Oggenddiens – 7 April 2019

07
Apr

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UUFpIck_azo[/embedyt]

7 April 2019
Oggenddiens
Matteus 10: 26-31
26“Moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. 27Wat Ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê, en wat in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af uitbasuin. 28Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. 29“Is twee mossies nie vir ‘n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. 30Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. 31Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies.”

Hoe lyk jou prentjie van Jesus?
Ek vermoed in ons geloof is ons die gemaklikste met die uitbeelding van Jesus wat so lyk…
Die Jesus wat ons in Sondagskool leer ken het.
Jesus wat veilig is.
Jesus wat my gemaklik laat voel.
Ek glo ook dis hierdie prentjie van Jesus wat in ons harte leef wat dit soms so moeilik maak om vir Jesus ‘n plek te gee in ons deurmekaar wêreld.
Ons staan aan die begin van 2019; verkiesingsjaar in ons land.
Die nuus en media wat oorloop met slegte nuus.
Ons leef op die stadium in Suid-Afrika in ‘n totaal nuwe verstaan van vrees en onsekerheid.
Wat moet ons doen?
Gaan iets met ons gebeur?
Hoe lyk die toekoms?
Navorsing toon die vervolging van Christene is van 2015 af op die voorgrond.
2015 word eintlik gesien as die jaar met die slegste vervolging van Christene ooit.
7000 Christene is doodgemaak oor hulle geloof.
24 000 kerke is vernietig omdat dit Christenkerke is.
David Curry van Geopende Deure skryf: “The level of exclusion, discrimination and violence against christians has risen to a level of ethnic cleansing.”
In Suid-Afrika voel ons dit nie só direk nie.
Maar ons ken angs…
Vrees wat ons lewe oorweldig.
Hier is my vraag vanmore:
Hoe moet ons as Christene in sulke tye reageer?
Hoe moet ons as Christene optree in ‘n omgewing waar daar iets is om oor bekommerd te wees?
Om dit te kan antwoord, wil ek terug gaan na die oomblik en persoon oor wie ons Christenskap gaan.
Dit is Jesus aan die kruis.
Ons vier dit, dink terug daaraan…
Maar watter invloed het dit op ons?
In die oomblik word daar ‘n standaard gestel vir alle gelowiges in sulke tye en omstandighede.
Markus vertel van die kruisiging en kies om die deel waar Jesus gegésel word, uit te lig.
In Markus 15: 15 skryf hy dit was gedoen om die skare gelukkig te hou.
Omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas losgelaat en Jesus laat gésel en Hom oorgelewer om gekruisig te word.
Ons weet nie regtig vandag wat dit is om gegésel te word nie.
Markus verduidelik dat twee Romeinse soldate dit gedoen het. Die rede hoekom hy dit uitlig, is omdat daar ‘n tegniek aan géseling was.

Matteus 27:28-29
Vertel wat na die géseling met Jesus gebeur het.
Pilatus gee vir Jesus die ergste straf – kruisiging.
Die Romeine het nie die kruisiging uitgedink nie, maar dit wel gebruik wanneer hulle iemand nie vinnig wou laat doodgaan nie,
maar so lank as moontlik lewendig wou hou in ongelooflike pyn.
Pas dit wat ek jou nou vertel het in by jou prentjie van Jesus???
Jesus het in Jerusalem ingestap sodat dit wel aan Hom gedoen kan word.
Vreesloos.
Ek weet nie van jou nie, maar dié prentjie van Jesus maak my partykeer ongemaklik.
Wie Jesus regtig was en waardeur Hy eintlik gegaan het.
Die vroeë Christene het die prentjie van Jesus verstaan en dus geweet wat dit beteken as hulle bely het hulle is Christene.

