Oggenddiens 24 Februarie 2019

24
Feb

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=51Lla2_Gozo[/embedyt]

SONDAG 24 Februarie 2019
Oggenddiens

Votum – Johannes 1
1 In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God.  2  Hy was reeds in die begin by God.  3  Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ’n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.  4  In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense.

Spaanse Geloofsbelydenis

Ons glo in God die Almagtige,
Skepper van die hemel en die aarde;
Skepper van alle nasies en kerke;

Skepper van alle tale en rasse.

Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Heer,

God wat vlees geword het as ‘n mens vir die mensdom
God wat vlees geword het in tyd vir alle tye,
God wat vlees geword het in een kultuur vir alle kulture,
God wat vlees geword het in liefde en genade vir die hele skepping.

Ons glo in die Heilige Gees

deur Wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons mense en in ons kulture, deur Wie God, die Skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsele te word, Wie se oneindige gawes ons een liggaam maak – die liggaam van Christus.

Ons glo in die kerk

wat universeel is omdat dit die teken van God se heerskappy is,
Wie se getrouheid in al sy skakerings getoon word,
waar al die kleure saam net een landskap teken,
en alle tonge dieselfde lof besing.

Ons glo in die heerskappy van God – die dag van die groot Fiesta

wanneer al die kleure van die skepping ‘n harmoniese reënboog sal vorm,
wanneer alle mense sal deelneem aan ‘n vreugdevolle feesmaal,
wanneer alle tonge in die heelal dieselfde lied sal sing.

En omdat ons glo, verbind ons ons:

om te glo vir hulle wat nie glo nie,
om lief te hê vir hulle wat nie liefhet nie,
om te droom vir hulle wat nie droom nie,

tot die dag wanneer hoop ‘n werklikheid word.

Skriflesing – Filippense 2:5-11
5  Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:  6  Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie,  7  maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het,  8  het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.  9  Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is,  10  sodat in die Naam van
Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig,  11  en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader.

PREEK – Jesus se menslikheid
Jou menslikheid
 Wanneer is jy die meeste bewus van jou menslikheid?
Gebeure
 Jy weet – daardie “in die gesig staar” van jou brose, mens-wees
o Toe ek twee jaar terug in die hospitaal gelê het… so dalk wanneer jy siek is
o Dalk as jy ‘n wedloop doen of deelneem aan ‘n groot fisiese uitdaging – dan voel jy jou lyf….
o Dalk met groot gebeure – oorgange:
 jou kind se geboorte,
 jou ouers se dood,
 die verlies van iemand.
o Trauma – ‘n ongeluk, of dalk ‘n inbraak?
o Krisis – as jy voel jy het nie meer hoop nie.
Emosies
 Een van die ander konfrontasies met jou menslikheid is emosies:
o Wanneer jy opgewonde is, of gelukkig is
o Wanneer jy iets avontuurlustig doen en jy voel daai adrenalien (ek LEWE!)
o Of diep emosies – depressie, angs, vrees
o Hartseer, trane ens.
o Wanneer jy iets mooi sien wat jou aanspreek – ‘n video, ‘n film, ‘n mooi moment… en dit raak jou

Denke
 Dalk raak jy bewus van jou menslikheid wanneer jy nadink oor die lewe:
o Jy dink oor die toekoms en wat voorlê
o Of jy moet moeilike besluite neem
o Jy besef hoe vinnig die lewe verbygaan en jy wonder oor wat jy alles nog wil doen of bereik?
o Of jy sien hoe vinnig jou kinders grootword en jy wonder hoe gaan die lewe uitdraai
Almal van ons is mense.
 Ons het ten diepste ‘n brose en eerlike mens-wees
 Almal – van die president tot die arm persoon in die plakkerskamp
o Ons almal wil oorleef
o Ons almal word moeg
o Ons almal sweet
o Ons almal kry kopseer
o Ons almal wil toilet toe gaan
o Ons almal ruik soms nie lekker nie
o Ons almal se neuse loop
o Ons almal raak moedeloos en opgewonde
o Ons almal word honger
 Almal: ryk/arm; werkend en werkloos; geletterd en ongeletterd
En God het mens geword!
 Hy het oorleef
 Hy het moeg geword
 Hy het gesweet
 Hy het kopseer gekry
 Hy het toilet toe gegaan
 Hy het nie lekker geruik nie
 Sy neus het geloop
 Hy was hartseer en het gehuil
 Hy was kwaad en gefrustreerd
 Hy het honger geword
God het mens geword
Die belangrikheid dat God mens geword het
 Wanneer laas het jy gedink oor die belangrikheid dat God mens geword het?
 Wat dit beteken?
 Wat die implikasie is?
 Wat dit sê van wie God is?

