Ons Span

PREDIKANTE

Die predikante is in krisistye daar vir jou. Om praktiese redes kan die leraars nie al ons lidmate sistematies tuis besoek nie.

Nuwe lidmate word tydens ‘n kwartaallikse byeenkoms verwelkom en deur ‘n predikant besoek. Huisbesoek en krisisbesoeke is altyd op aanvraag beskikbaar.

Dr. Zander van der Westhuizen

Leraar sedert Januarie 2011
 082 883 2302 | zander@ngtyger.com

KULTUURARGITEK

Ds. Karin Steyn

Leraar sedert Oktober 2016
082 498 9440 | karin@ngtyger.com

VERHOUDINGSREGISSEUR

Ds. Wouter van Wyk

Leraar sedert Januarie 2017
072 225 7986| wouter@ngtyger.com

NUWE GENERASIE GIDS

Sonnika Nel

Spanlid sedert Oktober 2019
084 246 3939| sonnika@ngtyger.com

LEWENSGIDS

PERSONEEL

Ons gemeente het ‘n vriendelike kantoorkultuur – jy kan vir enige rede met gemak daar aanklop!

GEMEENTE

Riana de Wet

Kunsskool
Orrelis
Musiek vir eredienste
Sekretaresse vir                                              dr. Zander van der Westhuizen          ngtyger@ngtyger.com

Leon Gropp

Videoredigering en projekte
leongropp@gmail.com

Pieter Schoeman

Logistieke bestuurder
Instandhouding
facilities@ngtyger.com

Jaco Truter

Klank en Beeld
IT

tegnies@ngtyger.com

Emsie van Eyk

Bedieninge
Doop
Tiener groeigroepe
Seekamp
Sekretaresse vir ds. Wouter van Wyk
bedieninge@ngtyger.com

Louise-Marié van Zijl

Ontvangs
Lidmaatskap
Lokaalbesprekings
Huwelike
Ouer generasie
Sekretaresse vir ds. Karin Steyn
woord@ngtyger.com

Maria Mokoena

Skoonmaker

William Molekoa

Terreinwerker

Sam Shongoane

Terreinwerker

Roger Makhanya

Terreinwerker

KLEUTERSKOOL

Lienkie de Kock

Gr.RR (4-5 jaar) Skillieklasonderwyseres en kleuterskoolhoof
tiertjiekleuters@ngtyger.com

Ellanora Grobler

Sekretaresse en finansies
tiertjie@ngtyger.com

Nadia Conradie

Gr.R (5-6 jaar) Beertjieklasonderwyseres en naskooltoesig

SELINA NTHAKGA

Gr. R (5 – 6 jaar) klasassistent

Corné Daffue

Gr.RRRR (2-3 jaar) Apieklasonderwyseres en naskooltoesig

Lize Nelson
Gr. RRR (3-4 jaar) assistentonderwyseres en naskooltoesig
Elisa Molakeng

Klasassistent vir die 4 tot 5-jariges

Magriet Kruger

Gr.RRR (3-4 jaar) Bytjieklasonderwyseres

Lizzie Makhobela

Gr.RRRR (2-3 jaar) klasassistent en naskooltoesig

ELIZABETH MOLOTO & NELLY BUDA

Kok, Skoonmaker en klasassistent

NASKOOL

NADIA DE KOCK
Gr. 5 -7 Naskooljuffrou
MARISKA HAVINGA
Gr.1 Naskooljuffrou
ADRI DE VILLIERS

Graad 1 Naskooljuffrou

Ignatia vd Merwe

Gr.2 Naskooljuffrou & Naskoolhoof