Oggenddiens 8 Maart 2020

08
Mar

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=t_rP-bNQUrc[/embedyt]

8 Maart 2020

Oggenddiens

Woestyn….

Woestyn is ‘n sterk tema in die Bybel en die Christelike tradisie.

Die woord roep baie assosiasies op:

-Dis ‘n plek van op pad wees.

-Dis ‘n plek van swaarkry.

-Dis ‘n plek van versoeking.

In die Bybel is dit letterlik ‘n geografiese ruimte.

In die Christelike tradisie word dit egter ook ‘n simboliese ruimte.

Dis ‘n plek van wegvlug, maar ook ‘n plek van ontmoeting.

Van die 3de eeu af het Christene hulself afgesonder in die woestyndele van Egipte en Sirië. Keiser Konstantyn het vervolging teen die Christene beëindig.

Christenskap het makliker geword.

Ons leer hulle vandag ken deur die gesegdes wat behoue gebly het.

As jy na ‘n lugfoto van Egipte kyk, besef jy om woestyn te kies, is om op ‘n sekere manier dood te kies.

Die Christelike tradisie het verskillende dissiplines wat ons help om sekere dele van ons menswees af te sterf: soos vas, gebed, deel van besittings en die kies van eenvoud in jou lewe.

Miskien is dit moeiliker om te verstaan in vandag se kultuur van oorvloed.

Dan is daar ook die bekende verhaal van Jesus wat in die woestyn versoek word.

Matteus 4:1-11

Toe is Jesus deur die Gees die woestyn in gelei om deur die duiwel versoek te word. 2 Veertig dae en veertig nagte het Hy niks geëet nie en naderhand het Hy honger geword. 3 Die versoeker het toe gekom en vir Hom gesê: “As U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word.” 4 Maar Hy antwoord: “Daar staan geskrywe: ’n Mens leef nie net van brood nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom.”b [b Deut. 8:3] 5 Daarna neem die duiwel Hom na die heilige stad toe en laat Hom op die hoogste punt van die tempel staan 6 en sê vir Hom: “As U die Seun van God is, spring af! Daar staan mos geskrywe: Hy sal sy engele oor jou opdrag geec [c Vgl. Ps. 91:11] en: Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen ’n klip sal stamp nie.”d [d Ps. 91:12] 7 Jesus sê vir hom: “Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie.”e [e Deut. 6:16] 8 Toe neem die duiwel Hom na ’n baie hoë berg toe, wys Hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag 9 en sê vir Hom: “Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid.” 10 Maar Jesus sê vir hom: “Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.”f [f Deut. 6:13] 11 Daarna het die duiwel Hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en Hom versorg.

Jesus in die woestyn:

Markus noem net 2 verse oor Jesus se versoeking.

Johannes Evangelie noem glad nie die gebeurtenis nie.

Lukas en Matteus vertel die verhaal.

Net na Jesus se doop lees ons dat Hy uit die Jordaan na die woestyn toe gaan.

Ons kan dit sien as ‘n wonderlik geesvervulde oomblik waar Hy versoek word in die woestyn met:

1) Klip in Brood = in ‘n wêreld met konstante honger

2) Spring van Tempel af = In ‘n wêreld krities oor geloofsuitsprake .

3) Neem wêreld oor/mag terug = in ‘n wêreld van slawerny en onderdrukking.

Elke een van die versoekings wil Jesus wegdraai van God af om Hom weer op sy eie vermoëns staat te laat maak.

Hoeveel keer word ons nie ook so versoek nie?

Baie vra: het die duiwel sigbaar en hoorbaar na Jesus toe gekom?

Of was dit net sy gedagtes – soos ons ook versoekings ken.

Hoe verstaan ons die 40 dae?

40 in die Bybel het simboliese betekenis.

– 40 dae reën in Noag se tyd.

– 40 jaar vir Israeliete in die woestyn

– 40 dae vir Moses op die berg om die wet te ontvang.

4 is die getal van die mens in die Bybel.

40 is die volkome getal.

Wys vir ons Jesus was volkome mens tydens die versoeking.

Was solank sonder kos soos wat menslik moontlik was.

Die verhaal eindig ook met woorde wat uitstaan: die bevestiging dat die engele heeltyd naby was. Want na die versoekings “kom hulle nader” om Jesus te versorg.

Dieper vandag:

In gewone terme dink ons aan versoekings as iets wat ons baie graag wil doen, maar weet ons nie moet doen nie.

Want dit is verkeerd – nog net een sigaret, nog net een drankie, nog net een juicy skinderstorie, net een lelike video.

