Oggenddiens 1 Desember 2019

01
Des

Oggenddiens

1 Desember 2019

Dr. Zander van der Westhuizen

VOTUM – Johannes 1

Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. 10 Hy wás in die wêreld-die wêreld het deur Hom tot stand gekom-en tog het die wêreld Hom nie erken nie. 11 Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. 12 Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.

INLEIDING – ADVENT

 • Vandag begin Advent!
 • Dit is die aanloop tot en met Kersdag
 • Wie ken ‘n Adventskalender?
 • Elke dag maak jy een deurtjie oop… en dit skep die afwagting tot en met Kersfees tot jy die laaste een op Kersdag oopmaak.
 • In die kerk doen ons iets soortgelyks met kerse
 • Elke week (vir die volgende vier Sondae) steek ons ‘n kers aan om ons voor te berei vir Kersfees
 • Op Kersdag steek ons die groot wit kers aan, wanneer ons die geboorte van Christus herdenk
 • Advent beteken afwagting
 • Dit beteken dat ons op iets wag
 • Dat ons uitsien na iets
 • Dat ons opgewonde is….
 • Ons gaan vanoggend stilstaan by die tema: Wag!
 • Dit is moeilik om te wag
 • Ons is haastige mense wat daarvan hou dat dinge vinnig moet gebeur
 • Ons wil hê dinge moet NOU gebeur soos ons dit wil hê
 • Advent help ons om die waarde van “WAG” te ontdek
 • Gun ‘n oomblik van stilte….
 • Dit kan dalk ongemaklik wees om net in stilte te wag…
 • Ons stel onsself in op die preek…

TYD VAN STILTE (Leer om te wag)

2 – 3 Minute stilte

GEBED

SKRIFLESING

Maleagi 4:5-6

Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen sodat Ek nie hoef te kom en die land heeltemal vernietig nie.

Ongeveer 450 jaar later!

Lukas 1:8-17

Op ’n keer toe Sagaria in die beurt van sy diensgroep besig was om die priesterdiens voor God te verrig, is hy volgens die priesterlike gebruik deur die lot aangewys om in die tempel van die Here in te gaan en die wierook op die altaar te brand. 10 Terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksmenigte buite besig om te bid. 11 Toe verskyn daar aan die regterkant van die wierookaltaar ’n engel van die Here aan hom. 12 Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en hy het baie bang geword, 13 maar die engel sê vir hom: “Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou, Elisabet, sal aan jou ’n seun skenk, en jy moet hom Johannes noem. 14 Hy sal ’n bron van blydskap en vreugde vir jou wees, en baie sal bly wees oor sy geboorte, 15 want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie, en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. 16 Hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Here hulle God. 17 En hy sal voor die Here uit gaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsames op die regte pad terug te bring en om so vir die koms van die Here ’n volk voor te berei.”

Maleagi en Lukas

 • Maleagi is die laaste boek van die OT maar nie die jongste van die OT nie. Tussen Maleagi en Lukas lê ‘n lang geskiedenis.

Omstandighede

 • Die tyd van Maleagi is die tyd na die voltooiing van die tempel in 515vC.
 • Die mense in Juda het verwag dat die Here sou ingryp en politieke omstandighede onder die Persiese Ryk verander
 • Daar was baie droogtes en hongersnood
 • Morele en geestelike vervlakking
 • Dit was ‘n baie moeilike tyd waarin die mense die Here gesoek het

Toekomsverwagting

 • Nou eindig Maleagi die boek met ‘n toekomsverwagting
 • Eers word die volk herinner aan wat God gedoen het.
 • Hulle moet die wet onthou en daarby hou
 • Voordat die dag van die Here aanbreek, sal Elia eers kom
 • Dit is iets nuuts….
 • Moses en Elia word saam genoem
 • Iemand met die statuur en krag van Elia sal weer kom, voor die dag van die Here sal aanbreek
 • Hierdie Elia se taak sal wees om verhoudings te versoen – tussen mekaar en met God
 • Dan verloop daar ongeveer 450 jaar!!!
 • Waar die Here nie vir “Elia” stuur nie en die volk moet wag

