Oggenddiens 10 Maart 2019

10
Mar

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=_k_TiJeJ-p4[/embedyt]

Oggenddiens
10 Maart 2019

Preek:

Louis Armstrong sing die liedjie: What a wonderful world.
Dis geskryf in 1968 om moraal te lig, in ‘n moeilike tyd – na Viëtnam oorlog.

Twee mense wat na aan uitbrand is, gaan met vakansie Umshlanga toe.
Hou so baie daarvan dat hulle ‘n woonstel daar kooop.
Vlieg elke naweek soontoe.
Kom na so 2 maande agter = DUUR!
Hulle wil heeltyd in hierdie “vakansie-gevoel” leef.

Laat my dink aan vanoggend se teks.
Petrus maak in ‘n spesiale oomblik die voorstel – kom ons bou 3 hutte en bly net hier.
Kom ons lees saam: Markus 9:2-10
2 Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle op ’n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkoms voor hulle oë verander, 3 en sy klere het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. 4 Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. 5 Toe sê Petrus vir Jesus: “Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bou: een vir U, een vir Moses en een vir Elia.” 6 Hy het nie geweet wat hy sê nie, so verskrik was hy saam met die ander. 7 Daar het toe ’n wolk gekom wat sy skaduwee oor hulle laat val het; en uit die wolk het daar ’n stem gekom: “Dit is my geliefde Seun. Luister na Hom.” 8 En meteens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. 9 Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle opdrag gegee om wat hulle gesien het, vir niemand te vertel voordat die Seun van die mens uit die dood opgestaan het nie. 10 Hulle het hulle toe aan hierdie opdrag gehou, maar onder mekaar geredeneer oor wat dit beteken as Hy sê dat die Seun van die mens uit die dood sal opstaan.

Petrus gaan op teen berg – kry Moses en Elia by Jesus wat aan hulle verskyn.
Petrus weet ‘n moeilike tyd lê vir hulle voor.

Petrus maak die voorstel: kom ons bly net hier en bou ‘n hut.

Werk so in ons lewens ook – ons probeer spring van 1 bergkruin na die volgende bergkruin.

Dit kan nie so werk nie – ons moet afgaan na die vallei.

Jesus vat net 3 dissipels saam met hom: Petrus, Jakobus en Johannes.
Laat ons wonder, waar is die ander?

Dan is die 4 alleen op die berg.

Ons sien in Eksodus 3, 19, 33 ook sulke ervarings op die berg.

Elia in 1 Konings 19 het ook ‘n berg ervaring.

Die twee wat aan hulle verskyn, verteenwoordig die wet en die profete.

Dan wil Petrus die 3 hutte bou.

Het jy al so groot geskrik dat jy in ‘n baie ernstige oomblik, regtig iets dom sê?!

Baie N.T skrywers sê dit was eintlik ‘n komieklike oomblik.

Dis een van die belangrikste gesprekke ooit wat plaasvind en Petrus onderbreek dit met die voorstel: kom ons bou 3 hutte.

Nog iets interessant in die teks: By Jesus se doop het net hy die stem gehoor en hier hoor hulle al 4 die stem.

Maar net Jesus bly oor saam met hulle.

Hoekom? – Hy is die vervulling van die wet & profete.

Baie Jode glo nie aan die opstanding uit die dood nie.

Teoloë sê ons moet die verhaal in die groter konteks van Markus sien.

= 1ste 7 hfste – Evangelie van Jesus
= Van hfst 8 – raak bietjie donker
– weet moeilikheid kom
– begin oor Sy dood praat
= Dan die verhaal in hfst 9
=Verder volg die gebeure rondom die kruisiging.

Wat is ‘n bergkruin ervaring?
Aparte, geïssoleerde ervaring.
Laat jou besef wie God is.
Laat jou besef hoe God na jou kyk.

=Jou I.D
= GOD I.D

Waar is daardie ervarings in my en jou lewe?

Romeine 8:16
Praat Paulus oor die ervarings van “ons”.

Bewuswording: Jy is ‘n kind van God.

Henri Nouwen
“Yes there is that voice, the voice that speaks from above and from within and that whispers softly or declares loudly: “You are my Beloved, on you my favour rests” It certainly is not easy to hear that voice in a world filled with voices that shout: “you are no good, you are ugly, you are worthless, you are nobody – unless you can demonstrate the opposite.”

God se identiteit en jou identiteit.

Net na die gebeure in hfst 9 word hulle gekonfronteer met die moeilike goed van die lewe – die valleie – die besete man.

In Markus 8:35 sê Jesus(MSG): “Don’t run from suffering – embrace it.”

Dus:

** rede hoekom ons die ervarings het – sodat ons kan afgaan teen die berg en gaan deel met die realiteit van die lewe.

Want jy is seker van jou I.D.
dan hanteer jy lyding en behoeftes om jou op ‘n nuwe manier.

Realiteit is = lewe is moeilik.

Niemand leef net op die bergtoppe nie.

Richard Rohr:
“You can’t go down into the bad if you have not experienced the good. First know what good is and how it feels like; before you can endure bad.”

** Rob Bell: seun en bal

Hoe kom ek dan by die bergtop ervarings uit?

Ek kan dit nie naboots nie.

Daar is ‘n leidraad aan die begin van die teks:
=Alleen op hoë berg – 7de dag
=Daar is ‘n ritme
= ‘n Bewus wees van God
=Dissipline is ‘n vloekwoord in ons kultuur.

Jesus is gereeld eensaam en alleen.
Hy het nie elke keer die ervaring nie.
Maar die spesifieke een was die bergkruin ervaring.
By die ander het HY net opgedaag.

Hy neem ander saam.
Laat my dink aan Matteus wat sê waar 2 of meer saam bymekaar is – daar is GOD.

Vir jou om kwaliteittyd saam met God te spandeer – moet jy kwantiteittyd insit.

Al die kerkvaders vanoor die eeue heen sê dit vir ons.
Maak gereeld tyd om eenkant te wees.

Waar is jy vanoggend?

Dalk word jy die lydenstyd uitgedaag om te bid, Bybel te lees……
‘n nuwe ritme in jou lewe in te bou.

‘n Tree dieper met God.

Amen