Preek 10 Junie 2018 (oggend)

11
Jun

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0OhqpKH8QFs[/embedyt]SONDAG 10 Junie 2018

Oggenddiens

Votum –   JOH 3:30

HY MOET MEER WORD EN EK MINDER

Wet

 • Wat is die essensie van die Christelike boodskap?
 • Dit was een van die vrae wat ons by die predikantekonferensiebespreek het.
 • Jan van der Watt het nogals interessante dinge hieroor vertel.
 • Meeste navorsing wys dat mense die kerk verlaat omrede hulle die kerk sien as
 • Ek het self al so gevoel – mense baklei met my, of tree lelik op teenoor my by die kerk, of kla oor goed wat regtig niks pas by die kerklike manier van dinge doen nie, of skinder, of drink en vloek net soos al die ander. Sulke tye dink ek – hierdie is die kerk? Ek wil niks met hierdie kerk te doen hê nie!!
 • Die kerk lyk eintlik nie anders as die wêreld nie!
 • Iewers het ons die wêreld geleer dat die essensie van die Christelike boodskap is: liefde, omgee vir mekaar, mekaar verdra ens.
 • Hier is almal heilig en perfek want dit is die evangelie.
 • Maar dit is nie die essensie nie.
 • Die essensie is die mens wat sukkel, wat sonde doen en wat broos is.
 • Daarom het God ons kom red.
 • Daarom het ons God nodig.
 • En as jy daardie boodskap verkondig dan sal ons nooit verkeerd gaan nie.
 • Want die enigste verskil tussen die wêreld en die kerk is – ons glo in God en ons besef ons het HOM nodig.

Daarom is jy welkom in die kerk.

Nie omrede die kerkmense alles regkry nie.

Maar omrede ons weet ons het God nodig.

STILTE

GEBED

Skriflesing: Lukas 15:

11 Verder het Jesus gesê: “Daar was ’n man wat twee seuns gehad het. 12 Die jongste het vir sy pa gesê: ‘Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom.’ Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. 13 “Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouerhuis af na ’n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. 14 Nadat hy alles deurgebring het, het daar ’n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. 15 Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en dié het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. 16 Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. 17 “Toe kom hy tot inkeer en sê: ‘My pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. 18 Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig! 19 Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners.’ 20 En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. “Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. 21 Toe sê die seun vir hom: ‘Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie.’s [s Sommige manuskripte voeg by: ‘Behandel my soos een van Pa se dagloners.’, vgl. 15:19] 22 Maar sy pa roep sy werksmense: ‘Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom ’n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan! 23 En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier! 24 Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.’ Toe het hulle begin feesvier. 25 “Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. 26 Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. 27 Die bediende antwoord: ‘U broer het gekom, en u pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het.’ 28 “Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom; 29 maar hy antwoord: ‘Kyk, al die jare werk ek soos ’n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek ’n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers ’n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. 30 Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!’ 31 “Toe sê die pa vir hom: Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. 32 Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom teruggekry.”

Wired to connect

 • ‘n Hele paar jaar gelede het die Amerikaners navorsing begin doen oor hoekom die voorkomsyfer van tienerdepressie, -angs en -selfmoord so styg.
 • ‘n Hele span is bymekaar geroep en uiteindelik het hulle terug gekom met ‘n antwoord: “Wired to connect”.
 • Die verslag het vasgestel dat kinders se neurologiese ontwikkeling twee bepaalde funksies nodig het om geestelik en sielikundig gesond te wees: die bewussyn van iets/iemand hoër as jouself; en die behoefte om te behoort. Hierdie laaste behoefte word verder beskryf.
 • Elkeen van ons wil graag ‘n “plek” hê waar ons behoort. Hierdie plek is baie spesifiek – dit is ‘n bepaalde rol wat jy kan speel (unieke rol) binne ‘n groep.
 • Die feit dat kinders oor jare heen begin het om al hoe meer “plekloos” te raak in gesinne het ‘n groot impak gehad op tieners se sielkundige en geestelike welstand.
 • Die feit dat al hoe meer kinders nie in ‘n primêre groep kon behoort nie of leer dat daar iets groter is as jouself – het ‘n probleem veroorsaak.
 • Die verslag het aanbeveel dat, waar kinders nie gesinne het wat vir hulle ‘n unieke rol bied nie, godsdienstige organisasies (soos die kerk) en ook gemeenskapsklubs die rol moet probeer oorneem.
 • Indien kinders nie hierdie twee aspekte van hulle neurologiese ontwikkeling verder laat groei nie – sal die probleem van tienerselfmoord en verwante siektes nie gou opgelos word nie.
 • Dit is belangrik dat elkeen ‘n plek het. Die belangrikste konteks waarbinne hierdie ontwikkeling moet geskied is, binne ‘n gesin.

