Oggenddiens 5 Mei 2019

05
Mei

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=BNLXfJrGT3Y[/embedyt]

INLEIDING TOT DIE REEKS

⦁ Die rigters lei die oorgangsfase van Israel se geskiedenis tussen Joshua en die tyd van die konings in.
⦁ Die Here het vir die volk die land Kanaän gegee, maar daar woon nog nasies daar wat nie verslaan is nie.

⦁ Hulle is daar om die volk te toets: gaan hulle die Here dien of die gode van die ander volke?
⦁ PATROON: Telkemale is die volk ongehoorsaam: hulle word ontrou aan die Here, God straf hulle deur ‘n vyand te stuur, die volk roep tot die Here vir redding en God stuur ‘n rigter om die volk te lei.
⦁ Met tyd begin die volk al hoe meer soek na ‘n aardse koning.
⦁ Uiteindelik lei Saul die konings-geskiedenis in (1 Samuel).

The Bible Project se VIDEO

⦁ Die boek Rigters gaan nie maar net oor ‘n dwase volk van lank gelede nie. Dit is ook nie net ‘n galery van obskure persone wat besonderse dade verrig het nie.
⦁ Dit gaan oor die gevolg van uitbuiting en manipulasie.
⦁ Dit gaan oor boosheid en dwaasheid.
⦁ Dit gaan oor waarop loop geweld uit….NIKS
⦁ Die stories dien as ‘n waarskuwing teen wat gebeur as jy nie God volg nie.

⦁ Dit gaan ook oor die Here wat telkemale genade betoon en mense gebruik wat op die oog af nie na goeie keuses lyk nie.
⦁ Daarom het die boek Rigters vandag vir ons ‘n boodskap.

⦁ In die volgende paar weke gaan ons na vier van die Rigters se verhale luister en kyk wat ons vandag uit hierdie verhale kan leer.

Gideon se storie

Patroon – weer vasgevang deur die Midianiete
⦁ Die verhaal begin met Israel wat al weer vasgevang is in die patroon – hulle het weer van God vergeet
⦁ Hulle het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here
⦁ Die Here het hulle vir 7 jaar in die mag van die Midianiete oorgegee
⦁ Dit was ‘n slegte tyd en hulle het baie swaar gekry.
⦁ Toe roep hulle uiteindelik weer na die Here vir hulp.

Gideon word geroep
⦁ Die Here stuur toe ‘n engel om vir Gideon te roep om die Israeliete te lei om die Midianiete te verlos
⦁ Dan glo Gideon nie die engel nie, en hy vra toe ‘n teken:
⦁ Vuur uit die rots
⦁ Toe breek hy die altaar van Baal af
⦁ Toe will hulle hom doodmaak, maar hulle sê toe nee Baal moet hom doodmaak, toe kry Gideon ‘n nuwe naam “Jerubaal”
⦁ Toe neem die Gees van die Here hom oor en hy roep van die ander stamme op om te veg.

Gideon val die Midianiete aan
⦁ Toe vra hy weer twee tekens (wol wat nat word en die grond wat droog bly en andersom)
⦁ Dan kies hy sy manne
⦁ En hy oorval die Midianiete

⦁ Maar dan gebeur daar nog iets wat ons nie ken nie, want dit is nooit in ons kinderbybels vertel nie

Agtervolg die Midianiete
⦁ Hulle agtervolg toe die Medianiete wat vlug
⦁ Gideon roep toe die ander stamme op.
⦁ Die Efraimiete vang toe die leiers van die Midianiete
⦁ Gideon is toe agter die konings aan.

Vermoor sy eie mense
⦁ By Sukkot en Pniel help sy eie mense hom nie met kos nie.
⦁ Hy vang toe die konings
⦁ Toe verskeur toe die mense van Sukkot en hy vermoor sy eie mense van Pniel.
⦁ Daarna lees ons wat gebeur:

