Oggenddiens 19 Mei 2019

19
Mei

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=hzjng52iEBk[/embedyt]SONDAG 19 Mei 2019

VOTUM

121 ’n Pelgrimslied. Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? 2 My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.

GELOOFSBELYDENIS

APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS

Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria;

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,

gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die
regterhand van God, die almagtige Vader,

van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe
en die wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees.

Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk,
Die gemeenskap van die heiliges;

Die vergewing van sondes;

Die opstanding van die vlees

En ‘n ewige lewe.

INLEIDING TOT DIE REEKS

Die rigters lei die oorgangsfase van Israel se geskiedenis tussen Joshua en die tyd van die konings in.
Die Here het vir die volk die land Kanaän gegee, maar daar woon nog nasies daar wat nie verslaan is nie.

Hulle is daar om die volk te toets: gaan hulle die Here dien of die gode van die ander volke?
PATROON: Telkemale is die volk ongehoorsaam: hulle word ontrou aan die Here, God straf hulle deur ‘n vyand te stuur, die volk roep tot die Here vir redding en God stuur ‘n rigter om die volk te lei.
Met tyd begin die volk al meer soek na ‘n aardse koning.
Uiteindelik lei Saul die koningsgeskiedenis in (1 Samuel).

Ons sien in die boek Rigters wat gebeur:
Aanhoudende geweld
Leierskap
Waarop loop haat uit.

Dit gaan ook oor die Here wat telkemale genade betoon en mense gebruik wat op die oog af nie na goeie keuses lyk nie.
Daarom het die boek Rigters vandag vir ons ‘n boodskap.

Ons het begin met die storie van Gideon
Laasweek het Karin gepreek ook Debora
Vandag luister ons na die storie van Jefta

JEFTA SE STORIE

PATROON
Jefta se verhaal begin weer met die volk wat gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here.

TWEE KRISISSE
Daar is twee krisisse: godsdienstig (afvalligheid) en polities (die swaarkry onder die Ammoniete).
Die godsdienstige krisis word tydelik afgeweer wanneer die volk in Rigters 10:16 die ander gode weggevat het en weer die Here begin dien het.
Die politieke krisis word opgelos deur Jefta wat teen die Ammoniete gaan oorlog maak.

JEFTA WORD GEVRA
Jefta was ‘n seun van Gilead, maar is verwerp deur sy familie omrede hy die kind van ‘n prostituut was.
Jefta vlug na die berge en vat ‘n hele klomp leeglêers saam met hom.
Hy word so ietwat van ‘n “mafiabaas” wat duidelik die sterkste kandidaat vir ‘n weermagleier is.
Die leiers nader hom om hulle teen die Ammoniete te lei.
Hy vra vir hulle – maar julle het my dan weggejaag van my familie af maar nou kom soek julle my om die leier te word!
Hulle belowe hom hy sal die leier word.
Uiteindelik stem hy in.

GESPREK MET DIE KONING
Die eerste ding wat Jefta doen is om sinvol met die koning van die Ammoniete te probeer praat
Jefta voer ‘n hewige debat met die koning van die Ammoniete oor die geskiedenis van grond.
Grond was nog altyd die kwessie wat die volk gedryf het
Grond was sentraal tot die hele Rigters
Wat hier interessant is – die twee verskil oor die geskiedenis = wie se grond is dit nou eintlik.

OORLOG EN ‘N GELOFTE
Toe hulle mekaar nie vind nie, het die “Gees van die Here op Jefta gekom”.
Hy het teen die vyand opgetrek en ‘n eed teenoor die Here afgelê: as ek wen, sal ek die eerste persoon wat uit my huis uit na my toe aankom, vir U offer.
Jefta wen.

SKRIFLESING

Rigters 11:34-40

34 Jefta het in Mispa by sy huis gekom, en toe kom sy dogter hom tegemoet met tamboeryne en koordanse. Sy was sy enigste kind. Hy het nie nog ’n seun of ’n dogter gehad nie. 35 Toe hy haar sien, het hy sy klere geskeur en gesê: “Ag, my dogter, jy het my gebreek en in die ellende gedompel: ek het my woord aan die Here gegee en ek kan dit nie terugtrek nie.” 36 Jefta se dogter het hom geantwoord: “Pa, Pa het Pa se woord aan die Here gegee. Doen met my wat Pa gesê het nou dat die Here vir Pa gehelp het om Pa se vyande, die Ammoniete, te straf.” 37 Sy het verder vir hom gesê: “Bewys my net hierdie guns: gee my twee maande uitstel om berge toe te gaan en daar saam met my vriendinne te gaan treur oor my lewe as jongmeisie.” 38 Hy het vir haar gesê: “Gaan gerus maar!” Hy het haar twee maande vrygelaat, en sy en haar vriendinne het berge toe gegaan en gaan treur oor haar lewe as jongmeisie. 39 Na die twee maande het sy teruggekom na haar pa toe en hy het met haar gehandel volgens sy gelofte wat hy afgelê het. Sy het nooit gemeenskap met ’n man gehad nie. 40 Dit het ’n gewoonte in Israel geword: dat die Israelitiese meisies elke jaar vier dae lank gaan treur oor die dogter van Jefta die Gileadiet.

Dan volg die stamme-oorlog tussen Giliead en Efraim
Die spanning bou al meer op in die volk wat al meer lei tot by die soeke na ‘n koning wat al die stamme weer kan verenig.

Wat leer ons?

