Preek 5 Augustus 2018 – Oggend

05
Aug

5 Augustus 2018

Oggenddiens

Votum –   Ps 23

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.

Hy laat my rus in groen weivelde.

Hy bring my by waters waar daar vrede is.

Hy gee my nuwe krag

Die reeks – inleiding

Die uitdrukking / Metafoor

 • Ons is besig met die reeks: “Die gras is altyd groener aan die ander kant”.
 • Jy ken die uitdrukking goed!
 • Iewers in elkeen van ons kruip hierdie gedagtes weg.
 • Ons kyk oor die heining en ons dink – die gras lyk darem baie groener aan die ander kant as aan my kant.

Wat beteken dit vir jou?

Terwyl jy vanoggend hier sit, wees eerlik met jouself.

Die gras is altyd groener aan die ander kant van die draad

Ons het gesels oor:

 • Kon ek maar soos daardie mense lewe
  • Wat doen dit aan jou om die hele tyd te soek na daardie “dit”
  • Perspektief
  • Die Goeie Herder
 • Was ek maar so geestelik
  • Hoe vergelyk jy jouself met ander mense se geestelike lewe
  • Wat is jou idee van geestelik

Vanoggend gaan ons gesels oor huwelike, verhoudings en die mooi vrou of man aan die ander kant van die heining

 • Ons kyk na ander se huwelike en dink: ek wens ons huwelik het soos daai mense se huwelik gelyk.
 • Hulle is so gelukkig.
 • Dit gaan nie so goed in ons huwelik nie.
 • Of ons dink: het ek eerder met daardie man / vrou getrou
 • Of ons kyk na daardie man en dink hy is mooi; sy is mooi
 • Ek wil “dit” hê
 • Baie mense dink ‘n buite-egtelike verhouding begin wanneer jou man of vrou by ‘n ander persoon betrokke raak.
 • Maar dit het eintlik lankal begin; toe die saad geplant is dat dit wat ek het, nie genoeg is nie; daar is iets beter; ek is ONTEVREDE met dit wat ek het.

Soos met Dawid die geval was.

2 Samuel 11

In die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het Dawid op ’n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan en Rabba beleër, terwyl Dawid in Jerusalem agtergebly het. Eendag het hy na sy middagslapie opgestaan en op die dak van die paleis gaan rondstap. Van die dak af het hy ’n vrou sien bad. Sy was ’n baie mooi vrou. Dawid het oor haar navraag gedoen en iemand het gesê: “Dit is Batseba dogter van Eliam, die vrou van Urija die Hetiet.” Dawid het toe amptenare gestuur en haar laat haal. Dit was nadat sy haar reinigingsbad geneem het na haar maandstonde. Sy het na hom toe gekom en hy het by haar geslaap. Daarna is sy terug huis toe. Die vrou het swanger geword en vir Dawid laat weet: “Ek is swanger.”

Dawid het op sy beurt ’n boodskap na Joab toe gestuur: “Stuur vir Urija die Hetiet hiernatoe.” Joab het hom na Dawid toe gestuur. Urija het by hom gekom, en Dawid het hom gevra hoe gaan dit met Joab en die leër, en hoe vorder die oorlog. Hierna het Dawid vir Urija gesê: “Gaan nou maar huis toe en rus ’n bietjie.” Toe Urija uit die paleis gaan, het die koning ook nog ’n geskenk agter hom aangestuur. Maar Urija wou nie huis toe gaan nie en het by die paleisdeur gaan slaap saam met die slawe van die koning. 10 Hulle het vir Dawid gaan sê: “Urija was nie huis toe nie.” Dawid vra toe vir Urija: “Jy was mos lank weg, waarom gaan jy nie huis toe nie?” 11 Sy antwoord was: “Sou ek huis toe gaan om te eet en fees te vier en by my vrou te slaap, terwyl die ark en Israel saam met Juda in hutte woon en my aanvoerder Joab sowel as u soldate in die oop veld kamp opslaan? Dit sal ek beslis nooit doen nie!” 12 Dawid het Urija toe beveel: “Bly vandag nog hier! Môre stuur ek jou terug.” Urija het daardie dag en die dag daarna in Jerusalem vertoef. 13 Toe het Dawid hom geroep en saam met hom geëet en gedrink. Hy het hom selfs dronk gemaak. Maar die aand het Urija uitgegaan om op sy gewone plek saam met die slawe van die koning te gaan slaap. Hy het nie huis toe gegaan nie.