SKRIFLESING

Rigters 8:21-35
21 Toe sê Sebag en Salmunna vir Gideon: “Kom jy, bring jy ons om die lewe. ’n Man se krag lê in homself.” Gideon het opgestaan en vir Sebag en Salmunna doodgemaak. Hy het die maanversierings aan hulle kamele se nekke vir hom gevat.
22 Die Israeliete het vir Gideon gesê: “Jy moet oor ons regeer: jy, jou seun en sy nageslag. Jy het ons gered uit die mag van Midian.” 23 Maar hy sê vir hulle: “Ek kan nie oor julle regeer nie, ook nie my nageslag nie. Die Here regeer oor julle.” 24 Gideon het verder vir hulle gesê: “Ek wil julle egter een ding vra: elkeen van julle moet vir my ’n oorring gee uit die buit wat julle by die Midianiete afgevat het; hulle dra mos goue oorringe.” 25 Die Israeliete het geantwoord: “Dit doen ons graag.” Hulle het ’n doek oopgegooi en elkeen het ’n oorring uit sy buit daarop gegooi. 26 Die gewig van die goue oorringe wat Gideon gevra het, was negentien en ’n half kilogram. Die maanversierings, oorbelle en pers klere van die Midianitiese konings was nie daarby gereken nie en ook nie die kettinkies rondom die kamele se nekke nie. 27 Gideon het ’n efodbeeld van die goud gemaak en dit in sy stad Ofra gesit. Die hele Israel het daarheen gekom en op dié wyse ontrou geword aan die Here. Die beeld was vir Gideon en sy mense ’n valstrik. 28 Die Midianiete was onderdanig aan Israel. Hulle het nie weer in opstand gekom nie, en daar was veertig jaar lank vrede in die land in die dae van Gideon.
29 Jerubbaäl seun van Joas het na die oorlog teen Midian in sy huis gaan woon. 30 Hy het sewentig seuns gehad, almal sy eie kinders, want hy het baie vrouens gehad. 31 Ook sy byvrou uit Sigem het vir hom ’n seun in die wêreld gebring. Sy naam was Abimelek. 32 Gideon seun van Joas is op hoë ouderdom oorlede, en hy is in Ofra begrawe in die graf van sy pa Joas die Abiësriet. 33 Na Gideon se dood het die Israeliete weer die Baäls begin vereer. Hulle het vir Baäl-Berit as god aanvaar 34 en die Here hulle God vergeet deur wie hulle gered is uit die mag van hulle vyande rondom hulle. 35 Hulle was ook nie lojaal teenoor die gesin van Jerubbaäl, dit is Gideon, nie, ten spyte van al die goeie dinge wat hy vir Israel gedoen het.
Wat leer ons?

Die hele rigtersboek leer ons ‘n hele klomp lesse

⦁ Leierskap – hoe dit nie moet lyk nie
⦁ Wat geweld en korrupsie op die langtermyn aan ‘n nasie doen
⦁ Wat gebeur as jy nie verstaan wie God is nie

Twee baie belangrike lesse uit die verhaal van Gideon

⦁ Selfbeeld en leierskap

⦁ Gideon het ‘n verhaal van ‘n baie ongesonde selfbeeld.
⦁ En ons sien dit in die Gideon voor die oorwinning en die Gideon na die oorwinning.

Voor die oorwinning
⦁ Hy het ‘n minderwaardigheidskompleks
⦁ Hy het ‘n persoonlikheidsprobleem
⦁ Hy sê in 6:15 hy kom uit ‘n arm familie en hy voel die minderwaardigste van al sy pa se kinders
⦁ Maar eintlik kom hy uit ‘n familie wat baie grond besit, wat slawe het, baie groot boerdery en wie soos kinderskinders behandel word

⦁ Ek het altyd die vraag na tekens verstaan as ‘n storie oor twyfel in God, maar eintlik is dit ‘n storie van Gideon wat twyfel in homself.
⦁ Hy kry homself jammer
⦁ Hy twyfel in homself
⦁ Hy wil hê almal moet jammer kry

Na die oorwinning
⦁ Dan steek Gideon die Jordaan oor en ons leer ‘n nuwe Gideon ken, met ‘n ander vorm van ‘n ongesonde selfbeeld: Arrogansie
⦁ Nou is ‘n gedertimeerd
⦁ Nou neem hy wraak en vermoor van sy eie mense wat nie vir hom wou kos gee nie
⦁ Hy is brutaal

