Preek 20 Mei 2018

20
Mei

20 Mei 2018

Oggenddiens

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=kuTWmywTcaE[/embedyt]

enRoute diens

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=7Ia6YrXMr4Q[/embedyt]

 

Oggend se geskrewe preek

Votum –   Handelinge 1

4 Terwyl Hy ’n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. 5 Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”

Inleiding – Pinkster

 • Ek onthou dat ek in my studentejare gevoel het die Heilige Gees se krag werk in my.
 • Ek onthou hoe ek met vakansie was en beleef het dat die Heilige Gees vir my sê ek moet met hierdie mense gaan praat, ek moet sekere goed vir hulle sê. Wanneer ek uiteindelik die moed bymekaar skraap en dit doen dan vertel die mense hoe baie dit vir hullle beteken het.
 • Ek onthou tye waar ek gedink het die Heilige Gees sê vir my iets en na die tyd dink ek: dit was waarskynlik nie die Heilige Gees gewees nie.
 • Ander tye weer beleef ek dat die Heilige Gees iets in ‘n preek invoeg wat nie beplan was nie. Na die tyd sal iemand kom dankie sê – die Here het vir hulle iets spesifieks gesê. As ek vra wat dit was, sal hulle juis daardie onbeplande spesifieke woorde noem.
 • Ek onthou ook hoe ek al ongemaklik was in kerke en byeenkomste waar daar in die naam van die Heilige Gees klomp goed gedoen word of laat doen.
 • Ek onthou hoe ek al baie naby aan die Here gevoel het en bewus was van die Heilige Gees.

Sukkel

 • My belewenis is dat ons dikwels sukkel om die Heilige Gees te verstaan.
 • Ons kan dadelik oor God as Vader baie sê.
 • Ons kan oor God as Seun die meeste sê.
 • Maar ons sukkel om oor God as Gees te dink en te praat.

Rede: Rasioneel

 • Dit het waarskynlik iets te doen met die feit dat ons uit ‘n baie rasionele geloofstradisie kom.
 • Ons is goed met intellektuele teologie.
 • Ons is baie versigtig vir belewenismatige teologie.

Rede: Ons lewe nie “oop” vir die Gees nie

 • Om die Heilige Gees in jou lewe te ervaar en te laat groei, kos “inoefening”. Ons leer ken as’t ware die manier waarop die Heilige Gees met ons praat.
 • Dit kan net gebeur deur tyd saam met die Here te spandeer.
 • Om oop te wees vir die Gees se werk.
 • Ek dink baie min mense is “oop” vir die Gees se werk.
 • Ek dink meeste mense is eintlik elke dag net besig met hulle eie lewens, maak baie min tyd vir die Here en beleef daarom nie maklik die Gees nie.
 • Pinkster is eintlik ‘n herinnering aan die krag van die Gees.
 • Dit leer ons om oop te wees vir die Gees.
 • Dit bring weer die verhale oor die Gees na vore; hoe die kerk moet lyk. Ons lewe binne die krag van die Gees deur ‘n kerk wat toegerus is met die gawes van die Gees.
 • Die Bybel praat heel dikwels in baie metaforiese taal oor die Heilige Gees.
 • ‘n Paar jaar terug, tydens ‘n pinksterpreek, het ek die metafore verduidelik wat ons in die Bybel kry.
 • Om jou te help om dit te onthou, het ek dit “verpak” in die vier elemente van die aarde.
 • Hierdie vier elemente beskryf vir ons die kern van wie die Heilige Gees is.

Vier elemente

Wind – Johannes 3:8

8 Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.”

 • Hierdie woord “ruag” of “pneuma” wat vir die Heilige Gees gebruik word, is seker die belangrikste metafoor.
 • Dit beteken wind. Dit beteken asem. Dit beteken beweging.
 • Die Bybel begin met die “ruag” van God wat oor die chaos sweef.
 • As Jesus vir Nikodemus die eerste keer leer oor die Gees dan is dit die “pneuma” wat jy nie kan sien nie.
 • Dit leer vir ons dat die Gees die deel van God is wat ons nie lekker kan vasvang nie.
 • Die Gees is in wese die ASEM VAN GOD in ons.

Water – Johannes 7:38

38 Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.”k [k Vgl. Jes. 58:11]

 • Die Gees is soos water. Dit is die bron van lewe!
 • Hierdie metafoor moet jou daaraan herinner dat die Gees vir jou lewe wil gee – lewe in oorvloed.
 • Dit is die lewe wat binne-in jou is.

Grond – 1 Korintiërs 3:6-7

6 Ek het geplant, Apollos het natgegooi, maar dit is God wat laat groei het. 7 Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat natgooi nie, maar om God wat laat groei.

 • Die Gees is soos ‘n tuinier.
 • ‘n Tuinier plant in die grond, gooi nat en laat groei.
 • Die Gees word altyd geassosieer met geestelike groei, vrug van die Gees, die “oue” en die “nuwe”.
 • Die Gees is die een wat ontslae raak van die onkruid in jou lewe en nuwe ware plante plant.
 • Die Gees wil jou help om ‘n mooi geestelike tuin te hê; een wat groei en goeie vrugte dra.