Die verhaal van die verlore seun

 • Die gelykenis van die verlore seun is ‘n verhaal wat jy waarskynlik baie goed ken.
 • Dit is ‘n verhaal wat oor ‘n gesin gaan.
 • Dit is ‘n verhaal wat gaan oor plek in ‘n gesin.
 • In die verhaal is daar baie aspekte; daar is eintlik twee seuns.
 • ‘n Mens kan deur die bril van albei seuns en die vader na die verhaal kyk en verskillende dinge ontdek.
 • Ter wille van ons tema vanoggend = kom ons kyk net na die jongste seun en die pa!
 1. DIE JONGSTE SEUN
 • Die jongste seun vra sy erfporsie.
 • Erfporsies het so gewerk. Hy kry die helfte van wat die oudste seun gekry het.
 • Maar om dit te vra, was ‘n klap in sy pa se gesig.
 • Dit sou oneer tot die familie bring.

Hoekom verlaat die jongste seun die huis?

 • Hy was ongeduldig. Hy wou nie langer in die huis bly nie.  Hy wou nie wag tot sy pa doodgaan voor hy sy geld kry nie.
 • Hy was geldgierig. Hy wou ‘n ander leefstyl hê.
 • Hy was selfsugtig. Hy het net aan homself gedink.

Daar is ‘n beter plek.

 • Maar hy het hierdie idee van sy pa gehad; waarskynlik dat sy pa hom vas hou.
 • Daar is ‘n beter plek daar buite.
 • Daar is vervulling in ‘n ander leefstyl. MONEY / SEX / POWER
 • Al hierdie dinge wat my Pa van my vra, is net te veel.
 • Ek wil vry wees!

OM VRY TE WEES, HET EK ‘N ANDER PLEK NODIG

En dan kom hy terug – om ‘n slaaf te wees.

 • Hy kom tot bekering as hy sien hierdie “beter plek” is nie op die langtermyn soveel beter nie.
 • En dan is sy redenasie. Hy sal eerder ‘n slaaf vir sy pa gaan wees.  HOE IRONIES.
 • Hy dink natuurlik sy pa gaan hom ‘n slaaf maak.
 • Hy dink sy pa gaan hom veroordeel.
 • Hy dink sy pa gaan kwaad wees vir hom.
 • Sy pa gaan met hom baklei. .

Wat ‘n prentjie van sy pa het hy nie gehad nie.  ‘n Pa wat hom vashou, wat hom gaan veroordeel, wie se reëls en huishouding sleg was vir hom.

HY HET NIE DIE WAARDE VAN DIE PLEK IN SY GESIN MOOI VERSTAAN NIE

 1. DIE VADER
 • Die pa doen in hierdie verhaal wat ‘n vader in hierdie posisie nie moes nie.
 • Hy worry nie wat die hele dorp / of sy eie huismense gaan dink nie.
 • Hy verwelkom die jongste seun terug. deur na HOM TOE TE HARDLOOP
 • Hy gaan uit na die oudste seun toe – om met hom te praat.