14 Die volgende oggend het Dawid ’n brief aan Joab geskryf en saam met Urija gestuur. 15 In dié brief het hy geskryf: “Gee tog aan Urija ’n plek op die voorpunt waar die geveg kwaai is. Val dan terug sodat hy in die slag kan bly en sneuwel.” 16 Terwyl Joab die stad beleër, het hy Urija op ’n plek gesit waar hy geweet het daar is dapper teenstanders. 17 Die burgers van die stad het uitgekom en teen Joab geveg. Daar het van Dawid se soldate gesneuwel, en Urija die Hetiet het ook omgekom. 18 Joab het Dawid laat inlig oor die verloop van die geveg. 19 Hy het die boodskapper beveel: “As jy vir die koning die verloop van die geveg klaar vertel het 20 en net as hy begin kwaad word en jou vra: ‘Waarom het julle so naby die stad gaan veg? Het julle nie gedink aan die mense wat bo van die muur af skiet nie? 21 Wie het vir Abimelek seun van Jerubbeset doodgemaak? Is dit nie ’n vrou wat ’n maalklip bo van die muur af op hom gegooi het, sodat hy in Tebes gesterf het nie? Waarom het julle so naby die muur gekom?’ dan moet jy sê: Ook u manskap Urija die Hetiet het gesneuwel.” 22 Die boodskapper het vir Dawid alles gaan vertel wat Joab hom beveel het. 23 Hy het vir Dawid gesê: “Die vyand het dapper teen ons geveg. Hulle het tot in die oop veld na ons toe uitgekom en toe ons hulle tot by die stadspoort terugdruk, 24 het die boogskutters bo van die muur af u manskappe begin raakskiet. So het party van die koning se soldate gesneuwel, en ook Urija die Hetiet het so gesterf.” 25 Dawid het die boodskapper beveel: “Sê vir Joab: ‘Jy moet jou dit nie te veel aantrek nie. Dit gebeur nou maar eenmaal so dat mense sneuwel. Veg dapper in jou stryd teen die stad en verwoes dit.’ En praat hom moed in.” 26 Urija se vrou het gehoor dat haar man dood is en sy het oor hom getreur. 27 Toe die routyd oor was, het Dawid haar na sy huis toe laat haal. Sy het sy vrou geword en vir hom ’n seun in die wêreld gebring. Maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here.

Dawid se verhaal

 • Dawid lewe in die tyd van antieke oorloë – die 11de eeu voor Christus.
 • Erge tyd – kan nie verstaan hoe erg dit is nie.
 • Saul is ongehoorsaam
 • Samuel word gestuur om Dawid as koning te salf
 • Saul kry vir Dawid om vir hom harp te speel
 • En in hierdie konteks – Goliat!
 • En in hierdie tyd is Saul nie daar nie
 • En Dawid wen vir Goliat
 • Saul stel vir Dawid aan as hoof van die weermag
 • Die mense word lief vir Dawid
 • Saul raak jaloers en wil vir Dawid doodmaak
 • Jonatan waarsku sy beste vriend van sy pa se plan
 • Dawid gaan kruip weg. Hy skryf Psalm 23
 • Uiteindelik kry Saul vir Dawid. Dawid wys hy kon hom doodmaak maar het nie
 • Saul wys vir Dawid aan as koning as hy sou doodgaan
 • Saul en Jonatan gaan dood
 • Dawid word koning toe hy 30 jaar oud was (40 jaar lank koning)
 • Baie jare van hoe Dawid se koningskap groter geword het
 • Hoeveel vrouens en besittings en aansien hy bygekry het
 • Hy kry alles wat hy nog altyd wou hê
 • Dawid het sy “groener gras”-toets nie geslaag nie
 • Dawid moes in die oorlog wees
 • Dawid loop op die dak en kyk oor sy hele koninkryk. Hy sien ‘n vrou
 • Die mooi vrou wat bad
 • En hy vind uit oor die vrou – Batseba
 • Sy is getroud
 • Hoe kon hy reageer het? Ahhh! Urija, jou lekker ou. Jou lucky blikskottel. Ek is so bly vir hom.
 • Maar hy het nie.
 • Hy kon bekend gestaan het as die goeie koning.
 • Dit het hy nie gedoen nie.
 • Dit het sy lewe verwoes
 • Natan die profeet kom en vertel vir Dawid ‘n storie
 • Hy vertel van ‘n arm man met net ‘n lammetjie en ‘n ryk man met baie
 • En hoe die ryk man die arm man se lammetjie gevat het terwyl hy self baie skape gehad het
 • Dawid is kwaad vir die ryk man in die storie. Hy wil hom laat doodmaak
 • Natan sê vir hom: Dit is jy! Jy is die man!
 • En Dawid besef wat hy gedoen het

