Preek 29 April

29
Apr

Preek

Oggenddiens: Dr. Zander van der Westhuizen

Sondag 29 April 2018

Votum en seëngroet – Matteus 5

“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. 10 Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 11 “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. 12 Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.”

Wet – Matteus 22

34 Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, 35 en een van hulle, ’n wetgeleerde, het Hom met ’n vraag probeer vastrek. 36 “Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” 37 Jesus antwoord hom: “‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. 38 Dit is die grootste en die eerste gebod. 39 En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’40 In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

Inleiding Onse Vader

 Die geskiedenis en konteks

 • Die Onse Vader is waarskynlik meer bekend in die geskiedenis van die wêreld as wat ‘n mens besef.
 • Dink daaroor – kan jy dink hoeveel mense op hierdie planeet ken die Onse Vader, het dit al gebid, het dit al gehoor, het dit al gesing….?
 • Selfs mense wat nie eers gelowig is nie.
 • Die Onse Vader is waarskynlik al in soveel verskillende kontekste gebid
  • Langs ‘n siekbed
  • In hospitale
  • In liturgieë van letterlik alle denominasies
  • Deur lande, regerings, seremonies
  • Deur kinders, ou mense, vroue, siekes
  • In konsentrasiekampe en in die rykste paleise
  • In vrede en in oorloë.
 • Ou soldate het ‘n uitdrukking gehad “Daar is geen ateïste in ‘n oorlog se loopgrawe nie” – almal bid die Onse Vader terwyl die koeëls en die bomme om jou val.

Uitroep om hulp

 • Baie mense bid die Onse Vader wanneer hulle nie meer weet wat anders om te bid nie.
 • Dit is die ritueel van afhanklikheid.
 • Van die laaste uitroep om hulp.
 • As jy nie meer weet wat om vir die Here te vra nie, dan bid jy hierdie bekende, eenvoudige gebed.

‘n HUIS

 • Die bekende Nuwe Testament-teoloog T. Wright sê die Onse Vader is soos ‘n huis.
 • Dis ‘n huis waarin jy moet tuis kom.
 • ‘n Huis waarin jy moet bly en moet grootword.
 • Meeste mense bid egter die Onse Vader
 • Meeste mense begin by “Lei ons nie in versoeking nie, beskerm ons… “
 • In gewone taal “Help my!”
 • Meeste mense begin daar bid; by die einde.
 • Dit is soos om die huis by die agterdeur binne te gaan.
 • NT Wright sê uiteindelik maak dit seker nie saak nie; jy kom die huis binne.
 • Maar die voordeur is ‘n baie makliker manier om tot in die belangrikste vertrek van die huis te kom, daar waar jou Vader, die koning sit.

Bid hardop die Onse Vader.

Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Matteus 6:9-13

“So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; 10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. 11 Gee ons vandag ons daaglikse brood; 12 en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; 13 en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.o [o Sommige manuskripte bevat ook die afsluitingsformule: “Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”]Preek

Agtergrond

Gebed lê in die hart van die Bergrede.

Twee waarskuwings:

 1. Die aandag moet nie op die mens wees nie.

 Die Jode het gereelde en vaste gebedstye gehad.

 • Party het dit doelbewus in die publiek gedoen om die aandag op hul vroomheid te plaas.
 • Dit is dan nie meer gebed nie.
 • Gebed gaan oor jou intieme verhouding met die Here.
 1. Moenie probeer om God se aandag te probeer trek nie
 • Die Jode het gedink as jy groot woorde gebruik en God se naam oor en oor herhaal dan sal jy nou God se aandag kry.
 • Fancy woorde en formules is nie nodig nie.
 • Die Here is die hele tyd by jou en Hy ken jou.
 • Dit gaan oor jou hart.

Hoe moet ons bid?

Drie aspekte word uitgelig:

1.Die nabyheid van God

 • “Onse Vader” sê dit klaar – daar is ‘n Vader-kind-verhouding.
 • Die Here is baie naby aan ons.
 • Daar is nie meer afstand nie.
 • Jy kan self bid.
 • Self met die Here praat.
 • En die verhouding is met jou Pa.
 • Jou Pa wil jou versorg.

2.Die soberheid en eenvoud

 • Daar is kort en kernagtige gedagtes.
 • Almal kan daarmee assosieer.
 • Die Here is besorg met ons daaglikse eenvoudige behoeftes.
 1. Ses bedes
 • Daar is ‘n verbintenis tussen ons en God.
 • Drie U-bede.
 • Drie ons-bedes.
 • So word ons verbind.
 • Ook geïllustreer met soos op die aarde en net so ook in die hemel.
 • Ook – vergewe soos ons ook die vergewe.

Waarin lê die geheim?

 • Jy ken die Onse Vader so goed.
 • Waarin lê die geheim?
 • In NT Wright se metafoor:
  • Wat is die voordeur?
  • Wat moet met my en jou gebeur in die huis?
  • Waarin moet jy jouself tuismaak?

Die eerste sin is waarskynlik die voordeur.

 • Die Onse Vader!
 • ONS (nie my nie)
 • Vader (nie Koning nie, nie Heer nie, nie God nie)

Identiteit is waarskynlik waarin jy jouself moet tuismaak.

 • Die huis is jou hemelse pa se huis.
 • En jy moet daarbinne woon.
 • Jy moet jouself daarbinne tuismaak.
 • En dit is die moeilikste deel van die Onse Vader, maar ook die geheim.

Die familie in die konteks

 • Wanneer jy in daardie dae gedink het aan ‘n gesin.
 • Pa het die kultuur aangegee.
 • Pa het die norme, die waardes van die gesin verbeeld.
 • Geen kind sou doen anders as wat die pa sou doen nie.
 • Sodra ‘n kind buite die gesin se waardes beweeg, was dit nie meer die kind van die pa nie.
 • Dit was ondenkbaar.
  • As Pa mense vergewe, sal die kinders mense vergewe.
  • As Pa barmhartig is, sal die kinders barmhartig wees.
  • As die kinders gasvry was, kon jy maar weet die pa is ook gasvry.
  • As die kinders nie lieg nie, kon jy maar weet die pa lieg ook nie.
 • Een en dieselfde – pa en kinders.
 • Ondenkbaar dat dit anders sou wees.
 • Kleiner kinders sal natuurlik nog leer om soos Pa te leef en as hulle foute maak, sal hulle weer reg gehelp word.
 • Maar as hulle grootword, dan sal hulle die familie se kultuur uitleef.
  “Vergewe ons soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree…”
  “laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. “

Daar is ‘n verbintenis tussen die pa en kinders.
Die kinders het hulleself tuisgemaak in die huis van die pa.

Die kinders weet hulle kom by die voordeur in.
Dit is altyd eerste die pa, en laaste ons, die kinders.

Dit is hoe ons geleer is.
Liefde. | Identiteit

 • Ten diepste gaan die Onse Vader oor
 • Oor ‘n waardesisteem.
 • Oor ‘n huis waarin jy jouself moet tuis maak.
 • Oor identiteit….
 • En terwyl jy hierdie eenvoudige gebed oor en oor bid, is jy eintlik besig om jouself te herinner wie jy is.
 • Jy moet leef en optree soos ons Vader.
  • Sy naam
  • Sy koninkryk
  • Sy wil
  • Dan my daaglikse behoeftes
  • Dan vergifnis, soos ek ons gesin verteenwoordig
  • Dan help my.
 • Gebed verander jou.
 • Gebed verander nie vir God nie.
 • Gebed is om jou al hoe meer tuis te maak in jou Pa se huis.

AMEN

|Preke