Oggenddiens 6 Oktober 2019

06
Okt

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JUiXmDt1zOY[/embedyt]

SONDAG 6 Oktober 2019

VOTUM

En nou loof ons U, ons God, ons prys u glansryke Naam, want wie is ek en wie is my volk dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring? Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het.

Dawid (1 Kronieke 29:13-14)

INLEIDING

 • ‘n Klompie jare terug het ek die voorreg gehad om Noorweë te besoek.
 • Dit was ‘n amptelike besoek aan die stad Tromso namens die kantoor van die president.
 • Ek was deel van die afvaardiging wat meer gaan uitvind het oor die jeugontwikkeling in hulle land.
 • Een van die blywende indrukke van die besoek was die absolute doeltreffendheid van ‘n eerste wêreldland.
 • Alles werk. Alles word foutloos bestuur. Alles word vir jou op ‘n skinkbord gegee: skoolopleiding, universiteitsonderrig en selfs ‘n werk. Daar is nie ‘n sisteem wat nie behoorlik funksioneer nie.
 • Uit gesprekke met jongmense het dit duidelik geblyk dat dit nie nodig was om werklik hard te werk vir iets nie.
 • Selfs swangerskappe op jong ouderdomme was nie ‘n probleem nie want die staat sal vir jou en jou kind sorg.
 • Die etiek tussen mense is ‘n soort “pragmatiese” etiek. Ek sal goed wees teenoor jou tot so ‘n mate dat dit tot my voordeel is en my nie leed sal aandoen nie.
 • In verskeie gesprekke was die idee van ‘n godheid wat groter is as jy ‘n onbekende konsep.
 • Alles gaan net oor jouself. Verder word alles vir jou gegee. Alles werk goed. Niemand het probleme nie.
 • ‘n Onderwyser noem hoe hoog die tienerselfmoorde by hulle skool is. Daar is niks om na te streef nie want jy kry in elk geval alles wat jy wil hê.
 • Ek onthou hoe ek op die vliegtuig op pad terug SA toe vir die Here dankie gesê het dat ek in Afrika bly.
 • Dankie vir die probleme en die behoeftes van mense.
 • Dankie vir die geleentheid om te moet werk vir iets.
 • Dankie dat ek vir ander moet omgee.
 • Want wie wil in ‘n perfekte wêreld bly waar niemand mekaar nodig het nie?
 • So ‘n wêreld draai net om een ding – jouself.
 • Verbeel jou ‘n wêreld sonder die behoefte aan diensbaarheid, liefde en gee
 • Het jy al ooit so oor ons omstandighede gedink?
 • Dink net – ‘n omgewing waar jy niemand hoef te help nie.
 • ‘n Blyplek waar jy niemand hoef te versorg nie, niemand se laste hoef te dra nie en niemand soms deur moeilike tye moet help nie.
 • Verbeel jou ‘n wêreld waar alles net op jou gefokus is.
 • Hoe gesond is ‘n wêreld waar ons mekaar nie kan dien nie?

Ons gaan vir drie weke gesels oor hierdie vraag…

Sou ‘n perfekte wêreld waar almal net op hulself gerig is… beter wees?

SKRIFLESING

1 Timoteus 6:17-19

17 Dié wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. 18 Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. 19 So vergader hulle vir hulle ’n skat as ’n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry.

BOODSKAP

Paulus skryf aan ‘n jong dominee…

 • Paulus skryf drie pastorale briewe aan twee predikante: Titus & Timoteus.
 • In hierdie eerste brief aan Timoteus leer Paulus vir die jong dominee ‘n paar lesse en gee vir hom raad.
 • Hy skryf oor gebed, mans en vrou, leiers in die gemeente.
 • Hy waarsku teen dwaalleer.
 • Hy praat oor ouer en jonger mense, weduwees en slawe.
 • En dan praat hy aan die einde oor rykdom.

 ‘n Paar lesse 

 1. met ‘n waarskuwing of twee
 • Paulus sê vir Timoteus – jy moet die wat ryk is in hierdie wêreld waarsku om nie hooghartig te wees nie
 • en moenie jou hoop sit op jou rykdom nie.

