Oggenddiens 12 Januarie 2020

12
Jan

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=53L5nyxe1Qw[/embedyt]

Oggenddiens

12 Januarie 2020

Dr. Zander van der Westhuizen

VOTUM – Psalm 23

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.

 WET

34 Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, 35 en een van hulle, ’n wetgeleerde, het Hom met ’n vraag probeer vastrek. 36 “Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” 37 Jesus antwoord hom: “‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’p [p Vgl. Deut. 6:5] en met jou hele verstand. 38 Dit is die grootste en die eerste gebod. 39 En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’q [q Lev. 19:18] 40 In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

GELOOFSBELYDENIS

APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS

Ek glo in God die Vader, die Almagtige,

die Skepper van die hemel en die aarde.

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;

wat ontvang is van die Heilige Gees,

gebore is uit die maagd Maria;

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,

gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die

regterhand van God, die almagtige Vader,

van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe

en die wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees.

Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk,

Die gemeenskap van die heiliges;

Die vergewing van sondes;

Die opstanding van die vlees

En ‘n ewige lewe.

INLEIDING – DIE PSALMS

 • Ons lees vanoggend die eerste Psalm
 • Psalm 1 is ‘n opskrif vir die hele Psalmbundel. Wat sê dit vir jou? Dit is soos ‘n bord by die ingang van ‘n gebou: “Voor jy hier ingaan, moet jy hierdie dinge weet”.
 • Ons is opgewonde oor ons nuwe jaartema wat volgende week begin: U nooi my om by U tafel te sit”.
 • Dit kom natuurlik uit Psalm 23.
 • Die Psalms is wonderlik.
 • Die Psalms bevat baie verskillende aspekte van die lewe – die op en die af, die bang en die seer, die lof en die opgewondenheid – dis alles in die Psalms.
 • Ek kom by soveel mense wat in sekere tye van hul lewe terugkeer na die Psalms toe.
 • Ons doen dit almal.
 • Dit lê ons na aan die hart.
 • Dit is wonderlik.
 • Dit is die begin van ‘n nuwe jaar.
 • Ek wil vanoggend met jou gesels oor jou geloofslewe vir hierdie jaar.
 • Wat is jou plan?
 • Het jy ‘n plan?
 • Dink jy ook oor jou geloofslewe soos wat jy oor al die ander aspekte van jou lewe dink?
 • Is jou geloofslewe die deur tot al die ander aspekte van jou lewe?
 • Die beginpunt. Die venster?
 • Of is dit net nog iets op ‘n lysie?

Kom ons lees Psalm 1 vanoggend met die vraag: Wat beteken ware geloofsgroei?

Wat sê die Here vanoggend vir my oor my geloofslewe hierdie jaar?

SKRIFLESING  – PSALM 1 

Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos ’n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.

So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie ’n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang.

BOODSKAP – GELOOFSGROEI

Wat is geloofsgroei?

 • As jy oor geloofsgroei dink – wat kom by jou op?

Iets meer?

 • Meer Bybel lees en kerk toe gaan?
 • Meer lees – ‘n boek koop?
 • Meer bid?
 • Meer betrokke raak by ‘n uitreik of iets?
 • Meer omgee vir mense?
 • Meer huisgodsdiens?
 • Meer geestelike gawes?
 • Meer geloof? As jy bid?

Iets minder?

 • Minder vloek?
 • Minder sonde doen?
 • Minder skinder?
 • Minder drink?
 • Minder wellus?
 • Baie mense sal Psalm 1 lees en natuurlik aflei ek moet meer tyd met die Here se Woord spandeer.
 • Dit is natuurlik ‘n goeie ding.
 • Maar in die teologiese konteks van ons tyd in die NG Kerk kan dit meer as een ding beteken, afhangend in watter stroom jy is.

Fundamentalisties / letterlike stroom van hoe jy die Bybel lees

 • Lees die Bybel meer letterlik.
 • Neem nie sommer die konteks in ag nie.
 • As daar staan eet sus, dan eet jy sus.
 • In die debat oor seksualiteit; homoseksualiteit is sonde.