 Vir Christene oor eeue heen is dit een van die belangrikste formulerings oor wie God is.
 Hoe ons Jesus verstaan
 Hierdie bekende himne in Fillipense was ‘n vroeë belydenis oor Jesus – wat baie belangrik was vir die vroeë kerk
 Later was die formulerings by Nicea en die geloofsbelydenisse belangrike formulerings van die verstaan van wie Jesus is.
Wat beteken dit?
1. Ons dien die enigste Godheid wat “afgeklim” het na ons toe.
 Fillipense se lied begin deur te sê: Hy het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie,  7  maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word.
 En dan gaan dit nog verder: Hy het Homself verder verneder…. en Sy lewe gegee.
 Die lied beskryf ‘n leer wat afgeklim word
 ‘n Posisie wat weggegee word
 Diensbaarheid
 Daar is geen ander godsdiens wat ‘n God dien wat sy posisie weggegee het vir die mens nie.
 Alle ander gode moet jy na toe opklim
 Jy moet reëls en wette nakom en “presteer” om “op te klim” tot by hulle.
 Ons Here het na ons toe gekom.
2. God het ten diepste menslikheid en mens-wees omarm en inneem (nie dualisme nie)
 Die ander ding wat God doen, is om mens-wees te omarm en te erken deur self mens te word
 Baie denke van die outyd en selfs vandag sien geestelikheid en menslikheid apart van mekaar
 Sekulêr teenoor heilig
 Liggaam/siel teenoor Gees.
 ‘n Mens noem dit dualisme
 Maar God het mens geword.
 Jesus het self alles van mens-wees verstaan en ingeneem en geleef.
 Geen dualisme
 Geen “die mens is sleg” nie

God omarm menslikheid
3. God is teenwoordig.
Die bekende teoloog Jürgen Moltman skryf die volgende oor die tweede wêreldoorlog en God se menslikheid:
Allow me to become personal here for a moment. Ten years ago, I went through the remains of the concentration camp at Maidanek in Poland. With each step it became physically more difficult  to go further and look at the thousands of children's shoes, clothing remnants, collected hair, and gold teeth. At that moment I would have preferred from shame to be swallowed up by the earth, if I had not believed: "God is with them. They will rise again." Later, I found in the visitors’ book the inscriptions of others: "Never again can this be allowed to happen. We
will fight to see that this never again comes to pass." I respect this answer, but it does not help the murdered ones. I also respect my own answer, which I gave at that time. But it is not sufficient.
How is faith in God, how is being human, possible after Auschwitz? I don’t know. But it helps me to remember the story that Elie Wiesel reports in his book on Auschwitz called Night. Two Jewish men and a child were hanged. The prisoners were forced to watch. The men died quickly. The boy lived on in torture for a long while. Then someone behind me said: “Where is God?” and I was silent. After half an hour he cried out again: “Where is God? Where is He?”  And a voice in me answered: “Where is God?. . . He hangs there from the gallows….”
A theology after Auschwitz would be impossible, were not the sch’ma Israel and the Lord’s prayer prayed in Auschwitz itself, were not God Himself in Auschwitz, suffering with the martyred and the murdered. Every other answer would be blasphemy. An absolute God would make us indifferent. The God of action and success would let us forget the dead, which we still cannot forget. God as Nothingness would make the entire world into a concentration camp. Let me break off here, and now try, step by step, to penetrate into the mystery of God’s suffering, attempting to show how the horizon of humanity exists in the situation of the crucified God.
 God het aan ‘n kruis gehang
 God is gespot
 God het die diepste vorm van lyding namens my en jou kom beleef
 Sodat ons kan bely – God is teenwoordig in die diepste oomblikke van die menslike bestaan.
 Selfs in die hel van tragedies soos oorloë en waar brose mense stukkend word.
4. God verstaan.

 Daarom is die diepste betekenis van God wat mens geword het, dat Hy verstaan.
 Hy verstaan dit as jy emosies beleef.
 As jy verlies voel
 As jy depressief is en jou lewe wil neem
 As ongeregtigheid jou kwaad maak
 As jy honger en dors is
 As jy alleen voel.
God verstaan.
God is daar teenwoordig
Opoffering, lyding en genesing
 Fillipense 2 en God se menslikheid het met drie woorde te doen:
o Opoffering
o Lyding
o Genesing
 Henri Nouwen is sekerlik een van die bekendste Christen skrywers en Christelike leiers in die wêreld.
 Henri Nouwen wat klas gegee het in teologie en sielkunde, georden was as ‘n priester en oor die hele wêreld heen gepreek het, is veral bekend vir sy boeke.
 En die rede hoekom Henri so geliefd was vir sy boeke is omrede hy mense aangespreek het deur sy eie eerlike worsteling met sy eie menslikheid.
 Met donkertye, met verhoudinge, met sy worstelinge oor God en sy roeping.
 En een van sy bekendste boeke se titel is: The Wounded Healer.
 In hierdie boek het Henri die konsep uit die sielkunde van ‘n gewonde geneser geneem en van toepassing gemaak op ons as Christene
 Ons is geroep om genesing te bring
 Ons is geroep om vir mense in hulle diepste tye om te gee
 Soos God mens geword het
 Soos God gely en opgeoffer het
 Soos God gesterf het vir ander
 Soos Fillipense sê: Dieselfde gesindheid moet in ons wees
 Henri het baie geworstel met homself en sy tekortkominge
 Hy het dikwels gevoel hy kan nie vir ander omgee soos God vir ons omgegee het nie.
 Hy is self te gewond.
 Te stukkend
 Te onperfek

 Tot hy kennis gemaak het met die konsep “gewonde geneser” (Wounded healer)
 Dit is juis wanneer ons eerlik is oor ons eie wonde, ons eie menslikheid en ons eie broosheid wat ons vir ander mense genesing kan bring.
 As ons wag om die “gesonde of perfekte” geneser te wees vir ander… sal dit nooit gebeur nie.
 Ons moet “gewonde genesers” wees.
God het mens geword
Sodat jy kan verstaan dat Hy verstaan
Sodat Hy jou kan bevry
Sodat jy kan help om te genees
In jou mens-wees lê jou ontdekking van wie God is.
Amen