Vuur – Handelinge 2:1-4

Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. 2 Skielik was daar ’n geluid uit die hemel soos van ’n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. 3 Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. 4 Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.

 • Vuur is natuurlik ‘n baie bekende metafoor in die Bybel.
  • Dit verwys soms na suiwering.
  • Dit verwys na lig.
  • Dit verwys na krag.
 • Wanneer die Gees in Handelinge 2 uitgestort word, lees ons van WIND en van VUUR.
 • Hier is die Afrikaans misleidend.
 • Ons dink dadelik aan ‘n bosveldvuur wat hoog brand en dan lyk die vuur wat spring soos tonge.
 • In Handelinge 2 is dit nie na daardie “tonge” waarna verwys word nie, maar in werklikheid na die “tong” wat in jou mond is.
 • Die konteks wys dit duidelik – die Gees van God help ons om die evangelie te verkondig. Dit help ons om met ons tong te getuig.
 • Die werk van die Gees is om ons toe te rus, by te staan en gawes te gee.
 • In hierdie werk van die Gees lê daar KRAG.
 • Die doel van die Gees se gawes is om die kerk toe te rus om die evangelie uit te dra.

Opsommend

 • As jy dus vinnig die Gees wil verstaan, dink aan die vier elemente:
  • Wind/Asem
  • Water/Lewe
  • Grond/Groei
  • Vuur/Getuig

 Groot vraag:

 Is dit hoe jy die Heilige Gees in jou lewe beleef?

Is jy bewus daarvan?

Is jy oop daarvoor?

 Asem, lewe, beweging, groei, krag.

 • Dit is woorde en metafore wat iets beskryf wat leef, wat aan die gang is, wat opgewonde is.

 Ek dink tog ons het ‘n probleem

 Ek kan nie help om soms te wonder dat, sou ons meer oop wees vir die Gees se werk en ons meer tyd spandeer om bewus te wees van die Gees in ons lewens – sou die kerk anders gelyk het?

 • Sou mense eerder kerk toe gekom het op ‘n Sondag as om in te lê want hulle is moeg?
 • Sou mense eerder hier weggegaan het en meer gewonder het oor watter onkruid om uit hul tuin uit te trek?

 Ek dink tog dit sou meer so gewees het.

 Iewers in jou lewe sal jy ‘n keuse moet maak met die inligting tot jou beskikking.

Die Bybel beskryf ‘n geesvervulde lewe en dit is wat God vir jou wil gee.

Maar jý moet die keuses daaroor maak.

Of jy moet dit los.

God – Handelinge 2:11-12

As ons verder in Handelinge lees, kom ‘n mens op hierdie interessante twee verse af:

11 Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere-ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het.” 12 Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra: “Wat kan dit tog beteken?”

 • Twee sinne:
 • “Praat oor die groot dinge wat God gedoen het:
 • “Wat kan dit tog beteken”

As jy meer van die Gees in jou lewe wil leer en toelaat, begin by die “groot” dinge wat God juis in jou lewe gedoen het.

Ons hoor van al die groot dinge wat God gedoen het. Ons weet dit en is bewus daarvan, maar laat dit nie toe om ons lewens te verander nie.

Jy moet seker maak jy verstaan en reageer op die “groot dinge” wat God reeds in jou lewe gedoen het.

En dan vra jy jouself af: wat beteken dit alles?

Wat beteken dit in die keuses wat ek maak?

Word dan stil; bid en praat met God oor die keuses in jou lewe.

En vra die Here om jou te leer van sy Gees.

En maak keuses om meer oop te wees vir sy Gees.

Maak keuses om God te prioritiseer, bo alle ander dinge.

En stap die pad waar jy God se Gees in jou lewe toelaat.

AMEN

 

NAGMAAL

Formulier vir die bediening van die nagmaal

As terugblik op die verlede

 1. Die nagmaal is ’n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê: “Gebruik dit tot my gedagtenis.” In die nagmaal dink ons terug aan die lewe van Jesus, en in die besonder ook sy dood op Golgota.

As versterking in die hede

 1. Die nagmaal is ’n waarborg van ons verlossing, hier en nou. Terwyl ons die nagmaal gebruik, verseker die Heilige Gees ons van die verlossing wat ons reeds in Christus ontvang het.
 2. Die nagmaal is die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar.
 3. Die nagmaal is ’n toewydingsfees. Omdat ons van nature geneig is om vir onsself afgode te skep, moet ons telkens bevry word om die enigste ware God te aanbid, dié God wat Homself in sy Seun geopenbaar het.
 4. Die nagmaal is ’n vreugdefees in die midde van én teenoor die vreugdeloosheid van hierdie wêreld.

As voorskou van die toekoms

 1. Die nagmaal is ’n verkondiging van die dood van die Here totdat Hy kom, en daarom ’n verkondiging van ons toekomsverwagting.

Samevattend kan ons dus sê dat die nagmaal ’n uitnodiging is om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word; dat dit ’n geleentheid is om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting.

INSTELLINGSWOORDE

Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: ‘Dit is my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis.’

“Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê: ‘Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.’

“Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom” (1 Korintiërs 11:26).