Hulle vergeet weer van God
⦁ En dan bereik dit die hoogtepunt wanneer Gideon die twee konings vermoor om bloedwraak te neem (vir sy eie broers)
⦁ En dan gebeur dit: die volk wil vir Gideon vereer deur hom die koning te maak en nie aan die Here die eer te gee nie.
⦁ Dan sê Gideon nee – die Here regeer oor ons, maar draai om en maak ‘n Efod beeld (wat hy seker gedink het God moet wees), maar die volk draai weg van God af.
⦁ En uiteindelik eindig die verhaal met die volk wat weer eens hul rug op God draai, en Gideon wat sy seun uiteindelik Abimelek noem (wat beteken: My pa is die koning)
⦁ Gideon wys sy ware kleure

Les #1 ‘n Ongesonde selfbeeld lei altyd tot swak leierskap
⦁ Gideon wat twyfel in homself maak van hom ‘n swak leier
⦁ Gideon wat arrogant raak en net aan homself en sy posisie dink lei tot ‘n swak leier

Die punt van die storie is – leierskap verg ‘n gesonde selfbeeld.
‘n Goeie leier neem sterk besluite en glo in homself, maar is nederig en diensbaar
‘n Goeie leier onthou altyd oor wie dit eintlik gaan – die HERE

Hoe lyk jou selfbeeld?
Hoe lyk jou selfinsig?
Hoe is jy ‘n leier?
⦁ Is jy arrogant en vol van jouself – neem jy wraak op maniere wat mense terugkry?
⦁ Of is jy onseker, jy twyfel, jy soek iemand anders om namens jou besluite te neem?

Wees ‘n goeie leier – neem duidelike en sterk besluite (staan daarby) maar wees nederig en diensbaar teenoor ander.
‘n FYN balans – net moontlik as jy ‘n gesonde selfbeed het.

⦁ Wat God regkry ten spyte van mense

God het Gideon gekies
⦁ Ten spyte van Gideon se foute – kies God hom.
⦁ Ek sou nie vir Gideon kies nie – God kies hom
⦁ Gideon draai uiteindelik die volk teen God met sy optrede, en God gebruik Hom steeds.

⦁ Die hele Rigters wys vir ons die patroon van die mens:

⦁ In die moeilikheid
⦁ Vra God vir hulp
⦁ God help
⦁ Vergeet van God
⦁ Aanbid iemand anders

Sonde en ongehoorsaamheid keer nie God se plan nie
⦁ Ten spyte hiervan bly die Here genade betoon teenoor die mens
⦁ Ten spyte hiervan kies die Here steeds om mense te gebruik
⦁ Ons dink altyd die Here kan nie Sy wil deurvoer as daar sonde is nie
⦁ Ons het so half hierdie teologie dat God word beperk deur ons ongehoorsaamheid….
⦁ So as iets fout gaan… dan is dit die mens se skuld en daarom kan God nie sy plan laat deurvoer nie.

God voer sy plan uit ten spyte van ons foute
⦁ God se plan word deurgevoer ten spyte van ons.
⦁ Ten spyte van ons wat nie dit verstaan nie
⦁ Ten spyte van ons ongehoorsaamheid of foute

Die patrone van die lewe is dikwels wyer as ons perspektief
⦁ Die patrone van die lewe is baie groter en speel af oor groot tydperke.
⦁ Dit is ons wat ons perspektiewe beperk tot die oomblik, of die individu of die soek na blaam en oordeel
⦁ Dit is ons wat naïef is oor die lewe en wat in die wereld gebeur
⦁ Dit is ons wat nie glo in onsself of in God nie.
⦁ Wat twyfel en nie vertrou nie, omrede ons kortsigtig is.

Die Here is in beheer
Die Here werk deur geslagte se patrone….
Die Here werk ver buite ons gedeeltelike verstaan van wat gebeur.

Slot

Gesonde verstaan
Maak seker jy het ‘n gesonde verstaan van jouself
Maak seker jy het ‘n gesonde verstaan van wie God is
Maak seker jy het ‘n gesonde perspektief op tyd en patrone in die lewe

Die pad is om God te vertrou
⦁ Die pad om te kies is nie geweld en wraak nie
⦁ Die uiteinde van dit is ‘n siklus van haat
⦁ Die pad om te kies is nie om individue te blameer nie
⦁ Die pad is nie om ‘n beperkte teologie oor sonde te he wat God eintlik inperk omrede jy die behoefte om te oordeel het nie.
⦁ Die pad is liefde en diensbaarheid
⦁ Die pad is om God te vertrou – mits jy Hom reg verstaan
⦁ Daarby sal ons nog kom.

AMEN