Paulus begin deur te sê: Praat met die wat ryk is

Ons is almal ryk

 • Ons sal later in die reeks in meer detail hieroor gesels, maar een ding wat jy moet besef, is – ons is almal ryk.
 • In vergelyking met die gemiddeldes van die wêreld is ons almal ryk.
 • Maar dit gesê – beteken nie dat die meeste van ons in die huidige omstandighede eintlik wel met ons finansies sukkel nie.
 • Ek dink meeste mense, selfs die wat redelik verdien – voel onder geweldige druk.
 • En dit maak dit baie moeiliker om sommer lukraak oor rykdom te praat en te preek.

Moenie hooghartig word nie

 • Nou waarsku Paulus dat, omrede jy ryk is, dit baie maklik gebeur dat jy dink jy is beter as ander.
 • Dink maar net aan die stelling: Jy sou nooit sê daai mense het soveel rykdom en invloed nie, hulle is sulke plat op die aarde mense…
 • Maar die blote feit dat ons dit sê, is ‘n bewys dat daar ‘n inherente idee bestaan dat ryker mense beter is as armer mense.
 • En Paulus se eerste waarskuwing is teen dit.

Waarop jy jou hoop vestig

 • Sy tweede waarskuwing is meer insiggewend.
 • Paulus weet wat gebeur met mense wat “ryk” is.
 • Jy begin jou hoop (jou sekerheid) plaas op dit wat jy besit, jou intellek, jou opvoeding en wat jy kan vermag in die lewe.
 • Jy begin al hoe meer dink jou sekerheid lê in wat jy het, en nie in God nie.
 • En die ironie is – dit is eintlik die grootste onsekerheid wat jy kan hê.
 • Spreuke 18:11 sal sê – Die goed van die ryke is sy sterk stad en soos ’n steil muur in sy verbeelding.
 • Verbeel jou ‘n wêreld waar almal hulle hoop vestig op wat hulle besit en alles wat hulle self kan regkry.
 • ‘n Wêreld sonder mededeelsaamheid en goeie dade.
 1. Daar is ‘n geleentheid om rykdom anders te verstaan

Eerder vrygewigheid en diensbaarheid

 • Nou sê Paulus…. Wees eerder ryk in goeie dade, vrygewigheid, mededeelsaamheid
 • Dit is ware rykdom
 • Jy is waarlik ryk (maak skatte in die hemel bymekaar) as jy ryk is in goeie dade

Pas jou idee oor rykdom aan

 • Wat Paulus eintlik sê is jy moet jou idee van rykdom aanpas
 • Rykdom moet eerder lê in jou diensbaarheid
 • Jy moet dit wat jy het, deel met ander
 • Jy moet dit wat jy kan doen vir ander sien as ware rykdom

WARE RYKDOM IS OM DIENSBAAR TE WEES

‘n WERELD WAARIN DIENSBAARHEID NIE NODIG IS NIE – MAAK JOU ARM

As jy in ‘n perfekte wêreld geleef het waar diensbaarheid nie nodig was nie, dink net hoe sou Paulus se waarskuwings waar geword het

 • Hooghartigheid (EK)
 • Selfsugtigheid (SELFSUG)
 • Eie gewin

Dit sou die eindproduk wees van ‘n wêreld sonder probleme.

Dalk moet jy vir ‘n slag anders dink oor die wonderlike gawe van ‘n land met probleme en mense wat jou nodig het.

Kom ons praat oor jou diensbaarheid

Jy het baie om te gee

 • Wanneer ek die woord “ryk” hoor, dink ek dadelik aan geld en besittings.
 • En dit is wat Paulus natuurlik aanvanklik oor praat in hierdie gedeelte.
 • Maar om “ryk” te wees, gaan oor veel meer
 • Jy is ryk aan gawes, intellek, opleiding, kennis, vaardighede, vermoëns, insig en wysheid….
 • Daar is in jou ‘n rykdom wat oor baie meer gaan as jou bankrekening
 • Daardie totale rykdom wat jy het – jou materiële maar ook jou mens-wees kan jou hooghartig maak en jy kan jou hoop daarop plaas

Wil jy nie hierdie totale rykdom wat jy het, omskep in dade wat jou in God se perspektief werklik ryk maak nie?

