Oggenddiens 21 Julie 2019

21
Jul

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=CGN3EoIb7b0[/embedyt]

21 Julie 2019
Oggenddiens

VOTUM

1 In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. 2 Hy was reeds in die begin by God. 3 Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ’n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. 4 In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense.

DIE REEKS

Ons het in die vakansie al begin met ons reeks oor wonders:
Glo ons die Here doen vandag nog wonderwerke?
As ons dink oor wondertekens, hoe werk dit?
Hoe moet ons dink oor wondertekens?
Wat sê die Bybel daaroor?
Doen God nog wonderwerke?

Karin het gesels oor die verhale van die genesing by die bad van Bethesda, die blinde man en die vermeerdering van die brood en die vissies.

Sy het al oor ‘n paar aspekte van tekens gesels:
Wondertekens is buitengewone dinge wat Jesus gedoen het met ‘n spesiale boodskap daarin.
Baie keer sien ons hoe mense dink oor wondertekens wanneer mense op Facebook skryf: Like en share hierdie post dan sal iemand se gebed verhoor word.
As die Here vir my ‘n wonderwerk doen of ‘n teken gee – dan sal ek glo
Ons is vasgevang in ‘n verbruikerskultuur waar mense tekens soek om te glo.
As die Here dit of dat vir my doen dan sal ek glo
Ons het dikwels ‘n idee oor hoe die Here moet werk en wanneer die Here nie so optree nie – dan sien ons Hom nie raak nie.
“Willful blindness” – ons wil net sien wat ons wil sien.

Baie om oor na te dink
Hoe dink jy oor wonders en tekens in jou lewe?

Die Johannes-evangelie is fasinerend. Ons kyk vir ‘n rede deur die bril van die Johannes-evangelie na tekens en wonders:

Johannes-evangelie het ‘n baie spesifieke doelwit – dit wil leser oortuig om in Jesus te glo as die Messias
Johannes weet hierdie is nie ‘n maklike taak nie…
Omrede ons altyd wil “sien voor ons glo” vertel Johannes vir ons wat hy gesien het.
Daarom sluit die evangelie ook af met: “Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo.”

Die wonderwerke in Johannes moet jy ook so verstaan.
Johannes gebruik eerder die woord tekens
Die “tekens” bou op tot die kruisiging en opstanding
En hierdie “tekens” is almal oor die hoofstukke uitgepak om jou, “die leser”, in te nooi om Jesus te leer ken.

Dit bou op na die einde van die evangelie toe – waar jy uiteindelik moet besluit of jy in Jesus glo

Vanoggend kyk ons na die heel eerste TEKEN soos vertel deur Johannes.
Jesus verander water in wyn!

SKRIFLESING

Johannes 2
Op die derde dag was daar ’n bruilof in Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar. 2 Jesus en sy dissipels is ook na die bruilof toe genooi. 3 Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir Hom: “Hulle het nie meer wyn nie.” 4 Maar Hy sê vir haar: “Waarom sê u dit vir My? My tyd het nog nie gekom nie.” 5 Sy moeder sê toe vir die kelners: “Wat Hy ook al vir julle sê, moet julle doen.” 6 Daar het ses klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen negentig en honderd liter gehou. 7 Jesus sê toe vir die kelners: “Maak die kanne vol water.” Hulle het dit tot bo toe volgemaak. 8 Toe sê Hy vir hulle: “Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester.” Hulle het dit gedoen. 9 Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom 10 en sê vir hom: “’n Mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, dié van swakker gehalte; maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou.” 11 Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy dissipels het tot geloof in Hom gekom.
12 Hierna het Hy, sy moeder, sy broers en sy dissipels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. 13 Die paasfees van die Jode was naby, en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. 14 Op die tempelplein het Hy die verkopers van beeste, skape en duiwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. 15 Toe het Hy met toutjies ’n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het Hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. 16 Vir die mense wat die duiwe verkoop het, het Hy gesê: “Vat hierdie goed hier weg! Moenie die huis van my Vader ’n besigheidsplek maak nie.” 17 Toe het sy dissipels daaraan gedink dat daar geskrywe staan: “Die liefde vir u huis verteer my.”f [f Ps. 69:10]
18 Maar die Jode het Hom aangespreek en vir Hom gesê: “Met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen?” 19 Jesus het hulle geantwoord: “Breek hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom oprig.” 20 Die Jode sê toe: “Ses en veertig jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou, en u sal hom in drie dae oprig?” 21 Met “hierdie tempel” het Hy egter sy liggaam bedoel. 22 Later, nadat Hy uit die dood opgewek is, het sy dissipels daaraan gedink dat Hy dit gesê het, en hulle het die Skrif en die woorde van Jesus geglo.
23 Terwyl Jesus vir die viering van die paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in Hom gekom toe hulle die wondertekens sien wat Hy doen. 24 Maar Hy het Hom nie op hulle verlaat nie, omdat Hy geweet het hoe hulle almal is. 25 Hy het nie nodig gehad dat iemand Hom iets van ’n mens vertel nie, want Hy het self geweet hoe mense is.