Maar die diepste versoeking is nie die versoeking om te doen wat ons weet ons nie behoort te doen nie maar eerder om daardie iemand te wees/te word wat nie deur Jesus geroep is om ons te wees nie.

Anne Tyler het ‘n boek geskryf met die beste openingslyn: “Once upon a time, there was a woman who discovered she had turned into the wrong person.” Dit sê nogal iets oor hierdie onderwerp – Die diepste versoeking is om te word wie jy nie gemaak is om te wees nie.

Dit is die boodskap wat hierdie storie van Jesus se versoeking vir ons wil leer. Die duiwel is nie hier besig om Jesus te versoek om stout te wees en iets verkeerds te doen nie. Hy versoek nie Jesus om ‘n bietjie geld te steel, om na ‘n paar stoute prentjies in ‘n Playboy te kyk of om so bietjie te cheat met sy belasting nie – dit gaan oor iets baie dieper. Die duiwel is hier besig om Jesus te versoek om iemand te wees/te word wie Hy nie is nie, om Homself te verloën en te vergeet dat Hy God se kind is.

Maar Jesus kies ‘n weird manier om die duiwel teen te staan. Hy baklei nie teen Hom met groot debatte nie, Hy haal eintlik net dele uit die storie van die Ou Testament vir hom aan wat Hy as kind geleer het. Jesus haal vir Hom versies aan – net om te bevestig dat Hy nie die lewe gaan verander nie, Hy gaan nie ‘n ander storie volg nie, Hy gaan aan met God se storie met mense. Hy weet dat Hy gedoop is, en Hy weet wie Hy is; Hy is God se geliefde Seun. Dis sy storie.

Omdat ek en jy aan Jesus behoort, is ons ook deel van God se verhaal. Ons het deel van God se storie geword die dag toe ons gebore is. Dit is weer vir ons bevestig die dag toe ons as klein babatjies gedoop is met ‘n paar druppels water. Die dag toe ons gedoop is, het God vir my en jou ook dieselfde kom sê “Jy is my geliefde seun/dogter, waaroor ek so bly is. Niks kan jou wegvat uit my liefde nie” Dis wie ons is, dis al wat saak maak!

Omdat ons deur ons doop deel is van God se storie wat soveel anders is as die wêreld se stories, moet ons ook volgens hierdie storie leef. Ons leef eintlik uit hierdie identiteit wat ons ontvang het toe ons gedoop is. Ons doopidentiteit as Christene is om mense te wees wat lief is vir ons naaste, wat hoop bring in donkerte, wat aanhou goed doen wanneer ander lankal moed opgegee het, wat opstaan teen die slegte dinge in ons wêreld.

Richard Rohr sê alle gelowiges gaan deur 3 fases in hulle lewens:

  • 1ste geloofsfase: naïewe geloof
  • 2de geloofsfase: ontnugtering / swaarkry / iets wat jou verander
  • 3de geloofsfase: diepe volwasse geloof / ontdek jou ware self

Nie gekoppel aan ouderdom!

Slegte goed en twyfel vorm ons geloof.

Laat my dink aan Jesus se Doop  —– Woestyn —– Bediening

Woestyn het Jesus voorberei vir sy bediening.

Laat my toe om vir ‘n oomblik stil te staan oor hoe ons dink oor slegte goed wat oor ons pad kom.

Baie keer sal mense antwoord: dis God wat ons toets.

God toets ons nie.

Hy wonder nie wie ons is of hoe ons gaan reageer oor sekere goed nie.

Ons, aan die ander kant, ken nie altyd onsself nie. Ons weet nie wie ons gaan wees as ons omstandighede verander nie.

Jakobus 1:14-15

‘God versoek niemand nie.’

Die verhaal van Jesus in die woestyn help ons om te verstaan dat God ons regtig kan bystaan en help in ons eie versoekings. Want Hy was self versoek.

Hebreërs 2:18

“Omdat Hy self gely het toe Hy versoek is, is Hy in staat om die wat versoek word te help.”

Geloofsbelydenis:

Dit is in wie ons glo – die God wat mens geword het, wat onder ons kom woon het, wat versoekings ondervind het…….Dis ons storie en identiteit.

Slot:

Dis die tyd van die jaar – lydenstyd – ‘n uitnodiging aan ons om:

Ons heelwees & ons gebrokenheid = Langs mekaar te sit.

Die teks laat my besef:

Dat God en ons WARE self, iewers anderkant sekerheid en gemak is.

Geloof neem nie die moeilik uit die lewe weg nie.

Luther: “Mens kan nie verhinder dat die voëls oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat hulle nes maak in jou hare!”