Die Vader se intensie is nie om te baklei nie. Die Vader se intensie is om jou te ontmoet

 • Die oudste seun wou baklei.
 • Die pa het die jongste seun omhels en ‘n partytjie gegee.
 • Die Vader se intensie is nie om met jou te baklei nie. Die Vader se intensie is om jou te kom ontmoet waar jy is.

Die Vader se intensie is “IN” en nie “UIT” nie

 • Die ironie van hierdie verhaal is dat die jongste seun gedink het hy is “buite” terwyl die oudste seun gedink het hy is “binne”.
 • In die verhaal eindig die jongste “binne” en die oudste seun plaas homself “buite”.
 • In albei gevalle wil die vader hulle in sy huis hê!

Die Vader se intensie is nie slawerny nie maar vryheid.

 • Die Vader wil jou vry maak. Die lewe by die Vader is nie slawerny nie.
 • Ons dink dit oor en oor verkeerd.
 • Want ons dink die Here wil straf en wette toepas.
 • Nee, die Here wil jou vry maak.

Die vader gee plek in sy gesin

Selfs al het die seun hom oneer aangedoen

Twee lesse in twee dimensies

 • Daar is natuurlik twee dimensies in die teks – daar is die aardse dimensie van ‘n huisgesin se verhaal en daar is die hemelse dimensie van God die vader wat plek maak vir almal.

Geestelike boodskap

 • Die geestelike boodskap is natuurlik dat ek en jy altyd kan “huis toe kom” na ons “Pa” toe. Ons kan altyd terugkeer na ons hemelse Vader toe.
 • Want die gelykenis gaan ten diepste oor Jesus wat vir die Fariseërs iets wil leer oor wie God is.
 • God is ‘n Vader;
 • God vergewe;
 • God se huis is oop;
 • En niks van die reëls en die wette is groter as sy vergifnis en genade nie.

Aardse boodskap

 • Die aardse boodskap is doodeenvoudig – vergewe jou seun en maak vir hom plek in jou gesin.
 • Moenie so bekommerd wees oor wat die gemeenskap gaan dink nie.
 • Vergewe!

Maak plek!

 • Dalk is daar mense hier teenwoordig wat binne hulle gesin en familie ‘n kind, broer, ‘n ouer het wat “hul plek verloor het”.
 • Die redes kan legio wees.
 • Des te meer wie skuld en wie se skuld dit is.
 • Daar is haat in families en gesinne wat jare in mense se harte gaan lê.
 • Dalk is jy die ouer van ‘n kind wat presteer en ‘n kind wat nie presteer nie.
 • Die een wat jy dink is die droomkind en die ander ene nie.
 • Dalk is die een kind gesond en die ander ene nie.
 • En sonder dat jy dit so wou hê, het jy die een ‘n plek gegee en die ander een nie.
 • Of dalk verskil die plekke om die tafel. Een sit nader aan die hoof van die tafel as die ander een.
 • Dalk is jou een kind stout en jou ander kind soet.
 • Dalk het jy nodig om te besef – almal van ons (veral deur ons kinderfases) het nodig om te behoort.
 • Het nodig om ‘n plek te hê.
 • En die Here leer ons. JY MOET VERGEWE EN PLEK MAAK.
 • Nooi hulle huis toe!

Twee dimensies

 • Dalk is dit nie so maklik vir jou nie.
 • Ek weet self hoe moeilik dit kan wees!
 • Dalk lê die sleutel in die twee dimensies van hierdie teks.
 • In jou verhouding met jou hemelse Vader het jy vergifnis beleef.
 • Want almal van ons moet iewers weer terugkom huis toe.
 • En in daardie oomblik wat jy self beleef hoe jou Vader jou terug verwelkom, vergewe en ‘n plek gee, besef en beleef jy wat genade is.
 • Leef daaruit.

Dit sal jou help om te kan doen wat jy binne jou eie gesin moet doen!

AMEN