Johannes die Doper

 • En dan lees ons in die Lukas-evangelie van die geboorte van Johannes die Doper
 • Sagaria gaan tempel toe
 • Die engel verskyn aan Sagaria en sê – jy het gebid… jy het gehoop vir ‘n kind
 • Julle is al baie oud
 • Maar julle gaan ‘n seun hê
 • Die engel sê: En hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsames op die regte pad terug te bring en om so vir die koms van die Here ’n volk voor te berei.”
 • Dit is die aanhaling uit Maleagi 4 waarop daar vir 450 jaar gewag word….
 • En die implikasie van dit is… Johannes die Doper is die “Elia” wat sal kom om die pad voor te berei…. sodat die Messias kan kom

Jesus en Johannes

 • Ons weet Johannes die Doper doen dit…
 • In Matteus 11 word Jesus uitgevra oor Johannes die Doper
 • Jesus sê daar is niemand groter as Johannes die Doper gebore nie
 • Jesus sê: Johannes die Doper is die Elia wat sou kom

Advent was ‘n lang afwagting

 • Advent is die tydperk van afwagting vir die koms van Jesus
 • Johannes die Doper moes kom om daardie tyd voor Jesus se koms die mense voor te berei
 • Eintlik het hulle sedert die profesie eeue al gewag
 • Advent was ‘n LANG TYDPERK VAN WAG

Dietrich Bonhoeffer

 • Dietrick Bonhoeffer was die Duitse teoloog wat tydens die 2e Wêreldoorlog gevange geneem is, in die tronk gegooi is en later in ‘n konsentrasiekamp gesit is omrede hy teen die Nazi’s was.
 • Hy is wêreldbekend vir die boeke wat hy in daardie tyd geskryf het.
 • Baie bekend vir sy
 • Vir hom was Advent ‘n baie belangrike konsep… as jy in die tronk sit….

Hy leer vir ons drie aspekte oor Advent

AANHALING 1 – WAG!

“A prison cell like this is a good analogy for Advent. One waits, hopes, does this or that—ultimately negligible things—the door is locked and can only be opened from the outside.”

 • Die waarde van WAG is verlore vir hulle wat nie kan wag nie…
 • Die wat haastig is en wat vinnige antwoorde in die lewe soek, mis die waarde van die tye wat jy anstig moet wag, op soek na die antwoorde van die onsekerhede, tot die antwoorde kom.
 • Hulle mis die oomblikke wat die antwoorde in helderheid arriveer…. want hulle het nooit daarvoor gewag nie.
 • Die vergelyking tussen Advent en ‘n tronksel mag dalk vreemd wees vir ons, maar dit herinner jou aan ‘n situasie van magteloosheid en hopeloosheid.
 • Die tronksel is ‘n plek waar jy niks kan doen nie….
 • ‘n Plek waar jy net kan wag dat iemand van buite af die deur oopmaak
 • En in hierdie spasie het Bonhoeffer geleer dat WAG jou die beste voorberei vir God se “koms in jou lewe…”

AANHALING 2 – ONDERSOEK JOUSELF

Every day, a quiet voice answers our cry, gently, persuasively, “I stand at the door and knock.” Perhaps, after all, Advent is a time for self-examination before we open the door.

 • God sê in Openbaring 3 – Ek staan by die deur en ek klop
 • Hy doen dit eintlik gereeld in jou lewe
 • En Bonhoeffer sal sê Advent is daardie tydperk wat jy jou self moet ondersoek… voor jy die deur oopmaak

Jy moet jouself eers ondersoek….

 • Soos Johannes die Doper die pad moes reg maak voor Jesus kom… so sê Bonhoeffer moet jy eintlik eers die pad reg maak om werklik God se koms in jou lewe te waardeer.
 • Dalk ken jy dit wat hy hier probeer verduidelik.
 • Eers wanneer jy op daai plek kom waar jy besef hoe broos jy is
 • Daai plek waar jy besef jy is afhanklik
 • Daai plek waar jy besef ek kan niks doen nie (ek kan nie die deur van binne af oopmaak nie)
 • Dan is jy voorbereid om te sien wanneer die Here die deur oopmaak.
 • Dan mis jy dit nie.
 • Dan waardeer jy dit en besef wat dit is….

