Oggenddiens 2 Februarie 2020

02
Feb

 

NG TYGERPOORT

Oggenddiens

2 Februarie 2020

VOTUM – Psalm 23

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.

INLEIDING

Die jaartema: Uitgenooi

 • Ons jaartema som dit op met die leuse: U nooi my om by U tafel te sit.
 • Dit kom natuurlik uit Psalm 23
 • Psalm 23 lê ons almal na aan die hart
 • Vers vyf sê die Here laat jou by ‘n feesmaal aansit.
 • Hy dek vir jou ‘n tafel – ‘n feestafel!
 • Jy is die gas en Hy is die gasheer!

Week 1: Wie is almal uitgenooi om aan die tafel te sit?

 • Ons het gesels oor wie jy is en hoekom elkeen moet verstaan dat die Here jou lief het.
 • As jy dit beleef het, verstaan jy wie sit langs jou aan die tafel.
 • Ons wil ‘n gemeente wees wat die boodskapper is van God se uitnodiging aan mense om saam met ons aan sy tafel te sit.
 • Ons het daardie Sondag vir almal gevra om neer te skryf wie hulle dink is genooi na God se tafel toe en dus ook na hierdie gemeente toe
 • En baie dankie!! Ons het honderde name en etikette gekry.
 • Ons moes deur dit kam.
 • En ons het ons BORD gemaak. 

Week 2: Gasvryheid en etes in die Lukas-evangelie

 • Karin het ons ingelei in die Lukas-evangelie se etes.
 • Die belangrikheid van etes
 • Reinheid / Onreinheid
 • Gekyk na die fantastiese verhaal van Lukas 14 – die Fariseër en die groot feesmaal.
  • Godsdienstige tradisies
  • Die belangrike plek wat ons vir onsself gee
  • Wie is deel van God se uitgenooides?

 Vandag: Nagmaal en Teenwoordigheid

 • Ons lees vandag verder oor nog een van die Lukas-evangelie se etes
 • Nagmaal
 • Ons gesels bietjie vandag oor die konsep van TEENWOORDIGHEID
 • Om hierdie rede het ek my vriend, ds. Immanuel van Tonder, genooi om saam te gesels.

SKRIFLESING  – LUKAS 22: 14-23

14 Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met Hom. 15 Hy sê toe vir hulle: “Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat Ek ly. 16 Ek sê vir julle: Ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie.” 17 Daarna neem Hy ’n beker, spreek die dankgebed uit en sê: “Neem dit en gee dit vir mekaar aan. 18 Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie.” 19 Toe neem Hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: “Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis.” 20 Met die beker na die maaltyd het Hy net so gemaak en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word.

21 “Maar kyk, die hand van die man wat My verraai, is saam met Myne hier op die tafel. 22 Met die Seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar wee die man deur wie Hy verraai word!” 23 Toe begin hulle mekaar uitvra wie van hulle dit kon wees wat so iets sou doen.

BOODSKAP – TEENWOORDIGHEID

Gasvryheid en uitgenooi

 • Vir gelowiges is die nagmaalstafel by uitstek die plek waar gasvryheid gesien en gewys word.
 • Dit is dié plek waar vreemdelinge verwelkom word.
 • Die tekens van brood en wyn herinner ons aan ‘n God wat ons nader nooi, wat ons in sy wêreld in nooi.

Transformasie

 • Die wonder van die nagmaalstafel is dat dit ’n plek van transformasie is.
 • Ons kom daar as vreemdelinge aan, maar ons vertrek as God se vriende.
 • Aanvanklik is ons die gaste, maar dan word ons weggestuur om as gasheer en gasvrou ander mense in God se nuwe wêreld te verwelkom.
 • Wanneer ons Christelike gasvryheid aan ander betoon, neem ons deel aan God se transformerende werk op aarde.

Lukas verhaal

 • In Lukas lees ons van die eerste nagmaal.
 • Dit is Paastyd en Jesus gee opdrag vir Petrus en Johannes om die maaltyd te gaan voorberei en die reëlings te tref.
 • Daardie aand verander Jesus die Paasmaaltyd in die Nagmaal.
 • Nou gaan dit natuurlik oor die bloed en die liggaam van Jesus.
 • Hulle het dit waarskynlik nog nie mooi verstaan nie.
 • Jesus kondig aan dat daar ‘n verraaier aan tafel is.
 • Die wonderlike van die nagmaalstafel is natuurlik dat Judas aan daardie tafel bly sit en Jesus bedien hom met die brood en die wyn; al weet Hy Judas gaan Hom verraai.

Ons wil vanoggend op een aspek van hierdie tafelgebeure fokus – die konsep van teenwoordigheid!

Gesprek oor TEENWOORDIGHEID

 • Dit is dikwels vir ons moeilik om bloot net teenwoordig te wees.
 • Ons gedagtes dwaal maklik.
 • Ons leef dikwels in die verlede of in die toekoms en dan mis ons wat “nou” gebeur.
 • Ons word genooi om teenwoordig te wees aan God se tafel.
 • Dit beteken jy sien, hoor, voel, ruik en proe alles op die tafel.
 • Dit vra van jou om met alles in jou “hier te wees”.

VRAE AAN IMMANUEL

 1. Ek het vir Immanuel genooi om bietjie saam te gesels oor die konsep van teenwoordigheid omrede een van Immanuel se grootste belangstellings “Mindfullness” is. Vertel ons net gou wat dit is?
 2. Ons praat oor die konsep van teenwoordigheid. Hoekom is dit so moeilik vir ons om in ‘n oomblik teenwoordig te wees?
 3. Hoe moet ons dink oor God se teenwoordigheid?
 4. Ons praat oor die nagmaal. Die sakrament. Hoe dink jy persoonlik oor teenwoordigheid en die nagmaal?

SLOT

 • Die nagmaal simboliseer die idee van God se teenwoordigheid in ons lewens.
 • Voor die kruisiging – tempel en offerkultuur.
 • Voorhangsel skeur.
 • Ons kan elkeen self in God se teenwoordigheid op ‘n baie persoonlike manier leef.
 • Regdeur die Bybel is God die een wat teenwoordig is – altyd.
 • Ons fokus is elders.
 • Ons is nie altyd teenwoordig om te beleef hoe Hy teenwoordig is nie.

Mag jy meer bewustelik hierdie week gaan leef, meer teenwoordig.

AMEN