Kontekstuele stroom

 • Lees die Bybel kontekstueel.
 • Doen meer moeite om te verstaan die Bybel het verskillende tipes literatuursoorte.
 • Is baie meer versigtig om te sê die verwysing na homoseksualiteit in die konteks van Levitikus en Romeine is vandag dieselfde as selfdegeslagverhoudinge.
 • Is meer oop om te luister.

Nou lees jy Psalm 1 binne jou teologiese raamwerk. Die geestelike groei is vir jou heeltemal iets anders.

 • Fundamenteel wil jy die Bybel meer letterlik volg, opstaan vir die Woord en baklei vir dit wat reg is. Jy wil meer verse kan aanhaal.
 • As jy die Bybel kontekstueel lees, wil jy meer uitvind, meer leer, meer oplees en groei in jou verstaan van die Bybel. Jy wil versigtiger omgaan met jou baklei vir wat reg is.

Verhouding met God / met jouself / met ander?

 • As jy geestelike groei verstaan as “ek moet werk aan my verhouding met die Here” – dan het dit sekere implikasies – bid meer, lees meer, hoor meer.
 • Verhouding met myself – werk meer aan wie ek is, sorteer issues uit, word ‘n beter ek.

God wat my sê hoe om te leef

 • Verhouding met ander, reik uit, sorg en omgee vir ander, minder selfsugtig wees.

Nie godsdienstig

 • Dit is ‘n beter jy.
 • Het nie noodwendig te doen met teologiese dogma van ‘n geloof nie.
 • Beter konneksie met jouself en die lewe om jou.

Wat is geestelike groei vir jou

 • Die punt is – dit hang af van jou perspektiewe.
 • Hoe jy groot gemaak is.
 • Watter teologiese stroom jy volg.
 • En uiteindelik – of jy enigsins werklik belangstel in geestelike groei?

