Oggenddiens 9 Februarie 2020

09
Feb

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=sUyLjZOL9tM[/embedyt]

Oggenddiens

9 Februarie 2020

VOTUM – Lukas 7:34-35

Die Seun van die mens het gekom, geëet en gedrink, en julle sê: “Kyk daar, ‘n vraat en ‘n wynsuiper, ‘n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit”

SKRIFLESING  – LUKAS 7: 36-50

36 Een van die Fariseërs het Hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die Fariseër ingegaan en aan tafel plek ingeneem. 37 ’n Sekere vrou in die dorp, wat ’n sondige lewe gelei het, het gehoor dat Hy in die Fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe ’n albaste flessie met reukolie 38 en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf. 39 Toe die Fariseër wat Hom genooi het, dit sien, sê hy by homself: “Hy, as hy ’n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy ’n sondares is.” 40 Maar Jesus spreek hom aan en sê: “Simon, Ek het iets om vir jou te sê.” “Meneer, sê dit maar!” antwoord hy. 41 Jesus sê toe: “Twee mense was in die skuld by ’n geldskieter. Die een het vyf honderd rand geskuld en die ander een vyftig. 42 Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys?” 43 Simon antwoord: “Ek veronderstel dié een vir wie hy die meeste kwytgeskel het.” “Jou antwoord is heeltemal reg,” sê Jesus, 44 en Hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon: “Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom-en jy, water vir my voete het jy My nie gegee nie, maar sy, met haar trane het sy my voete natgemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 45 ’n Soen het jy My nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. 46 My kop het jy nie eens met olie gesalf nie; sy het my voete met reukolie gesalf. 47 Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde.” 48 En Jesus sê vir haar: “Jou sondes is vergewe.” 49 Toe begin dié wat saam aan tafel was, onder mekaar sê: “Wie is hierdie man dat hy selfs sondes vergewe?” 50 Maar Jesus sê vir die vrou: “Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.”

BOODSKAP – God sien die “ander” raak

As jy baie lief het sal jy vir baie vergewe word

As jy vir baie vergewe is, sal jy baie liefhê

Een van die mooistes

 • Hierdie verhaal in Lukas is een van die heel mooistes.
 • Daar is ‘n skoonheid en ‘n diep les in hierdie verhaal.
 • Dit is ‘n verhaal wat jou nie los nie.
 • Dit is ‘n verhaal wat jou aanvanklik deurmekaar maak en laat wonder.
 • Wanneer jy jouself toelaat om in hierdie verhaal ingetrek te word, ontdek jy eintlik die hart van die boodskap van die Lukas-evangelie.

‘n Ware Lukas-verhaal

 • Baie teoloë meen daar is waarskynlik nie ‘n meer tipies Lukas-verhaal as hierdie een nie.
 • As jy hierdie verhaal verstaan, verstaan jy vir Lukas.

Al Lukas se temas is in hierdie verhaal

 • Sy liefde vir Jesus se gasvryheid en sosiale aard
 • Sy simpatie met die laer sosiale klas, veral vroue
 • Sy liefde vir sondaars
 • Sy liefde om te vergewe

Die storie

Sinopsis

 • Jesus is in Galilea
 • ‘n Fariseër, met die naam Simon, nooi Jesus vir ete
 • ‘n Vrou wat ‘n sondige lewe gelei het, hoor Jesus is by die Fariseër se huis
 • Sy kom in, huil by Jesus se voete, was sy voete en salf Hom met duur olie
 • Die Fariseër praat met homself (wat ‘n baie rare Griekse skrywerstegniek was) en dink: Jesus kan nie ‘n profeet wees nie, want Hy weet obviously nie wie hierdie vrou is nie.
 • Jesus hoor dit (waarskynlik juis omrede Hy bonatuurlik weet) en antwoord hom met ‘n gelykenis wat ‘n nuwe idee na die tafel toe bring vir Simon – die een wat groter skuld het, sal meer liefde bewys
 • Jesus vat Simon aan deur te vra: “Sien jy hierdie vrou”?
 • Sy was eintlik die beter gasheer – jy het eintlik glad nie soveel gasvryheid bewys nie
 • Jesus vergewe haar haar sondes (sonder dat sy daarvoor vra)
 • En die ander is verbaas / skepties dat Jesus dit kan doen.

Die probleem met die storie

 • Die drie ander evangelies vertel soortgelyke verhale (al drie in Jesus se lydenstyd):
  • Mat 26 – Simon die melaatse in Betanië
  • Mark 14 – Simon die melaatse in Betanië
  • Joh 12 – Lasarus in Betanië, maar Maria was Jesus se voete
 • Alhoewel daar ooreenkomste is, is daar meer verskille.
 • Is dit nou dieselfde verhaal of is dit heeltemal ‘n ander verhaal?

