Oggenddiens 6 Januarie 2019

06
Jan

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Pf0cuPFGjW8[/embedyt]

 

6 Jan Oggenddiens

Antieke wysheid

Nader is beter: vriendskap

 

  • Een: Ons moet net een God ken, erken en dien.
  • Twee: Moenie van hierdie God enige beeld probeer maak nie; Hy is die GANS ANDERE.
  • Drie: Gebruik sy Naam slegs vir lof en aanbidding. Moet nooit sy Naam misbruik om te vloek, of om jou frustrasie uit te druk of om “meer krag” aan jou woorde te verleen nie.
  • Vier: Handhaaf ’n gesonde balans tussen werk en rus. Dit gaan nie soseer oor ’n spesifieke dag nie, maar oor die beginsel om nie voortdurend te werk nie en om God raak te sien as die gewer van alles wanneer mens rus van jou gewone werk.
  • Vyf: Gehoorsaam die beginsel van gesag en gesagsfigure. Om die padreëls te gehoorsaam, is ’n wesenlike deel van die vyfde gebod.
  • Ses: Ons moet ’n heilige ontsag hê vir LEWE – v ir ander mense se lewens, vir ons eie lewens en selfs vir die lewe van ongebore babas.
  • Sewe: Respekteer die grense wat God gestel het ten opsigte van die huwelik en seksualiteit. Die verontagsaming van hierdie grense lei tot die verskriklikste hartseer, pyn en geslagtelange gevolge.
  • Agt: Ons moet nie verknog wees aan besittings nie, MAAR ons moet die besittings waarvoor ons hard gewerk het en eerlik bekom het, oppas en waardeer..
  • Nege: Die waarheid is ’n kernwaarde om enige samelewing ordelik te laat funksioneer. Dit geld op alle terreine maar veral wanneer dit kom by die howe en die regsbank.
  • Tien: Wees tevrede met wat jy het en wat jou toekom. Jy mag jou beywer vir meer en hard werk om dit wat jy begeer op ’n eerlike wyse te bekom. Maar moenie enige iets begeer wat jou nie toekom nie en veral nie dit wat aan ’n ander behoort nie. Daardie tipe begeerte sal jou verteer en jou verlei om verkeerde dinge te doen om dit te kry wat nooit bedoel was om joune te wees nie.

Spreuke se doel is om jou wys en gelukkig te maak.

Wysheid help jou om die kuns van die lewe aan te leer.

 

Ons beleef nog hierdie gevoel van Kerstyd met etes en kuiers en tyd saam met die mense vir wie ons lief is. Om hierdie rede staan ons vandag stil by vriendskap.

 

Ons wêreld was nog nooit so in verbinding soos wat dit nou is nie.

En die verbindings kring daagliks uit.

 

Sosiale wetenskaplikes het in die 60’s begin praat van ‘n “global village”.

 

Dit beteken eintlik die wêreld is besig om te krimp a.g.v. tegnologie.

 

Ons lewe almal eintlik saam in een klein dorpie.

 

‘n Vriend vertel hy het playstation-vriende in Indië, Skandenavië,.ens

 

Daar is wel lande wat vandag eensaamheid verklaar as ‘n epidemie.

 

Epidemie = Siekte wat by baie mense voorkom en vinnig versprei.

 

40% van alle Amerikaners verkeer in eensaamheid.

Ek wonder wat is ons land se statistiek?!

 

Brittanje het ‘n kommissie geloods oor die probleem van eensaamheid.

Die konklusie laat die Britse Premier in Januarie 2018 ‘n ‘minister vir eensaamheid’ aanstel.

 

Hoekom gee almal nou aandag hieraan?

Eensaamheid kos geld.

Dit maak jou fisies siek.

Eensaamheid het dieselfde impak op jou gesondheid as wat 15 sigarette per dag het.

 

 

Wie is die eensaamste mense?

 

Navorsing toon dit is:

– mense jonger as 30

– mense ouer as 55

 

*Agnosties meer eensaam as gelowiges.

*Homoseksueel meer as Heteroseksueel

*Gekwalifiseerd meer as ongekwalifiseerd

*Base, CEO’s meer as werkers.

 

Sielkundiges sê ons verkeer in eensaamheid want ons bou mure om ons.

 

Een so ‘n soort muur is tegnologie.

Dis nie noodwendig sleg nie.

As tegnologie my dien, is dit wonderlik.

Maar as ek tegnologie begin dien, steel dit by my.

 

M.I.T studie gedoen:

Drie leë beloftes

1) Aandag te gee aan dit wat jy wil, wanneer jy wil.