Jesus by die tempel:
-Gooi tafels om
-Hulle vra: WIE dink JY is JY?
– Hulle vra nie: WAT dink jy doen jy nie?
Daar was iets aan Jesus se teenwoordigheid…
Iets in sy oë…
iets in sy manier van doen…
Wat GESAG getoon het.
Later in die evangelies kom dieselfde Jesus en sê :
VOLG MY…

Lukas 9:23

Toe het Hy vir almal gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg, “WIE OOKAL”
Van tyd tot tyd moet jy nee sê vir jouself en JA sê vir Jesus.
Wanneer jy van tyd tot tyd na jou plan vir jou lewe kyk en na God se plan vir jou lewe gaan daar konflik wees.
Jesus kom sê as jy My wil volg gaan jy van tyd tot tyd vir jouself moet nee sê.
Hy sê dit op die manier:
NEEM OP JOU KRUIS
-vir ons is dit in juwele
-of binne-in ‘n kerk
-of teen ons muur.
Vir die vroeë Christene was die betekenis soveel anders.
Die kruis het beteken dood.
Die ergste vorm van straf.
Maar ek glo as Jesus ons vra om ons kruis op te neem vra Hy dat ons Hom vreesloos sal volg.
Wanneer ons veilig voel en wanneer ons onveilig voel.
Wanneer jy iets uit dit kry maar ook wanneer dit niks vir jou kan gee nie.
Jesus ken ons harte.
Hy weet wat ons behoefte vir sekuriteit is.
Hy weet hoe ons risiko’s opweeg.
Dit is in die hart van die mens om homself te beskerm.
Maar hier is wat Hy oor en oor vir sy volgers sê:
Matteus 10:28
Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan.
Vrees gaan kom
Maar moenie dat die vrees jou lewe bepaal nie.
Onsekerhede in ons lewens is onvermydelik.
Maar ons vorm van vrees is opsioneel.
Om voortdurend met vrees te lewe, steel ons lewens.
Hy gee LEWE.
Dink aan Paulus.
‘n Groep mense sleep hom uit die stad uit en stenig hom want hy verkondig die verkeerde vorm van Judaïsme
Hulle los hom vir dood…
Tog oorleef hy.
Later smeek sy vriende hom om nie terug te gaan Jerusalem toe nie.
Hy antwoord: Ek gaan julle gesigte nie weer sien nie; wat vir my wag in Jerusalem is erg.
Maar hy gaan steeds!
Met watter oortuiging leef hy nie.
Later in Rome word hy onder gesag van Nero doodgemaak.
Vandag is daar niks van die Romeinse Ryk oor nie, maar Paulus se briewe word steeds gelees.
Ek lees die week van ‘n dokter in die 2de eeu na Christus – Claudius Galenus wat op die liggame gewerk het van Christene wat in die arena gesterf het.
Hy was self nie ‘n gelowige nie maar hy skryf die volgende oor Christene:
“for fearlessness of death and the hereafter is something we witness in them every day…”
Hierdie gelowiges het iets verstaan van die onsekerheid wat onvermydelik is.
Vrees is ‘n keuse om uit te oefen.
Ek dink ook aan William Tyndale
Hy het die eerste vertaling van die Bybel in Engels gedoen.
Hy besef mense moet self die Bybel kan lees.
Dit word later die basis van die King James version
Hy word gearresteer en verbrand voor ‘n skare mense.
Twee jaar later sê koning Henri die Engelse Bybel is die basis van die Bybel.
Daar is soveel sulke verhale.
Dit los my vanoggend by drie vrae waarvoor ek nie noodwendig ‘n antwoord het nie.
Ek los julle met die drie vrae!
1) Is jou verstaan van Christenskap dit alles werd? (stiltetyd)
2) Is jou weergawe van Christenskap dit werd om voor te gesterf het?
3) Is die manier waarop ons vandag lewe die prys werd wat hulle betaal het?
As die Christene wat vandag oor is in Persië of die op die grens van Kenya wat vervolg word na ons sou kyk, wat sal hulle sien?
Hoe lyk ons Christenskap?
Ek wil ons nie vanmore net laat skuldig voel nie.
Ek wil net klem plaas op die Jesus wat die Nuwe Testament verkondig – lyk Hy werklik soos “jou” Jesus?