Pinkster – 26 Mei 2020 – Dr. Zander vd Westhuizen

26
Mei

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0OhdoVuGkpI[/embedyt]

DIE BOEK HANDELINGE

Ons kan die storie van die boek Handelinge op baie manier opdeel.

Ek hou nogal van die een opdeling, waar ons die storie van Handelinge in vier dele deel.

Hoofstuk 1 – 7

 • Die storie van die Gees
 • Die eerste Christene in Jerusalem
 • Die botsing tussen die Christene en die Jode
 • Uiteindelik Stefanus se dood
 • Stefanus se dood (wat eintlik hierdie sekte beweging moes stop) word eintlik dan die begin van dit wat Jesus voorspel het…. die verspreiding van die evangelie na Judea, Samaria en die uithoeke van die wereld.

Hoofstuk 8 – 12

 • Sien ons juis dit – Die Christene word vervolg en soos hulle vervolg word versprei hulle die evangelie in Samaria en Judea.
 • Dan lees ons van Saulus….. wat die kerk vervolg
 • Sy bekering
 • Hoe hy Jerusalem toe gaan
 • Ons lees dat Kornelius tot bekering kom, en dan sien almal dat die Gees vul ook nie-jode….

Hoofstuk 13 – 20

 • Drie sendingreise
 • Paulus en ander wat die evangelie verder versprei oor die uithoeke van die wêreld.
 • Barnabas, Timoteus, Silas
 • Die kerk in Antiogië
 • Atene
 • Efese

Hoofstuk 21 – 28

 • Paulus wat dan voor die Joodse raad gedaag word
 • Sy verhoor en lang aahouding in die tronk.
 • Voor Agrippa
 • En dan beroep hy hom op die keiser
 • En hy het ‘n lang bootreis
 • Skipbreuk
 • En uiteindelik onder huisarres in Rome.

Vier dele.

Gisteraand het ons oor die eerste deel gesels.

Vanaand gaan ons gesels oor hoe die Gees werk regdeur Handelinge.

 

DIE GEES SE WERKE IN HANDELINGE

Hoe werk die Gees? Hoe moet ek dit verstaan

Ek het al deur my lewe in die kerk verskillende belewenisse oor die Gees gehad

 • Ek was al in baie charismatiese kerke
 • Ek was al in Katolieke kerke
 • Ek het al die Gees beleef op verskillende plekke…. Afrika, Taize, in Pinksterkerke
 • En ek het al in dienste en kerke ingestap – en gedink – hierdie is nie die Gees nie.
 • Hoe nou gemaak?

Ons kyk na die Teologie van die Gees in Handelinge

 • Nie net verse nie
 • Maar die temas…. regdeur ‘n boek
 • En so sal jy sien dat die teologie oor die HG anders is in ander dele van die NT

As jy deur Handelinge lees gaan jy dalk ook deurmekaar voel verskillende stories

Ontvangs en tekens

 • Jy gaan sien in Handelinge 2 is daar die uitstorting van die Gees…. hier is tale… maar dit is bekende tale.
 • Soms gebeur dit met handoplegging en ander kere nie
 • Op ander plekke word mense gedoop…. maar kry nie die Gees dadelik nie
 • Soms kry mense die Gees sonder dat hulle gedoop is – soos met Kornelius in hoofstuk 10 (daar is nou weer ongewone tale en klanke)
 • In hoofstuk 8 ontvang mense die Heilige Gees, maar niks oor tale nie.
 • Later in hoofstuk 8 kom die Etiopiër tot bekering, maar niks van die Gees nie. Niks van tale nie.

So is daar deur die hele boek Handelinge verskillende werke van die Gees:

KRAG

 • Hand 1:8 – Julle sal KRAG ontvang as die Gees op julle kom
 • Hand 2 – Die Heilige gees gee vir hulle krag om te praat
 • Hand 4:8 – Petrus ontvang krag om te kan preek
 • Regdeur Handelinge – baie mans en vrouens ontvang krag om die evangelie in moeilike omstandighede te kan verkondig

VREEMDE GEBEURE

 • Hand 7:55 – Stefanus ontsnap amper uit die situasie en het ‘n visoen.
 • Ander plekke – ervarings wat hulle laat goed sien wat ander nie kan nie.
 • Hand 8 – word Fillipus weggeneem en sien ‘n mens hom weer later.