2 Samuel 12

“Jy is die man!” sê Natan toe vir Dawid. “So sê die Here die God van Israel: Ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. Ek het aan jou die koningskap van Saul gegee en boonop nog sy vrouens ook. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee. En as dit nog te min was, sou Ek enigiets daar wou bygee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag deur so ’n verkeerde ding te doen? Jy het Urija die Hetiet met die swaard doodgemaak en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. 10 “Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie, want jy het My geminag toe jy Urija die Hetiet se vrou vir jou gevat het. 11 “So sê die Here: Van nou af gaan Ek uit jou eie huis ellende oor jou bring. Ek sal jou vrouens voor jou oë vat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap oop en bloot, 12 want jy het ’n ding in die geheim gedoen, maar Ek sal alles oop en bloot voor die hele Israel doen.” 13 Toe sê Dawid vir Natan: “Ek het gesondig teen die Here.” En Natan sê vir hom: “Die Here het jou sonde vergewe: jy sal nie nou sterwe nie. 14 Maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om Hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is, sterwe.”

 • Dawid verloor sy seun
 • Hy treur
 • Maar sy huis word deur skandes en probleme gekenmerk vir die res van sy lewe
 • Dit beïnvloed vir ewig die manier waarop sy onderdane en familie na hom kyk
 • Dit beïnvloed vir ewig sy verhouding met sy seuns
 • Sy een seun Amnon verkrag sy halfsuster Tamar
 • Sy geliefde seun Absalom orkestreer ‘n staatsgreep
 • Uiteindelik gaan hy dood
 • En al goed wat uit die lang geskiedenis van seer uitkom, is uiteindelik Salomo, die seun van Dawid en Batseba

Paar lesse

 • Almal van ons sukkel met “die gras wat groener is aan die ander kant van die draad” as dit kom by ons huwelike
 • Niemand ken nie die gevoel van versoekings nie
 • Die storie van Dawid hou vir ons ‘n paar lesse in. As jy al “geval het vir die versoekings” en om jou te waarsku teen die gevare “as dit nog vir jou voorlê”
 1. Die gras aan sy kant was baie groen, hy was ‘n getroue kind van die Here en steeds het hy geval vir die gras aan die ander kant van die heining.
 • In hierdie verhaal van Dawid – die verhaal waar Batseba die groen gras anderkant die draad is – het hy die toets nie geslaag nie en is dit om ‘n rede in die Ou Testament.
 • Die redakteurs en skrywers van die konings-geskiedenis het om ‘n rede die verhaal en die gevolge van die verhaal in die Ou Testament opgeskryf.
 • Hulle wou nie hê die mense van Israel moes dink dat die koning van konings perfek en sonder foute was nie.
 • Want hulle wou nie hê mense moes hom verheerlik en vereer nie. Hulle moes nie perspektief verloor nie.
 • Hulle wou hê ek en jy moet weet dit kan met die beste een gebeur.

Martin Luther het gesê – “Jy kan nie keer dat die voël oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat die voël nes maak op jou kop”

Moenie dink dit kan nie met jou gebeur nie.