BOODSKAP

Die verhaal oor die bruilof

Die wyn raak op.
Jesus verander water in wyn.
Hy spaar die bruidegom ‘n baie groot verleentheid.

Die “eenvoudige verhaal” is gelaai met tekens en ‘n boodskap:

DERDE DAG
Dit is die “derde dag”.
Daar is baie spekulasie of hierdie simboliese waarde het.
Tegnies was dit die 7de dag van die gebeure sedert die eerste hoofstuk.
Jesus het op die derde dag opgestaan en soos wat ons gaan sien, gaan hierdie teken oor baie meer.

BRUILOF
Dit is ‘n bruilof. In die Bybel is ‘n bruilof die teken van die finale redding van die Here.
Jesus neem die rol van die bruidegom oor.
Hy is die hemelse bruidegom wat gekom het om sy bruid te kom haal.
Ook ‘n diep boodskap oor WIE JESUS IS vir die leser.

TYD – baie belangrike sleutel
Jesus se ma kom sê vir Hom van die wyn wat opgeraak het
Maar Jesus sê: “Hoekom sê jy dit vir my?” en “My tyd het nog nie gekom nie”

Kom ons stop vir ‘n oomblik hier.
Hier lê die sleutel tot die storie.

Maria kom na Jesus toe want sy dink Jesus kan die probleem oplos.
Of sy ‘n wonderwerk verwag is hoogs onwaarskynlik.
Sy weet haar seun is vindingryk

Jesus antwoord haar met “my tyd het nog nie gekom nie”.
Weird antwoord.
Die vertaling is direk: my UUR het nog nie gekom nie.
Regdeur verwys die sin na Jesus se kruisiging.
Hoekom antwoord Jesus dit?

Want die skrywer het die antwoord ingesit om die leser te kry om verder te lees…. afwagting!
Jesus antwoord nooit op dieselfde vlak as wat iemand verwag nie.
Sy ma verwag wyn.
Hy gebruik die geleentheid om iets baie meer geestelik te verduidelik.

WYN
Sy wyn is beter as aardse wyn.
Sy wyn is in oorvloed.
Dit kan nie opraak nie.
Die oorvloed van wyn is ‘n Ou-Testamentiese beeld van die vreugde van die Messiaanse tyd.

HY SÊ HIER KOM ‘n NUWE TYD.

REINIGING
Die wynhouers is die reinigingskanne van die Jode.
Die Jode het ‘n klomp reinigingswette gehad.
Die water was simbolies hiervan.
Jesus kom verander die water in wyn.
So verander Hy die idee van reiniging.
Reinheid het te doen met wat binne jou gebeur.
Jy moet van binne-af verander deur van Jesus se wyn te drink (die nagmaal as simbool.)
In die volgende hoofstuk gaan Johannes voort met die tempelreiniging. Weereens vreemd. In die ander evangelies kom dit later na vore. Johannes verbind die bruilof se gebeure (die reiniging) met die reiniging van die tempel – nog ‘n “teken” oor wie Jesus is.

