie gesien as Pa’s nie.

“Not the reflection of our earthly fathers, but the perfection of father.” – L Giglio

Jesus kom wys hiermee dat God persoonlik is.

“Abba” wat ons sal vertaal met pappa of dad.

Dalk het pa vir jou ‘n slegte konneksie oor wie jou pa is.

Dan is ek so jammer dat die beeld so beïnvloed is vir jou.

Maar God kom wys nabyheid en verhouding met die beeld.

GOD IS GEES

Vrou by die put Joh 4:24

Jode het geglo in – geen prentjie of beeld van God.

God was net as Gees verstaan.

Nie “super natural” nie maar eerder “supra-natural”.

GOD IS LIEFDE

Ons kry die beskrywing in 1 Joh.

Joh kyk terug en sê dit op wie Jesus kom wys het.

Nou moet ons onthou wat was Johannes se eerste beeld van God.

Hy was self ‘n Jood, so dus het Hy geglo: Dat God net lief is vir Joodse mense.

Maar in 1 Joh 4:16 sê hy die bekende woorde: God is liefde.

Voor Jesus sou geen gode ooit beskryf word met liefde nie.

Dawid praat ook so mooi van God se liefde waarvan ons nie af kan weghardloop nie.

 

Slot:

 

Ek glo ons kan in die deurmekaar tyd in die wêreld vashou aan dit: God is Vader, God is Gees en God is Liefde.

 

Vanoggend voor jy op die skakel kliek om die link toe te maak of vanaand voor jy jou lig afsit. Herhaal net die woorde:

“Abba Vader”

Kom ons luister saam na die Onse Vader.