LES 1 – God kies alweer die onwaarskynlike leier

Jefta was die swartskaap
Jefta was die kind van ‘n prostituut, en verwerp uit die familie en die volk
Hy was die “swartskaap”
Hy was nie “suiwer” nie
En dan word hy nogals die tipe leier waarby al die “leeglêers” hulleself skaar
So tipe van ‘n bende wat daar in die uithoeke gaan woon, met hierdie leier.
Hulle klink so bietjie soos ‘n paar bikers wat in ‘n kroeg langs ‘n hoofweg uithang en kwaad is vir die hele wêreld…..

Die Here kies hierdie Rigters
En wie kies God om sy magtige volk te gaan lei?
Hierdie ou – die mafiabaas
Die onsuiwer Israeliet – waarop daar so bietjie van ‘n skande hang
Die een deurlopende les van Rigters is dat God mense kies wat ek en jy nie sou kies nie
Die Here sien ander kwaliteite of potensiaal raak in mense as ons
Hy kyk na Gideon of Debora of Jefta en dink “ek kan hierdie persoon as ‘n leier gebruik…. ten spyte van….”
Dit is nie noodwendig die “elke dag Bybellees”, “ek doen alles reg”, vroom Christen-keuse nie.

Ons het ‘n idee/lysie in ons kop
Maar ons hou tog aan om te dink die Here kan my nie gebruik nie.
Ek en jy het ‘n lysie in ons kop van wat ek eers moet reg kry en reg doen of ophou doen voor die Here my kan gebruik
Ons het ‘n prentjie in ons kop van hoe lyk Christene wat die Here regtig kan gebuik….
En ons het ‘n oordeel gevorm oor ander mense op grond van hierdie lysies en prentjies….daai een kan nie in die kerk ‘n leier wees nie want hulle doen dit of dat verkeerd….

Dit is nie God se idee/lysie nie
En as jy Rigters lees, weet jy verseker dit is nie God se lysie nie…
Die is nie God se idees nie….
Dit is JOU idees
JOU oordeel oor jouself of oor ander
Dit is JY wat nie in jouself glo nie – nie God nie

En so het ons dikwels ‘n idee in ons kop wat nie God se idee is nie

LES 2 – Wat leer ons uit die offerstorie?

Hy belowe ‘n offer
Die tweede les het met die offerstorie te doen.
Toe ek die eerste keer die storie lees, was ek nie seker hoe moet ek nou hierdie storie verstaan nie
Jefta belowe om iemand te offer as hy sou wen – die eerste een wat by sy huis uitloop
Dan wen hy
Dan is die eerste persoon wat na hom toe aangehardloop kom sy dogter
En dan offer hy sy dogter

Moontlike les – hou by jou belofte?
So die les hier in my kop kon wees – Jefta is ‘n man van karakter – hy hou by sy belofte
En hy bly getrou aan God – hy gee aan God die eer vir die oorwinning
Hy vergeet darem nie van God nie

Maar is dit wie God is?
Maar as dit die les is – wat sê dit van God?
Is hierdie ‘n tweede Abraham en Isak verhaal – waar die Here hierdie keer die toets van geloof laat deurgaan?

Twee feite
As jy bietjie dieper gaan delf in die storie kom jy twee goed agter:

Die Here het nooit vir Jefta gevra om iemand te offer nie…. Jefta het dit self besluit
En hoekom besluit hy dit? Want dit was die Kanaänitiese godsdiens se gebruik om mense te offer vir die gode
In die godsdiens van Israel het die Here nooit mense vir offers gevra nie, inteendeel hulle was erg teen die gebruik.

Jefta verwar God
Nou hoekom dink Jefta dit is die regte ding om te doen – om ‘n mense-offer vir God te belowe sonder dat God dit van hom vra?
En hier is die werklike les uit die Jefta-storie: Jefta het so deurmekaar geraak tussen die Kanaänitiese gode en Jahwe – dat hy nie meer geweet het wie Jahwe is nie.

Die patroon
Wat gebeur as jy soveel keer ander afgode begin dien het….
Wat gebeur as jy vergeet wie jou eie God is dat jy nie meer kan voorbly met wat watter god van jou vereis nie?
JY VERGEET WIE JAHWE IS
Jy neem aan dis wat God se wil is
En jy gaan doen goed in die naam van GOD wat die Here nooit gevra het nie….. so deurmekaar het jou Godsbeeld geword

Gebeur vandag nog
En dit gebeur vandag nog.
Ons bou ‘n idee van God met die swakste teologie en dan begin ons daarvolgens handel asof God so sou handel…
“Die Here het vir my gesê” ons moet daai mense verwerp
“Die Here wil hê ek moet” myself afsonder
“Die Here sê” die eindtyd is nou en ons moet…
“Die Here wil hê” ons moet mense veroordeel en opstaan vir Hom

Jefta het ook gedink “die Here sê”
Jefta het ook gedink hy doen wat God wil hê
Jefta het ook met die mooiste en vroomste bedoelings gedoen wat hy geglo het die Here wil hê hy moet doen

Maar sy beeld van God was verkeerd.
God is die God van liefde
God sluit mense in (soos wat hy juis behoort te geweet het)
God vra nie van ons om mense te offer of te oordeel nie
God is nie wetties nie
God vra lewe in oorvloed
God vra vergifnis
God vra ons om soos Jesus te leef…..

Slot

Vir my is die grootste waarskuwing uit Rigters uit hierdie een – wees baie versigtig om op jou eie op te tree binne jou verstaan van God
Wees baie versigtig om te sê “die Here wil hê ek moet”
Maak baie seker jy verstaan wie die Here is.

Want dalk, net dalk is jy soos Jefta – jy doen goed omrede jy glo dit is wat God wil hê, maar eintlik handel jy volgens jou eie wil.

AMEN