HY SÊ DEUR DIE TEKEN – EK GAAN JOU HELE VERSTAAN VAN GODSDIENS VERANDER

DIE PUNT VAN DIE VERHAAL

Uiteindelik eindig die verhaal met die groot punt wat Johannes wil maak: die dissipels besef wie Jesus is.
Hy is werklik die Messias.
Dit gaan nie hier oor die skare of die Fariseërs nie
Jesus wou hê sy dissipels / sy vriende / sy familie moet besef wie Hy is.
En Johannes wil jou as die leser innooi om dieselfde te doen.

Die verhaal oor die tempelreining

Dan kry ons die verhaal oor die tempelreiniging
En hoor die vraag wat gevra word: “Met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen?”
Die mense wou ‘n teken sien.

Die 3 verse wat alles verklap

Die groot les oor tekens (wat baie mense mis) vind ons in vers 23-25.
Baie mense het tot geloof in Jesus gekom as gevolg van die wondertekens wat Jesus gedoen het.
Jesus het Hom nie “op hulle verlaat nie”.
Hy het hulle nie vertrou nie.

Wat ‘n opmerking!
Besef jy wat hier staan?
Massas mense het gekom en in Jesus begin glo omrede Hy wonderwerke doen maar Jesus het nie opgewonde oor hulle geraak nie omrede “Hy geweet het hoe hulle almal is”.
“Hy het geweet hoe mense is”.
Hoe is mense? Mense soek wondertekens en raak in vervoering daaroor. Dit is nie ware geloof in Jesus nie.
Die “saad” kom op maar vergaan vinnig weer omdat daar nie “wortels” is nie.
Die geloof is in die teken.
Die geloof is nie in Jesus nie.

Die goue draad

Daar is een goue draad deur die hele hoofstuk 2. Jesus se wondertekens bevestig dat Hy die Messias is, maar dit is nie hoe Jesus wil hê jy moet Hom leer ken nie en as gevolg van die tekens in Hom glo.
Jy moet in HOM glo – nie in die TEKENS nie.

Ware geloof is nie op wondertekens gebaseer nie.
Ware geloof is gebaseer op die ontdekking van wie Jesus werklik is – die Seun van God. Die Messias. God self.
Die tekens dra die “aanwysingsbord” na die waarheid. Daardie waarheid is Iemand, nie ‘n “idee” of “filosofiese konsep” nie.
Die waarheid is Jesus Christus. Hy self! Glo in Hom!

Die proses om jou te leer ken

As iemand my leer ken, wil ek hê hulle moet vir my lief raak, met my in ‘n vriendskap/verhouding staan op grond van wie ek is.
Nie op grond van wat ek vir hulle kan doen nie.
Nie op grond van die feit dat ek nou die dominee / of CEO / of kunstenaar of wie ookal is nie
Nie op grond van my geld of waarmee ek hulle kan help nie.
Ek wil hê jy moet in my glo vir wie ek is
Ek wil hê jy moet lief wees vir my – op grond van wie ek is in die eerste plek.
Ja – ek doen goed vir jou.
Ja – ek is in staat tot dit of dat.
Ja – ek is ‘n dominee ook.

Want as jy my vriend is net op grond van wat ek kan doen, gaan die vriendskap verdwyn die oomblik as jy nie meer dit wat ek doen nodig het nie.

Die Johannes evangelie worstel met hierdie dillema.
Jesus is God.
God doen wonderwerke.
Maar Jesus weet = die mense wat in Hom glo as gevolg daarvan ken Hom nie regtig nie.
Hulle gaan verdwyn as hulle behoeftes vervul word.

Jesus wil hê jy moet Hom leer ken.
Jy moet wie Hy is leer ken en daarop verlief raak.
Jy moet in Hom glo op grond daarvan.
Ander denke oor GOD ontwikkel.
En soos jy deur die evangelie blaai, gebeur dit.
Sodat jy ook aan die einde kan kom en GLO – al het jy nie self gesien nie.
Want jy het vir HOM lief geword en besef

Jy leer HOM ken en volg sy weg.
Jy mag dalk wonders langs die pad sien, want dit is deel van wie Hy is.
Maar moenie Hom daarvoor leer ken nie.

AMEN