Oggenddiens 3 November 2019

03
Nov

SONDAG 3 November 2019

Votum  – 1 Joh 1:7

Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.

Lewe in die lig soos Hy in die lig is!

INLEIDING – FILM REEKS

Die Bybel en Films

 • Ons begin met ons November reeks – waar ons oor films gesels aan die hand van ‘n Bybel verhaal
 • Baie films is moderne preke
 • Dit hou vir ons lewenslesse in.
 • Soos wat die Bybel se verhale vir ons gelykennisse is, so is daar films met preke…
 • En soos wat julle sal sien… is daar baie ooreenkomste tussen stories in die Bybel en films vandag.

Sewe basiese storielyne

 • Het jy geweet daar is basies sewe storielyne in die wereld?
 • Christopher Booker het vir 34 jaar navorsing gedoen oor stories en hulle sielkundige invloed om mense.
 • In 2004 het hy sy navorsing uiteindelik vrygestel in die boek: The seven basic plots: Why we tell stories?
 • Oorkom/wen die monster (Star wars / James Bond)
 • Van niks tot alles (Rags to riches) (Cinderella)
 • Die avontuur opsoek na iets/bestemming (Quest) (Lord of the Rings)
 • Die reis en die terugkeer (Alice in Wonderland/ The Hobbit)
 • Komedie (Four weddings and a funeral)
 • Tragedie (Romeo and Juliet)
 • Wedergeboorte (The Lion King)

Ons kry hierdie basiese storielyne (plots) in enige boek of film.

Ons gaan oor die volgende paar weke na vier films kyk.

Vandag begin ons met The Lion King – Wedergeboorte

Fiddler on the Roof

Wonder

Captain Marvel

(Raai watter kollega het watter een gekies?)

En ons gaan die les uit die film en die les uit die Bybel met mekaar in gesprek laat tree.

The Lion King

 • Daar is min mense wat nie die film “The Lion King” gesien het nie.
 • Die “lewendige” weergawe, wat vroeër hierdie jaar vrygestel is, het weereens loketrekords gebreek.
 • Die verhaal van Simba en Mufasa gee die mens baie om oor na te dink.
 • Die bekende verhaal resoneer met die verhaal van die verlore seun.
 • Dit het dieselfde basiese storielyn: Die wedergeboorte van die hoofkarakter of die protagonis.

Skriflesing – Lukas 15

11 Verder het Jesus gesê: “Daar was ’n man wat twee seuns gehad het. 12 Die jongste het vir sy pa gesê: ‘Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom.’ Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. 13 “Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouerhuis af na ’n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. 14 Nadat hy alles deurgebring het, het daar ’n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. 15 Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en dié het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. 16 Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. 17 “Toe kom hy tot inkeer en sê: ‘My pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. 18 Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig! 19 Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners.’ 20 En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. “Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. 21 Toe sê die seun vir hom: ‘Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie.’ Maar sy pa roep sy werksmense: ‘Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom ’n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan! 23 En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier! 24 Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.’ Toe het hulle begin feesvier.

25 “Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. 26 Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. 27 Die bediende antwoord: ‘U broer het gekom, en u pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het.’ 28 “Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom; 29 maar hy antwoord: ‘Kyk, al die jare werk ek soos ’n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek ’n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers ’n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. 30 Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!’ 31 “Toe sê die pa vir hom: Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. 32 Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom teruggekry.”

BOODSKAP

Die storie van die Verlore Seun

Die twee seuns

 • In hierdie verhaal van die verlore seuns… is daar eintlik twee verlore seuns….
 • En albei het nie werklik hulle Vader verstaan nie…
 • En albei het nie werklik hulle self verstaan nie.
 • Jesus vertel hierdie storie vir twee gehore…
  • Die sondaars en die tollenaars….
  • Die fariseers en die skrifgeleerdes….
 1. DIE JONGSTE SEUN
 • Die jongste seun vra sy erfporsie….
 • Erfporsies het so gewerk…. Helfte van van wat die oudste seun gekry het…
 • Maar om dit te vra…. was ‘n klap in sy pa se gesig…
 • Dit sou oneer tot die familie bring…

Hoekom verlaat die jongste seun die huis?

 • Hy was ongeduldig… Hy wou nie langer in die huis bly nie… Hy wou nie wag tot sy Pa doodgaan voor Hy sy geld kry nie…
 • Hy was geldgierig… Hy wou ‘n ander leefstyl hê
 • Hy was selfsugtig… Hy het net aan homself gedink….

Daar is ‘n beter plek…

 • Maar Hy het hierdie idee van sy Pa gehad waarskynlik….dat sy Pa hom vashou
 • Daar is ‘n beter plek daarbuite….
 • Daar is vervulling in ‘n ander leefstyl… MONEY / SEX / POWER
 • Al hierdie dinge wat my Pa van my vra is te veel….
 • Ek wil vry wees!

