Pinkster – 25 Mei 2020 – Dr. Zander vd Westhuizen

25
Mei

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=V26R9V–KzE[/embedyt]

GOD SE GEES!

 

Die Bybel begin met die Here wat skep

 • En hoe skep die Here: “die aarde was heeltemal onbewoonbaar, maar die Gees van God het oor die waters gesweef”
 • God se teenwoordigheid… God se skeppende hand… sien ons van die begin af in Sy Gees.
 • So jy moet verstaan die eerste aksie van God is om te SKEP.
 • Die eerste eienskap wat ons gewoonlik aan dink is liefde nie waar nie.
 • Maar ons sien hier heel eerste GOD skep deur sy Gees.

Hy doen dit deur Sy Gees

Die woord is Ruag

 • Jy weet dit seker al goed, maar die woord vir Gees hier is RUAG
 • Wat beteken wind, asem, energie as jy wil….
 • Jy moet verstaan die Gees van God is letterlik die asem van God….
 • As jy jou asem vinnig intrek… as jy opgewonde raak… as jy vir lank nie asem gekry het nie en dan skielik diep asemhaal…. dan voel jy iets …. lewe
 • Dit is die woord vir God se GEES

En baie belangrik is dat RUAG is God se teenwoordigheid

 • God se teenwoordigheid is sigbaar deur Sy gees.
 • En die tekens van hierdie teenwoordigheid is dikwels vuur, wind, harde geluide….
 • Die Gees beweeg en bring lewe….
 • Die Gees beïnvloed
 • En uiteindelik word God se teenwoordigheid gevestig eers in die ark, die tabernakel en later die TEMPEL.
 • Daar is God.
 • En Hy kan net deur uitgesoekte mense genader word.

Skepping en teenwoordigheid

Regdeur die OT sien ons die Gees werk

 • Die Gees is nie afwesig nie
 • Maar die Gees is sporadies
 • Hier verskyn God se Gees
 • Hier werk God se stem deur die profete – en hierdie profesie gee aan die volk God se perspektief op gebeure….
 • Maar die Gees word nie permanent gesien in die lewens van elke individue nie

In Joël word daar geprofeteer

 • Dan se die Here… daar sal ‘n tyd kom wat die Gees op almal sal kom….
 • Ook op die sonder aansien
 • Ek sal tekens gee: Bloed, vuur en rookwolke
 • En dan sal alle mense die Gees van God ontvang

En dan kom die NT….

 • In Johannes dan ontmoet Jesus vir Nikodemus en dan sê hy vir hom: Die pneuma van God (die RUAG) waai waar hy wil… jy weet nie waar hy vandaan kom of waar hy heen gaan nie….En jy sal nuut gebore word…. NUWE SKEPPING……
 • Jesus sê in Johannes 4, daar kom ‘n nuwe tyd….
 • Hy sê vir die Samaritaanse vrou…. julle sal my in Gees en in Waarheid aanbid….
 • En nie meer net in die tempel in Jerusalem of hier op julle berg nie
 • En dan later in Johannes…. sê Jesus ek sal vir julle ‘n parakleet stuur… ‘n helper…..
 • Hy kom as ek weggaan….

So kom ons stop net die storie vir ‘n oomblik.

 • Die Gees is nog altyd daar….
 • Die Here SKEP deur Sy gees….
 • Hy is TEENWOORDIG deur Sy gees….
 • Hy KOMMUNIKEER deur Sy gees….
 • Maar, dit is sporadies, nie permanent en nie in alle mense nie….
 • God woon nie in mense nie
 • Maar nou het Jesus belowe dit gaan verander.

 

DIE BOEK HANDELINGE

Ons gaan na die storie oor die Gees luister vanuit die boek Handelinge

 • Daar is soveel om oor Handelinge te sê.
 • Ons gaan nooit deur dit alles kom nie.
 • Ek wil jou regtig uitnooi om die boek deur te lees.
 • Ons het te min tyd om in-diepte deur Handelinge te werk.
 • Maar kom ek maak net ‘n paar opmerkings vir die linkerbreine wat belangstel aan die akademie agter die boek

Skrywer

 • Maar dit word algemeen aanvaar dat Handelinge en die evangelie van Lukas is deur Lukas geskryf
 • Die eerste paar verse van Handelinge sien ons dit. “Aan Teofilus” net soos die evangelie begin.
 • Daar is heelwat teologiese gesprek oor die skrywer.
 • Daar is teoloë wat vrae het oor of dit hy is…

Twee volumes

 • Lukas en die Handelinge lees soos twee volumes….
 • Deel 1 gaan oor Jesus
 • Deel 2 gaan oor Jesus se kerk

Onstaanstydperk

 • Daar word ook gewonder oor of die boek Handelinge ontstaan het in die laat 60’s of eerder in die tweede eeu, lank na die verhaal afgespeel het.