Wees versigtig.

Jy is net ‘n mens.

 1. Dawid kon hierdie vermy het as hy was waar hy moes wees
 • Dawid kon hierdie vermy het as hy was waar hy moes wees; by die oorlog en nie op die dak nie.
 • Die ironie is dat Urija het gedoen wat hy moes. Selfs toe Dawid hom probeer kry het om huis toe te gaan en by Batseba te slaap sodat dit lyk of Urija haar swanger gemaak het en nie Dawid nie het Urija getrou gebly.
 • Dit het gelei tot sy dood.
 • En tot Dawid se sonde

Almal van ons plaas onsself dikwels in situasies wat die versoeking en die wellus in ons makliker maak.

Ons is waar ons weet ons nie moet wees nie.

Pleks ons maar was waar ons moes wees.

Partymaal is grense en reëls nie lekker nie, maar dit spaar jou die emosionele gevolge wat jou verwoes – beter as die tydelike frustrasie om nie te reageer op wat jy voel nie

 1. Partykeer het jy vriende nodig om jou te help om te sien waarmee jy besig is
 • Dawid se werklike berou oor wat hy gedoen het, het eers gekom nadat Natan die moed bymekaargeskraap het om die koning te konfronteer oor sy sonde
 • Dawid het nie werklik besef wat hy gedoen het nie, totdat Natan op hierdie slim wyse (deur die storie) hom laat besef het (van buite af) wat hy gedoen het.
 • Toe kom die berou, die perspektief.

Ons is dikwels blind vir wat ons verkeerd doen.

Want ons wil altyd wat ons doen verduidelik, verdedig of op een of ander wyse onsself regverdig

Ons word maklik blind vir ons eie foute

Daarom het ons dikwels ‘n vriend nodig

Daarom het ons partykeer nodig om ‘n vriend te wees, wat die moed het om iemand eerlik te help

 1. Elke sonde het gevolge al is daar berou en vergifnis

Die harde waarheid!

 • Elke sonde het ‘n voorafverpakte, klaar toegedraaide gevolg
 • En wellus, owerspel en moord het dit ook gehad
 • Dawid besef dit en hy “besit” dit – Hy eien dit toe aan homself
 • Gaan lees Psalm 51.
 • Want hy het die wet gerespekteer
 • Hy het nooit gedink hy is God nie
 • Hy het nie gedink hy is die koning nie. God is die koning van Israel
 • En God vergewe hom, maar daar was steeds gevolge.

Partykeer in die lewe moet jy die integriteit hê om te doen wat Dawid gedoen het.

Hy het erken hy is verkeerd, hy het die gevolge gedra en steeds aan die Here vasgehou – selfs toe die Here nie sy gebede beantwoord het om sy seun tog te spaar nie.

“Own your mistakes” – dit bou karakter

Hou op om ander te blameer.

DIE HERE HET DAWID VERGEWE EN STEEDS AANGEHOU OM SY ROEPING TE LAAT WAAR WORD.

 1. Dawid het sy wêreld verloor maar nooit ophou vashou aan God nie
 • Dawid se verhaal na hierdie gebeure in sy lewe, is eintlik hartseer.
 • Hy het deur moeilike tye gegaan.
 • Dit is ‘n onsettende storie – sy seuns, die verlies.
 • Steeds het hy geweet sy vertroue en hoop moet nie op homself wees nie.
 • Want dit het nie gewerk nie.
 • Die Here is al hoop.
 • Die Here is die koning.

As jou drome nie uitwerk nie

Dikwels as ons drome nie uitwerk soos wat ons gedink het dit moes nie

Dikwels as ons gebede nie beantwoord word soos wat ons gebid het nie

Dan blameer ons God

Ons los Hom

Want dit is hoe ons gedagtes werk – God het nie laat gebeur nie. Die droom het nie waar geword nie.

Daarom is God nie daar nie

Daarom gee God nie om nie

Daarom gee ek op met God

Dawid het verstaan. God was altyd daar.

God het beter geweet.

Daarom hou ek steeds aan Hom vas.

Amen