Vir die leser kan die boodskap van die verhaal verwarrend wees

 • Probeer Lukas iets sê oor skuldbelydenis (maar die vrou bely nooit haar skuld nie) of oor liefde?
 • In die ander evangelies gaan die verhaal oor Jesus se liggaam wat voorberei word vir die kruisiging en die die duur olie.
 • Kom skuldbelydenis voordat Jesus jou vergewe en aanvaar?
 • Of vergewe Jesus jou voordat jy jou skuld erken?
 • Of probeer Hy iets oor geloof teenoor liefde sê?
 • Of gaan die storie oor die Fariseër en Jesus?
 • Of miskien speel Lukas nie hierdie vrae teenoor mekaar af soos ons vandag doen nie?

Dit is hoe die Bybel werk

 • En hier is ‘n goeie Bybelles – elke evangelie vertel verhale oor Jesus met ‘n baie spesifieke rede en ‘n baie spesifieke perspektief of boodskap
 • As jy hierdie verhaal in Lukas lees, kan jy sien dat Lukas waarskynlik uit die tradisie van die ouer bronne (Markus/Matteus) meer as een verhaal saamvoeg om ‘n spesifieke boodskap oor te dra.

Wat wil Lukas vir ons leer?

 • Lukas se boodskap is anders as die boodskappe van die ander evangelies
 • Daarom moet jy hierdie verhaal as ‘n eenheid lees en jouself vra: wat wil Lukas vir ons leer?

Om dit makliker te maak, wil ek jou nooi om die verhaal deur drie brille te bekyk:

 • Deur die bril van Simon die Fariseër
 • Deur die bril van die vrou
 • Deur die bril van Lukas die verteller

Deur die bril van die Fariseër

Die Fariseër nooi Jesus na sy huis toe

 • Hy doen dit waarskynlik vir die “hemelse punte”
 • Hy moet ‘n goeie daad doen om volgens sy verstaan van die wet punte te verdien by God.
 • Daarom is hy nie eintlik lus nie
 • En dit weet ons want Jesus wys hom daarop dat hy nie eers die gebruiklike gasvryheidsrituele nakom nie

Dan kom die vrou in.

 • Die Fariseër lei af uit Jesus se hantering van die vrou, dat Jesus nie werklik ‘n profeet is nie, want Jesus het nie kennis oor die vrou nie
 • Want as Jesus geweet het wie die vrou werklik was, sou Hy haar verwerp het
 • Jesus tree nie op soos wat ‘n “kerkmens” in hierdie geval moet nie omrede Hy nie alles weet nie.
 • Die Fariseër verstaan nie wie Jesus is nie

Maar Jesus weet juis

 • Die waarheid is natuurlik dat Jesus presies weet wie die vrou is
 • Daarom tree Hy juis so op soos wat Hy doen
 • Want, anders as die Fariseër, verstaan Jesus God se hart
 • So, sonder dat die vreeslike godsdienstige man dit besef, bewys Jesus in sy optrede ‘n wysheid en ‘n deugde, – en dit is ver bo die Fariseër se verstaan– dat dit werklik God is wat hier besig is.

Dit is wat die Fariseër nie weet nie

 • Die verhaal leer vir ons ‘n diep les uit perspektief van die Fariseër naamlik:
 • Dit is hy wat dink hy weet meer, wat eintlik die minste weet
 • Dit is hy wat dink hy weet hoe God werk, wat eintlik die minste weet hoe God werk
 • Hy is altyd die dom een
 • Jesus is die wyse een

En wat is die verskil tussen die Fariseër en die vrou?

 • Die Fariseër dink hy verstaan dat die vrou eintlik van die laer klas in die samelewing is
 • Hy is van die hoogste klas in die samelewing
 • En daarom vra Jesus aspris vir hom: Sien jy hierdie vrou?
 • En die antwoord is natuurlik: Nee!
 • Hy sien haar nie want hy is te besig met homself

Hy sien nie homself vir wie hy werklik is nie

 • Anders as die vrou, het hy nie homself gesien vir wie hy werklik is nie
 • Hy het so baie van homself gedink dat hy nie gesien het wie hy eintlik is en hoe nodig hy God het nie
 • Die ironie is dat die vrou dit wel raak gesien het.

Twee lesse:

 1. Hy dink hy weet, maar eintlik weet hy die minste daarom sien hy nie hoe God werk nie
 2. Hy sien nie homself vir wie hy werklik is nie, en daarom kan hy nie die intieme verhouding met Jesus hê wat die vrou het nie

Deur die bril van die vrou

‘n Vrou

 • Hier is ‘n vrou in ‘n dorpie in Galilea
 • ‘n Vrou sonder ‘n naam
 • Sy lei ‘n sondige lewe.
 • Sy is ‘n vrou, sy mag nie wees waar mans eet nie.
 • Sy is onrein, sy mag nie aan ‘n man vat nie.