Titel

 • Daar is ook baie om op te lees oor die titel…. die Handelinge van die Apostels
 • Die Apostels feature nie regtig so baie in die boek nie.
 • In die eerste deel meer Petrus en Johannes
 • Maar die tweede deel gaan eintlik net oor Paulus
 • Die hoofkarakter in die boek is eintlik die Heilige Gees.
 • So baie Christene en teoloë het al gese die boek moes eintlik die “Handelinge van die Gees” genoem geword het.

Vreemde boek

 • Dit is ook inderdaad ‘n vreemde boek.
 • Jy sal sien as jy dit lees, daar is baie historiese inkonsekwentheid in die boek, veral in teenstrydigheid met die briewe van Paulus.
 • Daar is ook heelwat skryfstyl teenstrydighede, met Lukas wat homself sommer in die storie sit, en dan weer uithaal….
 • Die stories oor die Gees is vreemd. Sal more aand biejtie daaroor praat….
 • En daar is baie vrae oor die agenda van die boek in terme van die Joodse Christene en die Romeinse Christene.

Maar dit genoeg vir die linkerbreine.

Kom ons tel ons storie oor die Gees op.

 

DIE GEES WORD GEGEE

Hoofstuk 1

 • Ons hoor die belofte van die Gees….
 • Ons ken Jesus se hemelvaart
 • Dan word Mattias verkies as die 12de apostel.

 

Die Gees word uitgestort

Pinkster die herdenking van die Sinaii gebeure

 • So wat gebeur hier met die RUAG van God….
 • Ons sien al die tekens wat voorspel is…
 • Ons sien die tekens van die teenwoordigheid van God…. wind, vuur, harde geluide….
 • En die RUAG van God kom woon in individuele mense
 • Individueel
 • PERMANENT

Kom ons stop hier vir ‘n oomblik.

Hier gebeur iets wat vir eeue nie so was nie

God was nog altyd teenwoordig in ‘n tempel, in ‘n ark….

Die Gees was amper soos ‘n energie oor die aarde… wat skep… wat verskyn….

En hier kom die GEES in ALMAL.

IN ESSENSIE – VERANDER DIE WÊRELD

 • God is nie meer in die tempel nie.
 • Jy is nou die tempel.
 • God skep nie net meer in die natuur nie.
 • Die asem sweef nie oor die aarde nie….
 • Die asem haal deur jou asem.
 • God is nou teenwoordig in hierdie wêreld deur JOU.

DIE HELE WERELD SE IDEE OOR GOD EN WAAR GOD IS = VERANDER.

WAT GEBEUR?

Wat gebeur na die Gees kom?

 • Ons sien hier in die eerste deel van Handelinge wat gebeur.
 • Die twee tempels bots.

Twee idees oor wie God is

Twee idees oor die werklike vervulling van die wet van God

Die mense wat Jesus begin volg, word met die Gees vervul.

 • God bly in hulle…
 • Die tempel is nou “die kerk”.
 • “Die kerk” is God se mense.
 • En ons lees in Handelinge 2 van die mededeelsaamheid van die gelowiges… wat met almal deel….

Maar die tempel in Jerusalem is ernstig ongelukkig.

 • Petrus preek in hoofstuk 3 in die Pilaargang van Salomo
 • En dan sien ons hulle word dadelik voor die Joodse Raad gebring.
 • En hierdie leiers is kwaad….
 • Hoe kan hulle al die leringe oor God en oor die tempel nou onder verdenking bring met hierdie nuwe leer….
 • Hulle glo nie aan Jesus en Sy opstanding nie…

Dan lees ons weer aan die einde van hoofstuk 4

 • Die groot getal wat gelowig geword het het, was een van hart en siel….Niemand het sy goed net vir homself gehou nie…
 • Die kerk het gedeel met mekaar……

En dan sien ons in hoofstuk 5 weer vervolging

 • En uiteindelik kom die eerste deel van Handelinge in hoofstuk 7 tot ‘n spitspunt as Stefanus opstaan teen die Joodse leiers…
 • Hy se vir hulle basies: deur die eeue heen wou hulle na verskeie profete nie luister nie…. hulle wou nie luister na God se Gees nie
 • Hulle is hardkoppig.
 • Hulle weerstaan die Gees
 • En toe stenig hulle vir Stefanus…. en die groot sending van die kerk begin.

 

Wat is die punt?