DROME EN VISOENE

 • Petrus het ‘n droom oor die onrein diere
 • Kornelius sien ‘n engel
 • Ananias in Damaskus het ‘n visioen oor Paulus

DIE HEILIGE GEES EN BESLUITE

 • Die Heilige Gees help die kerk om iemand te beroep met ‘n loting (Hand 1) 
 • Hand 15 – Die gees en ons het besluit.
 • Hand 16:6 – Die Gees verhinder gelowiges om sekere goed te doen (soos om Asië toe te gaan)
 • Hand 20:28 – Die Heilige Gees wys mense aan om herders te wees

DIE GEES GEE EMOSIES

Hand 13: paulus en Barnabas het ‘n ongelooflike vreugde in hulself

Hand 16. tronk

 • Hand 9:31 – Die HG het mense vrede en versorging gegee terwyl hulle vervolg is.
 • Hand 7 – Stefanus kry vrede tydens sy steniging

Jy kan sukkel as jy na alles in Handelinge kyk…

Die probleem kom wanneer jy die groter storielyn oor wie die Gees is deur die hele Bybel verloor.

 • Die probleem kom as jy net een gebeure in Handelinge lees en dit “opstel” as hoe dit moet gebeur.
 • Die hart van die Gees se werk is skepping en verandering…. die deel van die evangelie…. sodat mense ingesluit kan word in Jesus se liefde instede van uitgesluit word…..

WAT LEER ONS UIT HANDELINGE?

So kom ons kyk na ‘n paar groot temas… oor die Gees

Hy waai waar Hy wil

 Christene het deur die geskiedenis baie verskil oor hoe om Handelinge se tekste te lees

 • En daar is baie debatte oor die Heilige Gees.
 • Ek het vriende wat oor die Heilige Gees stry….

So die kerk het dit reggekry om met die Gees te maak wat die Joodse leiers met die wet gemaak het…. ons wou die Gees van die Here in netjies dogma en leering verpak….

En dit is op almal van toepassing…. en natuurlik die maatstaf vir wie is in en uit?

En daarmee het die kerk geskeur….

En het mense se ego’s die voorgrond van die debat geword.

As jy aanneem dat die kerke met integriteit verskil…. dan sal jy ook sien dat daar goeie rede is hoekom Christene verskillende sieninge het

Die kerke moet eintlik juis mekaar se integriteit vertrou en saamwerk as om te verdeel dit is juis nie die vrug van die Gees nie

Ek dink ons moet almal versigtig wees om die Gees te probber vaspen in presies hoe die Gees nou moet werk met almal

 • Die Gees werk nie dieselfde nie op alle plekke en deur alle mense nie
 • In Johannes 3 het Jesus dit al gesê – die Gees waai waar Hy wil
 • Die punt is eintlik juis dit – deur die hele NT kan jy dit nie vaspen nie
 • Selfs die Pauliniese briewe verskil… nie al die gemeente het dieselfde gawes van die Gees nie.
 • Ook nie in Handelinge nie
 • Dit skep verwarring en maak mense onseker
 • Die taal van Jesus oor die Gees is nie dogmaties nie.
 • Paulus ook nie
 • Fokus op die vrug van die Gees as die toets… jy sien die boom waai…. dit kan jy beskryf en toets…. maar jy kan die wind inperk nie.
 • liefde, vreugde, geduld, nederigheid en selfbeheersing

Die feit dat daar ook nie hierdie perfekte verduideliking is van als nie wys vir jou die vroee volgers van Jesus was nie so gepla daaroor nie….hulle was gepla daaroor om mense van Jesus te vertel

 1. Die belangrikheid van die WOORD
 • So as jy nou in Handelinge wil vra wat is die grootste werk van die Gees…. waarop word die meeste gefokus…. is dit nie TALE, WONDERS, TEKENS EN GENESINGS NIE.
 • Dit is WOORD momente
 • In Handelinge 2 sien ons ‘n WOORD moment…. Die gees kom en mense praat in bekende tale…. oor JESUS
 • En dan sien ons in hoofstuk 3 Petrus (dieselfde ou wat Jesus verloën het….) ‘n toespraak gee….
 • So die Gees verander vir Petrus…. en hy PRAAT
 • Die toesprake deur die hele Handelinge is van onsettende belang:
  • 3 – Petrus in die pilaargang van Salomo
  • 4 – Voor die Joodse raad
  • 7 – Stefanus se toespraak
  • 9 – Paulus se eerste preek
  • Dan is daar baie van Paulus se toesprake op sy sendingreise
  • Een van die belangrikste toesprake in die geskiedenis van die kerk in hoofstuk 17 voor die Areopagus
  • En dan verskeie toesprake tydens die vierde deel van die boek…. deur Paulus terwyl hy gevange en verhoor is.
 • En almal van hulle is deurtrek met die Gees…. “onder die leiding van die Gees”….. “en vol van die Heilige Gees….”
 • As jy wil weet wat is die grootste werk van die Gees in Handelinge….. “PRAAT”
 • Die Gees help die kerk om te praat….
 • OOR JESUS.
 • Nie oor jouself en hoeveel gawes van die Gees jy het nie….
 • Oor Jesus!
 1. Die konsep van ‘n proses…METANOIA
 • Party Christene het gesê daar ‘n twee gebeurtenisse… wanneer jy tot bekering kom…. wanneer jy met die Gees vervul word…
 • Ander het gese die doping van die gees (die tweede) moet saam met tale gaan.
 • Ander het gese nee – dit hoef nie, want daar is baie ander plekke waar dit nie gebeur nie.
 • Paulus praat nêrens in enige van sy briewe oor die tweede doping van die Gees as ‘n vereiste nie.
 • Hy skryf ook nie oor dieselfde werke van die Gees in alle gemeentes nie.
 • So kom die Gees nou een keer of twee keer op jou?
 • En wat is die tekens dat die Gees in jou is?
 • Daar is defnitief geleenthede van “besonderse” Gees-oomblikke
 • Ons sien dit dwarsdeur die boek van Handelinge…
 • Die Gees kom en doen wonderlike dinge en mense beleef God op besonderse en buitengewone maniere…..
 • Die man oor wie die helfte van Handelinge gaan… het in al sy briewe ‘n beeld gebruik wat vir ons laat dink aan gisteraand se term van bekering…. METANOIA
 • Paulus sê om iemand wat al hoe meer deur die Gees vervul word te wees…. is soos om ou klere uit te trek en nuwe klere aan trek.
 • Dit het met ‘n proses te doen van HERSKEPPING.
 • Dit klink vir my soos goeie teologie….
 • ‘n Proses van herskepping….
 • En wat is die tekens hiervan…. die VRUG van die Gees.