Wil jy nie skatte by God bymekaar maak deur vrygewig en diensbaar te wees nie?

Die moontlikhede van die mikro

 • In ‘n land soos SA wil ons hê dinge moet verander.
 • En ons probeer
 • Ons raak verlam as ons kyk na al die probleme
 • Dan maak ons ‘n DENKFOUT
 • Die ander denkfout wat ons maak op die oomblik is dat diensbaarheid op mikrovlak nie regtig so groot verskil kan maak nie
 • Die probleme wat ons in die gesig staar is so groot dat wat ookal ek doen, dit nie ‘n verskil kan maak nie.

MIKRO / MAKRO

 • Laat my vir ‘n oomblik toe om ‘n bietjie van ‘n filosofiese of akademiese opmerking te maak
 • Die algemene wetenskaplike idee is dat meting, verandering of toetsing net in die makro kontekte lê.
 • Dit is hoekom, wanneer mense navorsing doen, word die akkuraatheid of die sogenaamde wetenskaplikheid van bevindinge getoets aan byvoorbeeld die grootte van die datapoel (hoeveel mense deelgeneem het aan ‘n studie) asook verteenwoordiging ens.
 • Uit hierdie kwantiteite kry ons die “waarheid”
 • Maar daar is by ander akademici lankal die besef dat wat in die mikro-vlakke gebeur eintlik ‘n beduidende weerspieëling is van die waarheid.
 • Dikwels dui dit wat op die mikro-vlak gebeur, ook op die makro-vlakke.

In kort – dit wat in die kleine gebeur, het heel dikwels ‘n groter impak as wat jy besef

KLINIEK

 • Toe ons vroeër die jaar die kliniek se funksie gehad het, het ek vir dae daaroor gedink.
 • By die openingsfunksie was daar ryk en arm, wit en swart, mense in posisie, mense sonder posisie, verskillende gelowige, verskillende kerke.
 • Die media was daar. Barnard Beukman (Beeld) het spesiaal deurgery. Toe hy daar aankom, sê hy “ek is so bly om hier te wees vandag, want nou kan ons vir ‘n slag oor ‘n goeie storie verslag doen”.
 • Almal wat daar was kuier, gesels, werk saam aan dieselfde doelwit.
 • Die ander besef wat ek gehad het, is dat hierdie massiewe onderneming deur EEN gemeente geïnisieer is.
 • In my bediening het ek nooit kon droom ek sal die dag sien waar ‘n NG Gemeente (Christelik) die voorreg sou hê om met nasionale maatskappye projekte mee saam te doen nie.
 • Die Sinode doen dit nie. Die groot strukture doen dit nie.
 • En hier, in hierdie klein mikro-konteks gebeur iets wat potensiaal makro-invloed kan hê.
 • En hierdie verhoudinge tussen swart/wit, ryk/arm is mos hoe die kerk moet lyk.

Dit wat jy op mikrovlak doen, kan ‘n groter verskil maak as wat jy dink.

SLOT

 • As ek in ‘n perfekte land soos Noorweë moes woon, het ek nooit hierdie ervaring gehad nie.
 • As ek gebly het op ‘n plek waar niemand diensbaarheid nodig gehad het nie, het ek nie hierdie belewenis gehad nie.
 • As ek gedink het dat dit wat op mikrovlak gebeur, kan nie ‘n impak maak op die makro nie….
 • As ek net my hoop gevestig het op dit wat ek besit, was ek ‘n armer mens.

Dalk moet jy vir ‘n slag anders dink oor die wonderlike gawe van ‘n land met probleme en mense wat jou diensbaarheid nodig het.

AMEN