Oggenddiens 25 November 2018

25
Nov

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2ipzinsDPjc[/embedyt]

25 November 2018

Rus – Sabbat
Ds. Karin Steyn
Eksodus 20: 8-11; Levitikus 23:3 en Markus 2: 24-27

As kind het die kerk my geleer dat mens nie op Sondag mag werk nie. Ironies genoeg was dit die dominee wat dit vir ons geleer het – op Sondae wanneer hy moes werk! Ek het altyd gewonder of daar ander reëls is vir dominees as vir gelowiges.
Hoe onthou jy ‘n Sondag as kind?
In Markus 2:24-27 spel Jesus sy siening uit:
Dis aangrypend! Dis ’n terugkeer na die oorspronklike bedoeling van die Sabbat –’n dag waarop die mens moet rus. Dis nie ’n dag wat daargestel is vir die mens om iets te doen nie, dis nie ’n dag vir godsdienstige reëls en tradisies en gebruike nie. Sabbatdag is nie in die eerste plek ’n God-dag nie, maar ’n mens-dag. Sabbatdag is NIE die dag van die Here nie!
Dink bietjie so daaroor:
Op watter dag sou die Here die meeste teenwoordig wees – die ses dae wat Hy skep of die dag wat Hy rus? Watter dag sou die dag van die Here wees – die ses dae waarop Hy aktief besig was of die een waarop Hy gerus het?
Jesus besef dit. Hy besef dat die Joodse godsdiens die verhouding verander het – ses dae vir die mens; een dag vir die Here in plaas van ses dae vir die Here en een dag vir die mens. Die dag wat hulle vir die Here afgesonder het, is juis dié dag wat die Here vir die mens afgesonder het!
Die vroeë kerk het dit ook so verstaan, daarom het hulle nie hulle byeenkomste op die Sabbat gehou nie. Die vroeë kerk het begin om op Sondae bymekaar te kom. Hoekom? Want Sondag is die dag waarop Jesus opgestaan het, Sondag is die dag van vreugde. Maar was Sondag vir hulle soos ’n Sabbatdag, ’n rusdag? Nee! Wat ons van hulle Sondagviering weet, het direk in verband gestaan met die opstanding van die Here Jesus (Joh. 20) en die feit dat hulle die opstanding verstaan het as beslissend vir hulle verlossing (1 Kor. 15). Hulle het egter, sover ons weet, geen van die wette of gebruike van die Sabbat op die Sondag toegepas nie. Trouens ons weet dat sekere Joodse Christene tot in die derde eeu nog sowel die Sabbat as die Sondag gehou het, die een as ’n rusdag en die ander as ’n feesdag. Daar is nooit in die Nuwe Testament sprake van rus op die Sondag nie. Trouens, die base van slawe sou hulle ook nie toegelaat het om nie te werk nie, en ons weet uit ander bronne dat Christene Sondae voor sonop bymekaar gekom het, waarskynlik om dan die res van die dag met hul gewone (slawe-)werk te kan aangaan.
Die vroeë kerk het verstaan dat ons met twee verskillende sake te doen het:
1. Die mens het RUS nodig – daarvoor het die Here vir ons die Sabbatdag gegee.
2. Ons het ook nodig om saam met ander die Here te dien – Sondag.

Is een van die hedendaagse probleme nie juis dat ons twee verskillende dae in een dag probeer indruk nie?