 • Daar is twee tempels.
 • Die Joodse tempel volg die wet, hulle verstaan God as net “hulle sin” en hulle is hardkoppig en hard.
 • Die volgers van Jesus is vervul met die Gees, God woon in hulle… hulle is die tempel…
 • En wat gebeur… hulle vervul die werklike bedoeling van die wet…..liefde.
 • Hulle deel, hulle versorg, hulle sluit in.

Die kerk word die ware uitleef van God se koninkryk.

Die kerk is baie meer as net ‘n klompie mense wat nou in Jesus glo

Die Gees vervul deur hulle wat God se wil beteken vir die hele wereld

 

BEKERING IS SKEPPING

As jy in hierdie tyd leef…. en jy was ‘n Jood (kom ons begin daar), en jy hoor die evangelie…. Wat beteken dit om Jesus te volg?

 • Dit het nie net beteken om in Jesus te glo nie.
 • Ons dink baie keer so – ons dink om ‘n volger van Jesus te wees, is maar net om in Jesus te glo.
 • Maar vir ‘n Jood (en later vir die Romeine / Grieke) het dit beteken jou idee oor wie God is moes verander….
 • Jy moes skuif van een tempel na ‘n ander tempel
 • En in hierdie tempel, waar God in jou woon…. moes jy verstaan dat die Gees jou nie gaan los nie….
 • Jy gaan die werklike vervulling van die wet LEEF….. en vir die vroeë kerk het dit beteken om alles te deel en te gee met mekaar, om ander te versorg, om vervolg te word…. en om soos Stefanus selfs gestening te word.

As die Gees in jou woon is bekering baie meer as om net te sê ek glo in Jesus

 • Daar was ‘n woord vir dit: Metanoia
 • Metanoia is die reis om jou denke, jou hart, jou self en jou lewenstyl te verander….
 • Om in Jesus te glo is die begin.
 • Bekering / Metanoia….. is om herskep te word.

Van die begin van die wêreld af was die Gees in die besigheid van SKEP / HERSKEP

 • Dit is die werk van die Gees nie waar nie…..
 • Skepping
 • Die Gees verander.. die Gees beweeg… die Gees gee LEWE
 • En nou is hierdie GEES in jou… permanent.
 • Wat dink jy gaan gebeur as jy Hom ‘n halwe kans gee?
 • Hy gaan skep.
 • Metanoia

METANOIA

Ek weet nie of almal werklik verstaan wat beteken dit om Jesus te volg nie…

 • En ek sê dit, want baie keer lyk mense se lewens soos mense wat eintlik maar nog in die ou TEMPEL idee vasgevang is…
 • Jy glo dalk in Jesus, maar van Metanoia…. van die Gees wat herskep in jou lewe is daar niks te sien nie…
 • Die kerk het ‘n geskiedenis waar ons mense van Jesus vertel….. en dan glo mense dit…. en dan stop dit daar.
 • Maar eintlik verstaan mense nie wat die ongelooflike waarheid van God wat in jou kom bly beteken nie….

Dr Zach Bush se video oor virusse en die skepping doen die rondte

 • En hy maak ‘n interessante punt oor die skepping
 • Hy sê liefde is nie eerste nie.
 • Skoonheid, “beauty” is eerste – Skoonheid lei tot liefde
 • As jy besef die onsettende beeldskoonheid van die skepping – dan volg liefde.

En dan ontdek jy een baie besonderse rede hoekom God in jou bly:

 • God kom haal in jou en deur jou asem….
 • Want Hy is lief vir jou.
 • Want jy is ook SKOONHEID.

 You are beautiful

Hoekom verander?

Daar is een groot bewys van wie jy is en wie God is

As God sy Gees in jou laat kom bly… wat sê dit vir jou van wie God is

 

Kom tot bekering

 • God se Ruag is hierdie lewendgewende asem wat skep en herskep
 • Tot en met Pinkster was hierdie Gees nie in individue nie
 • nou is God se Ruag in jou
 • Laat jy die Gees van God toe om jou te verander?
 • jy is onder ‘n illusie as jy dink dat metanoia beteken net om in Jesus te glo soos wat jy glo dit waar is dat Napoleon of Hitler geleef het
 • As jy in die opgestane Jesus glo is dit die begin

 

Ek wil jou nooi om nie net te glo in Jesus nie

Ek wil jou nooi om die Gees wat in jou woon te ontdek en toe te laat dat die Gees jou verander

DIE GEES HET DIE WÊRELD VERANDER

 • Ons sal more aand verder praat… maar die Gees het die wêreld verander.
 • Dit is die werk van die Gees.
 • Kom ek waarborg jou. Die wêreld is nou besig om te verander.
 • Die herstel / die sabbat op die natuur
 • Die ekologie

Ons het bekering nodig.

Dit is presies wat die Gees doen.