AANHALING 3 – ONS LEWE IN ‘N SPANNING

The celebration of Advent is possible only to those who are troubled in soul, who know themselves to be poor and imperfect, and who look forward to something greater to come. For these, it is enough to wait in humble fear until the Holy One himself comes down to us, God in the child in the manger. God comes. The Lord Jesus comes.

 • Ons lewe in ‘n spanning tussen die ons wat in onsself gebroke is, vol sonde is en dikwels sukkel met antwoorde…
 • Aan die ander kant weet ons Christus het gekom en ons bevry…. en in daardie sin het ons gebreek met hierdie wêreld
 • Daar is ‘n spanning tussen die hede en die toekoms
 • Daar is ‘n afwagting tussen nou en eendag
 • En Advent herinner ons daaraan…. en leer ons hoe om dit te hanteer
 • Advent leer ons om te wag….
 • Om onsself te ondersoek voor ons die deur oopmaak…
 • En Bonhoeffer sal sê – om te glo God is in my toekoms.
 • Jy moet leer om te leef tussen NOU is ek in die tronk en ek weet God maak die deur IN my toekoms oop.

Drie lesse van Bonhoeffer:

 • Wag
 • Ondersoek jouself
 • Lewe in die spanning tussen nou en toekoms

Wag

 • Tydens ons retreat spandeer ek die dag saam met die Here, bid en dink in stilte oor die toekoms….
 • Vra ‘n klomp vrae
 • Tydens een van die tye in die kapel kom die antwoord…
 • WAG!
 • Moet nie so vinnig besluit nie
 • Wag

Ons perspektief is haastige antwoorde

 • Ons hou nie van sulke antwoorde nie…
 • Ons wil hê die antwoord moet kom voor die nuwe jaar aanbreek
 • Of ek wil graag hê die Here moet duidelik wys of sê
 • En dan, as ek daai vinnige antwoord gekry het, dan is ek reg om die volgende ene te vra…..

Die volk moet 450 jaar wag vir ‘n antwoord

 • Dink jouself in: 450 jaar!
 • Dit is min of meer net toe Jan van Riebeeck in die Kaap aangekom het…
 • Wie van julle weet wie in jou familie het toe geleef?
 • Vra jouself af… as jy die volk van God was…. en jy hoor vir so lank nie veel nie…. waarmee sal jy jouself begin besig hou het?
 • Watter antwoorde sal jy vir jouself begin gee het?

God se tyd is anders

 • Ons idee van WAG op die Here is ‘n antwoord teen die einde van die jaar…
 • Ons vergeet dat God se tyd en ons tyd nie dieselfde is nie

Bonhoeffer

 • Dink jouself in om in die 2e WO in ‘n tronksel te sit vir amper 2 jaar…
 • Jy word gehang 3 weke voor die geallieerders die konsentrasiekamp bevry, met kort daarna die einde van die oorlog….
 • Wat beteken Advent dan in daardie tronksel?
 • Wat beteken dit om te preek “God is in my toekoms”?
 • Ons is altyd tussen ‘n tronksel en bevryding
 • Ons lewe tussen die klop aan die deur en die oopmaak daarvan
 • Ons lewe altyd tussen God wat nog kom en God wat reeds gekom het….

Advent leer jou die wonderlike gawe van wag.

 • Advent is belangrik
 • Dit is belangrik om Advent in jou lewe te deurdenk
 • Voor Kersfees kom
 • Want dikwels wil ons nie wag nie
 • Ons wil die Here se tyd forseer
 • Ons wil antwoorde hê
 • Ons wil verstaan sodat ons kan aangaan
 • Ons wil nie in die tronk sit nie
 • Ons wil die deur oopgesluit hê
 • Met Advent leer die Here jou die waarde van WAG.
 • Dalk moet jy hierdie jaar die les leer.

AMEN

 

Ek gee weer ‘n TYD VAN STILTE (Leer om te wag)

2 – 3 Minute stilte

GEBED