2) Dat jy ‘n stem sal hê.

3) Dat jy nooit eensaam sal wees nie.

Hoekom is ons almal dan so aangetrokke tot dit?

Ons is almal geskape vir konneksie.

 

Genesis 1 sê vir ons Adam was alleen en daar was vir hom ‘n maat gemaak.

John Gotman, die wêreld se voorste navorser in verhoudings en intimiteit sê:

“We were born to bond”

 

En elke dag : “everyday bidding for connection”

= aanbiedinge te maak om konneksies met mense te vind.

Ons is gemaak vir konneksie.

Ons oë moet wel oopgaan vir konneksie.

 

Hoekom het ons so behoefte:

= Ons kan nie die volle mens in onsself verwesenlik tensy ons in ‘n verhouding staan nie.

 

Alle verhoudings bring ander kante van jou uit.

 

Spreuke 27: 17 Yster slyp yster – en so slyp vriende mekaar.

 

C.S Lewis skryf:

 

“In each of my friends, there is something that only some other friend can fully bring out. By myself, I am not large enough to call the whole man into activity.”

 

Wil jy jou volle potensiaal en volle menswees bereik?

 

=Dan moet jy in ‘n verhouding staan met ander mense.

 

Kom ons kyk bietjie dieper na Spreuke en die antieke wyshede oor vriendskap:

 

1) Opregtheid

Spreuke 22:11

11Wie daarop prys stel om opreg te wees en vriendelik te praat, het selfs die koning tot vriend.

 

-Hoekom wil koning opregte mense om hom hê?

opregte mense praat die waarheid

 

Spreuke 27:9

9Reukolie en wierook is iets om te geniet,

maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry.

 

Moet kwesbaar kan wees.

 

2) Liefde

Spreuke 17:9

 

9Wie ‘n verkeerde optrede teenoor homself verontagsaam, soek goeie verhoudinge;

wie ‘n saak bly ophaal,

bring verwydering tussen vriende.

 

Hoe hanteer jy die mense in jou lewe?

Wys jy vergifnis en versoening?

 

Storie: verbeel jou jy gaan op reis.

Jy beland op die vliegtuig langs die ou met tattoo, wat stink en iets sterker drink. Hy kyk onvanpaste video’s op sy foon…

Wat is jou reaksie?

Jesus sê: moenie oordeel nie.

 

3) Toewyding

Spreuke 17:17

 

7Op ‘n vriend se liefde kan jy altyd reken;

jou broer is daar met die oog op jou nood.

 

Vriendskap vat tyd en werk.

Dit is skaars in ons samelewing.

Sielkundiges sê ons is in ‘n tyd van “commitment phobia”.

 

4) Risiko

Spreuke 27:6

 

6Op ‘n vriend wat jou seermaak, kan jy reken;

iemand wat jou haat, is oordadig met sy soene.

 

Dis altyd ‘n risiko.

Jy gaan seerkry.

Weet nie hoe dit gaan uitspeel nie.

 

Ek dink hier aan ‘n kort gediggie:

“I went out to find friends – and I could find friends nowhere.

I went out to be a friend – and I found friends everywhere.”

 

Dit laat my dink aan Jesus.

Hy is my en jou vriend.

Hy was ook almal se vriend.

 

Kyk na die woorde van een van die vroeë kerkvaders:

 

Origen van Alexandria

 

“Of all the marvellous and splendid things about Him, there is one that utterly transcends the limits of human knowledge…

 

How the mighty power of the divine majesty could have entered into a woman’s womb and been born as a child.

 

In Jesus, God became fleshy and messy and needy. God could be touched.

 

In Jesus God said, closer is better.”

 

Nader is beter

Jesus sê in Johannes: ‘Julle is nou my vriende…’

Regdeur die Evangelies neem Jesus risiko’s

– baie van hulle verwerp Hom.

-Hy hou wel aan soek na ‘n verhouding.

 

Hierdie waarheid dat Jesus my vriend is, gee my sekuriteit.

Sekuriteit vir myself in ander verhoudings.

Want dan wil ek nie net ontvang nie – ek wil gee.

= Dit word die fondasie vir al my ander verhoudings.

 

Kunswerk in die Louvre in Parys.

“Jesus and friend”

Dateer uit 5de eeu uit Egipte.

Jesus wat langs ons wandel.

Sy hand op ons skouer.

Betekenis: Hy lewe vandag ook saam met ons.

 

Jy is nooit alleen nie – Hy is altyd by jou.

 

Amen