En dan kom hy terug…. Om ‘n slaaf te wees…

 • Dan kom hy tot bekering as hy sien hierdie “beter plek” is nie op die langtermyn soveel beter nie…
 • En dan is sy redenasie…. Hy sal eerder ‘n slaaf vir sy pa gaan wees…. HOE IRONIES…
 • En hy dink natuurlik sy pa gaan hom ‘n slaaf maak…
 • Hy dink sy pa gaan hom veroordeel….
 • Hy dink sy pa gaan kwaad wees met hom…
 • Sy pa gaan met hom baklei…..
 • Wat ‘n prentjie van sy pa het hy nie gehad nie…. ‘n pa wat hom vashou, wat hom gaan veroordeel, wat se reels en huishouding sleg is vir hom…
 • Jesus vertel sy storie vir die sondaars en die tollenaars in die gehoor
 1. DIE OUDSTE SEUN
 • Die oudste seun hoor die nuus en hy is erg kwaad…
 • Hy wil nie eers ingaan huis toe nie…
 • Sy pa kom ontmoet hom buite… en hulle het gesprek…
 • En in die gesprek kom ons iets agter van hierdie seun…

Wat hom toekom

 • Hierdie seun is die verantwoordelike seun… hy hou by die reels en die wette….
 • Hy doen alles wat hy moet doen….
 • En hy doen dit om beloon te word eendag…
 • Om te kry wat hom toekom….
 • Om eendag van die pa af eer te ontvang…

Mentaliteit van ‘n slaaf

 • Maar intussen… leef hy met die mentaliteit van ‘n slaaf…
 • Hy leef ook nie vry nie…
 • Hy leef binne hierdie wettiese hok wat hy vir homself geskep het…
 • Sonder om vir oomblik op te kyk en sy pa te geniet….

In die proses het hy jaloers en bitter geword…

Hy is nie bly nie…

En hy kan nie verstaan hoe sy pa enigsins hierdie jong broer terug ontvang nie…

Want deur sy jonger broer terug te ontvang…. Beleef die ouer broer sy pa verwerp hom

 • Hy het prentjie van ‘n pa wat wetties is, wat eendag beloon, wie net opdragte gee…. En wat hom nie gee wat hom toekom nie….
 • Jesus vertel sy verhaal vir die Skrifgeleerdes en die Fariseers in die gehoor

Die Vader in hierdie storie….

 • Die pa doen in hierdie verhaal wat ‘n vader in hierdie posisie nie moet nie….
 • Hy worry nie wat die hele dorp / of sy eie huismense gaan dink nie…
 • Hy verwelkom die jongste seun terug… deur na HOM TOE TE HARDLOOP
 • Hy gaan uit na die oudste seun toe… om met hom te praat…

Die Vader se intensie is nie om te baklei nie….die Vader se intensie is om jou te ontmoet

 • Die oudste seun wou baklei….
 • Die Pa het die jongste seun omhels… en ‘n partytjie gegooi….
 • Die Vader se intensie is nie om met jou te baklei nie… die Vader se intensie is jou te kom ontmoet waar jy is…..

Die Vader se intensie is “IN” en nie “UIT” nie

 • Die ironie van hierdie verhaal is dat die jongste seun gedink het hy is “buite” terwyl die oudste seun gedink het hy is “binne”…
 • In die verhaal eindig die jongste “binne” op en die oudste seun plaas homself “buite”….
 • In albei gevalle wil die Vader hulle in sy huis hê!

Die Vader se intensie is nie slawerny nie maar vryheid….

 • Die Vader wil jou vry maak…. Die lewe by die Vader is nie slawerny nie…
 • Ons kry dit oor en oor verkeerd…
 • Wat ons dink die Here wil straf en wette toepas….
 • Die Here wil jou vry maak….

Die storie van The Lion King

 • Die storie van The Lion King is baie dieselfde
 • Die seun hardloop weg van sy land… vir ‘n ander rede – hy dink hy is skuldig.
 • Daar ontdek hy die “Hakuna Matata” leefstyl… amper soos in die Verlore seun.
 • Wanneer Nala hom konfronteer oor die verlede begin jy dink.
 • Rafiki help hom uiteindelik om te verstaan wat sy Pa oor hom dink.
 • En dan gaan Simba terug en oorwin vir Scar en die land is herstel.

Albei verhale gaan uiteindelik oor identiteit

Identiteit – Lion King

Mufasa: “You have forgotten who you are, and so forgotten me. Look inside yourself Simba, you are more than what you have become. You must take your place in the Circle of Life.“ Simba: “How can I go back? I’m not who I used to be.”

Mufasa: “Remember who you are. You are my son, and the one true king.”

Identiteit – Die verlore seun

24 Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.’

ONS IS ONS EIE GROOTSTE VYAND

 • Dit is hoekom ons dikwels ons eie grootste vyand in die lewe is
 • Ons dink ons struggle is in die eerste plek met alles buite ons.
 • Maar ons eintlik struggle ons met onsself
 • Ons sukkel om in die spieël te kyk
 • Ons wil hê almal anders moet vir ons goed oplos wat net ek kan oplos.
 • In die verlore seun het albei seuns ‘n wanpersepsie oor hul pa gehad, omrede hul nie hulle eie identiteit verstaan het nie
 • Simba het vergeet wie hy is, omrede hy weghardloop het

In albei verhale is die boodskap identiteit

 • Die belangrike les in Simba se lewe is om te onthou wie jy is.
 • Dit herinner aan Pauliniese teologie.
 • Elkeen van ons moet onthou dat ons God se kind is.
 • Ons moet leer om soos ‘n kind van die Here op te tree.
 • Dit is ons identiteit.

Albei verhale worstel met die diepste vraag van die lewe.

 • Die soeke na jou ware identiteit.
 • Wie jy is, bepaal hoe jy leef.
 • Hoe jy jouself sien, bepaal hoe jy optree.

Waarin vind jy jou identiteit?

 • In jou geld?
 • In jou lewensfilosofie?
 • In jouself?
 • In jou werk?
 • In jou taal?
 • In jou land?
 • In jou afkoms?

Jou moet jou plek opneem.

Dalk moet omdraai.

Dalk moet jy terugkom na jou Pa toe

Dalk moet jy onthou

Wat jy ookal moet doen – doen dit!

Die werklike bron van jou identiteit lê in jou Pa.

Sien jouself deur jou Pa se oë.

As jy jouself sien soos God jou sien, sal jy kan leef soos wat God bedoel het jy moet leef.

AMEN