MEER

 1. Die Gees se agenda is die kerk en nie joune nie.
 • Hoekom kan mense in verskillende tale praat?
 • Hoekom help die Gees vir Petrus om te praat?
 • Hoekom verskyn die Here aan Paulus?
 • Hoekom gee die Gees vir die apostels krag?
 • Om hulle te laat goed lyk?
 • Om jou nou in te sluit in die kerk?
 • Om jou geestelik beter as ‘n ander Christen te laat lyk?
 • Die Gees se agenda is die Christus
 • Nie die individu nie.
 • Nie jou hoogmoed nie.
 • Die Gees se agenda is die evangelie van Jesus Christus.

Baie kerke het die verstaan van die Gees te veel om hulself te laat draai en te min op Jesus.

 1. Die Gees help ons om ruggraat te kry.
 • Omrede ons so sukkel het die kerk partymaal ruggraat nodig.
 • Parakletos
 • Ons het partymaal nodig om op te staan vir die evangelie….
 • Om ‘n paar woorde in moeilike plekke te spreek.
 • Om die moed te hê om te moet sterf vir jou geloof soos Stefanus
 • Om positief te bly as jy in ‘n tronk sit….
 • Om woorde op ons monde te kry as jy ‘n introvert is en nie weet wat om te se nie…. of as jy ‘n groot prediker is en te veel oor jouself praat…..

LEWE

 • So wat nou – dit is so baie inligting?
 • Ek hoor al hierdie dinge en hoe moet ek nou dink oor die Heilige Gees.

Ons het gisteraand gesels oor die woord RUAG

 • RUAG, die asem van God
 • in kort LEWE.
 • En as jy deur die hele Handelinge lees dan sien jy die Lewe
 • Daar is beweging en energie
 • Daar is teespoed en voorspoed
 • Daar is vreemde goed wat ons nie verstaan nie
 • Daar is nuwe dinge en nuwe gebeure
 • En dit is die werk van die Gees…
 • Teenstrydighede

Die Gees gee LEWE

 • En soms is dit krag
 • Soms is vreugde en vrede
 • Soms is dit gewoon
 • Soms is dit ongewoon
 • Soms kan jy woorde daarvoor vind, soms kan jy nie
 • Vir een plek en een deel van die kerk werk dit so
 • Op ‘n ander tyd en plek werk dit anders….
 • Want die Gees se agenda is die evangelie….
 • En die Gees gee lewe sodat die Koninkryk kan kom

Ek hou van ander konsepte

 • Die Gees is ‘n tuinier
 • Die Gees is soos water
 • Die Gees is soos ‘n kunstenaar
 • Die Gees is soos asem en wind.
 • Nie vaste dogma nie….
 • Maar woorde wat pas by die lewe.

WEES OOP

LEWE BEWUS

As jy besig is met die evangelie en Jesus se agenda sal die Gees jou toerus

MEER

Die Gees het oor tyd anders gewerk

 • Wie sê vir jou die Gees se werk lyk nie ook anders in nuwe omstandighede nie?
 • Lewe en krag en die koninkryk moet in vandag se tyd kom
 • En vandag werk die Gees nie net met ons as individue anders nie, maar ook in die wêreld…

En die wêreld het herskepping nodig

 • Dit is ‘n tyd vir die Gees om die wêreld te verander
 • Jou en myne
 • Die kerk
 • Die planeet….

Ons gesels more aand daaroor.