Weet wie Jesus is

 • In die voorafgaande dele in Lukas lees ons dat Jesus baie mense gesond gemaak het. Hy het die seun van die weduwee uit die dood opgewek en blindes laat sien.
 • Hierdie vrou het waarskynlik van Jesus geweet. Sy het besef hierdie is werklik ‘n groot profeet van die Here
 • Sy het gehoor wat hierdie man preek.
 • Sy het waarskynlik gesien hoe liefdevol hierdie Jesus is.
 • Die godsdienstige mense het gesê: “Kyk hoe meng Hy Hom met die laer klas”, maar vir haar was dit ‘n wonderlike ding
 • Sy het geweet, gehoor, gesien – hierdie is ‘n ander man van God as die Fariseërs en die sinagoges wat haar verdoem het
 • En dit is hoekom sy lief raak vir Jesus, vir WIE sy sien, vir HOE Hy mense hanteer, vir Sy liefde

Sy het haarself gesien vir wie sy is

 • Sy het geweet watter tipe lewe sy lei
 • Sy het geweet haar lewe is vol dinge wat nie reg is nie
 • Sy het geweet sy is laer as almal
 • Sy het geweet haar verhouding met God is nie reg nie

Sy het waagmoed

 • Sy doen iets wat ‘n groot risiko is
 • Sy gaan in die huis van ‘n Fariseër in
 • Sy loop tussen die mans in, waar sy nie mag wees nie
 • Sy vat aan Jesus, was sy voete en salf Hom
 • Haar oë net gefokus op hierdie man: Jesus
 • Sy lewer haarself aan Hom uit
 • En nerens sê die teks dat sy vergifnis vra nie

Jesus bewys aan haar liefde

 • Jesus staan vir haar op soos geen ander man nie
 • Jesus vergewe haar

Deur haar bril is die vraag nie hoekom Jesus haar vergewe nie, maar hoekom sy vir Hom lief is

If you take the story as a whole it is apparently intended to explain not why the woman is forgiven, but why she loves. Her acts of devotion and her tears express not so much penitence before forgiveness as love and gratitude afterward.

Twee lesse:

 1. Sy is lief vir Jesus daarom glo sy in Hom
 2. Sy sien haarself vir wie sy werklik is en daarom is daar plek vir Jesus om met haar te werk.

Deur die bril van Lukas

Lukas het ‘n agenda met die storie

 • Hy wil iets spesifiek vir ons sê
 • Anders as die ander evangelies
 • Hy vertel hierdie tradisionele verhaal anders
 1. Lukas is nie so gepla oor godsdienstige reëls nie
 • Ons mis dikwels die punt.
 • Ons wil ‘n logiese stel reëls hê.
 • Ons wil sê: jy moet jou sondes bely dan word jy vergewe, dan kan jy saam aan die tafel sit en dan leef jy uit dankbaarheid uit
 • Ons wil weet wie is in en wie is uit en wanneer is jy in as jy uit was.
 • Lukas haak nie hierin vas nie.
 • Lukas is nie besig met ‘n les in dogma nie. Hy is nie gepla oor wat kom eerste nie – hy probeer jou iets vertel oor JESUS

Skuldbelydenis is liefde

Liefde is skuldbelydenis

Our penitence is itself an expression of love. It is the love within penitence which keeps it from being despair. One cannot really repent unless one is in process of begin forgiven. In the same way, the love which we think of as following upon forgiveness always involves penitence, a continuing awareness of unworthiness. No one who loves ever finds himself worthy of love. 

Lukas wil hê jy moet verstaan wie Jesus is

Lukas wil hê jy moet verstaan wie Jesus is

Die Seun van die mens het gekom, geëet en gedrink, en julle sê: “Kyk daar, ‘n vraat en ‘n wynsuiper, ‘n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit”

Lukas leef in ‘n wêreld waar die Grieke in die stede gewoon het

 • Hy leef in ‘n wêreld waarin die Christene gesien is as ‘n sekte
 • Hy leef in ‘n Joode godsdienstige wêreld met baie reëls, terwyl baie mense uitgesluit was van God se koninkryk
 • Hy wou hê almal moet verstaan dat Jesus vir almal daar is:

die vroue

die sondaars

die siekes

die Grieke

die Jode

die hoë klas en die lae klas

en vir die wat nie binne die godsdienstige reëls ingepas het nie

wat eers sy liefde beleef het en toe besef het hulle het vir Hom lief geword

 1. Lukas wil hê jy moet verstaan wie jy werklik is
 • Vir Lukas is vergifnis, liefde, versoening en skuldbelydenis in essensie dieselfde proses – om jouself in die oë te kyk en te besef ek het genade nodig.
 • Besef jy wie jy is?
 • En wanneer jy besef wie jy is – na wie toe hardloop jy in daardie moment?
 • Daardie moment wat jy nie weet wat om met jouself te doen nie?
 • Na die godsdienstige leier met sy wette en verdoemenis toe?
 • Of na Jesus toe – die man wat al die reëls breek en wat jou beter ken as enige iemand anders?
 • Waar die liefde wen
 • Want liefde lei tot vergifnis
 • en vergifnis is liefde

 AMEN