My gedagtes oor ware geloofsgroei

 • Ek wil jou nooi om bietjie daaroor na te dink.
 • Want op die ou einde moet jy daaroor dink.
 • Jy moet die Psalm lees en hoor wat die Here vir jou wil sê oor die jaar wat vir jou voorlê.
 • Ek kan met jou deel wat my opval oor geloofsgroei uit Psalm 1.
 1. Diepte wat gewortel is
 • Die Psalm gaan oor ‘n boom.
 • Alhoewel ‘n boom groei veronderstel, veronderstel ‘n boom ook wortels.
 • En hoe dieper die wortels, hoe sterker staan die boom geplant.
 • ‘n Boom is anders as kaf. Kaf waai heen en weer in die wind – een dag so en ‘n ander dag so.
 • Maar ‘n boom is geplant.
 • Geestelike groei is myns insiens geestelike verdieping.
 • Iemand wat nie so heen en weer gesleur word nie, wat rustig is, op die regte tyd vrugte dra, wie se wortels diep water trek en wye skaduwee gee.
 • Die beeld is nie ‘n bakleiery of ‘n oorlog nie. Die beeld is vrede, diepte en rus.
 1. Grense
 • Die ander aspek van geestelike groei is om die regte grense in jou lewe te trek.
 • In die Psalm waarsku die digter om jou nie te laat beïnvloed deur met die verkeerde mense en die verkeerde dinge tyd te spandeer nie.
 • Geestelike groei is om te leer waar om jou grense te trek.
 • Miskien moet jy mooi dink met wie en waarmee jy jou tyd spandeer.
 • Spandeer eerder jou energie en tyd met die regte mense en die regte dinge. Mense en dinge wat jou help om dieper wortels te groei.
 1. Balans, wysheid en insig
 • Geestelike diepte is immers geestelike volwassenheid.
 • Dit is dalk hoe jy moet dink oor die Bybel.
 • Toe jy nog onvolwasse was en min van die lewe beleef het, het jy makliker geoordeel, makliker besluit wie is reg en verkeerd, minder geluister en meer van jouself gedink.
 • Ek het dit in my eie lewe gesien. Toe ek jonk was, het ek soos ‘n vurige kampvegter te kere gegaan oor wat ek dink reg is.
 • Hoe meer ek van die Bybel geleer het, hoe versigtiger het ek geword om namens die Here te praat.
 • Hoe meer jy die lewe beleef, hoe meer kom jy agter hoe belangrik dit is om vir ander ‘n kans te gee.
 • Geestelike diepte met die Bybel en God se wil vra balans, wysheid en insig.
 • Balans/wysheid – wanneer moet jy staan by iets en wanneer moet jy versigtig wees.
 • Moenie te gou antwoorde oor komplekse sake gee nie.
 • Dra eerder vrugte wat almal na die skaduwee toe nooi.
 • Pas wysheid in jou optrede toe.
 • Verdiep jou insig oor wie die Here is.
 1. By die Bron
 • Die Psalm sê dit gaan goed met die mens wie sy vreugde in die woord van die Here vind.
 • Wat is hierdie woord?
 • Is dit ‘n gedrukte boek?
 • Is dit die Bybel?
 • Die Bybel het nie bestaan nie.
 • Boeke het nie bestaan nie.
 • Daar was wette en mondelingse leringe, ja.
 • Ons lees dit so maklik en dink vinnig oor ‘n boek wat ons moet lees.
 • Dit is baie dieper as dit
 • Hierdie gaan oor iemand wat in die wil, die hart, die lewenswyse, die woorde, van die Here leef.
 • Dit is iemand wat naby die Bron is.
 • Dit is iemand wat dink oor wie die Here is; wat die Here wil leer ken; wat dink oor Hom.
 1. Die Bron verander jou
 • Hoe kom diepte?
 • Hoe kom verandering?
 • Hoe kom jy by groei?
 • Die Bron verander jou!
 • Ek kyk die Christene so wat almal om hulle wil verander en bekeer.
 • Jy is sondig. Kom tot bekering. Laat ons jou verander.
 • Hoekom wil jy almal namens die Here verander?
 • Die Here sal mense verander. Help jy hulle net tot by Hom.
 • En hou op dink en probeer wie jy graag wil verander soos jy dink hulle moet wees.
 • Laat die Here jou verander.

Nie teenoor iets of iemand nie.

Nie jou self in die middelpunt plaas nie.

Plaas God in die middel.

Dit is geestelike groei.

 • Gewortel
 • Grense
 • Wysheid, insig en balans
 • By die Bron
 • Laat die Bron jou verander

Gaan lees die Psalm en dink na wat geestelike groei hierdie jaar vir jou beteken.

Wat moet jy doen as jy geestelik wil groei?

 • Dink waar jy staan. Is jy nog lief vir die Here? Hoe is julle verhouding?
 • Dalk moet jy begin deur net ‘n bietjie terug te kom na Hom toe en by Hom te wees. MAAK TYD.
 • Dalk moet jy ‘n paar besluite neem. ‘n Paar grense trek sodat jy nie weggehou word van Hom af nie.
 • Dalk moet jy tot insig kom oor die Bybel. Meer leer. Besef hoe jy dink oor die Bybel.

Dit is jou besluit.

‘n Boom

 • Jare gelede was daar ‘n vreemde verskynsel in die middel van London wat veroorsaak het dat mense onmiddellik stilgestaan het. Dit was ‘n wingerdstok wat in harde grond tussen geboue en sement gegroei het en vrug gedra het.Die stok het gesonde en groot trosse druiwe gedra. Daar was ‘n kennisgewing op om die verskynsel te verduidelik:

Ten spyte van die onwaarskynlike om tussen al hierdie geboue en sement te bly leef, het die boom se wortels op een of ander manier dit reggekry om die Teemsrivier te vind.

AMEN