Raak Betrokke

Sondae

Neem dankoffers op, skink tee, verwelkom lidmate of skenk ‘n blommerangskikking.

Kontak Emsie van Eyk,
bedieninge@ngtyger.com
0128090107

Gebed

Raak betrokke by ons gebedsbediening.
‘n Gebedsketting doen voorbidding vir spesifieke gevalle.

Kontak Marieta Gerber
marieta.gerber@siemens.com
0764397048

Vriesvriende

Plaas gevriesde etes in die kerkkombuis se vrieskas vanwaar dit weekliks deur die CMR aan behoeftige persone/gesinne versprei word

Kontak  Emsie van Eyk
012 809 0107

Kleuterkerk

Help op ‘n rotasiebasis met die aanbied van die kleuterkerk tydens oggenddienste.

Kontak Emsie van Eyk
kinders@ngtyger.com
0128090107

Junior groeigroepe

Word ‘n groeigroepleier of help in die algemeen by die kinderbediening.

Kontak Emsie van Eyk
kinders@ngtyger.com
0128090107

Tiener groeigroepe

Word ‘n groeigroepleier of help in die algemeen by die jeugbediening.

Kontak Wouter van Wyk
wouter@ngtyger.com
0128090107

Musiekbediening

Word deel van ‘n span musikante wat tydens die eredienste optree.

Kontak Leon Gropp
leongropp@gmail.com
0128090107

Kontak Riana de Wet
ngtyger@ngtyger.com
0128090107

Nuwe lidmate

Help om deur die loop van die jaar nuwe lidmate te verwelkom.

Kontak Louise-Marie van Zijl
woord@ngtyger.com
0128090107

Oudiovisuele span

Help met klank, beeld en beligting tydens die eredienste.

Kontak Jaco Truter
truterjj@gmail.com

NG Tygerpoort Netwerk

Die NG Tygerpoort NETWERK se doelwit is om gemeentelede met mekaar en die gemeenskap te verbind en sodoende ‘n verskil te maak in mekaar se lewens. Wanneer ons hande vat en mekaar ondersteun, kan ons God se liefde aan die wêreld uitleef.

Kontak Sonnika
sonnika@ngtyger.com

  Kies waar jy betrokke wil raak

  Gemeenskapsprojekte

    GEMEENSKAPSKLINIEK

  ‘N DROOM KRY VLERKE!

  Die gemeenskap in Tygerpoort-gemeente strek vanaf Solomon Mahlangu-weg tot by die ou Bronkhorspruit- pad (R25) en bestaan meestal uit kleinhoewes, plase en plattelandse gebied. Heelwat mense in hierdie areas werk op plase of kleinhoewes en talle werkloses woon in plakkerskampe by Grahamweg. Die naaste kliniek wat basiese gemeenskapsorg aan hierdie hele area voorsien, is Kanana kliniek (ongeveer 30km hiervandaan). Die kliniek self is onder druk en kan dikwels nie die nodige dienste lewer nie. Die gevolg is dat baie mense, ook die inwoners van Paul Jungnickel-huis en kinders by die verskillende projekte voortspruitend uit Kungwini Welsyn Organisasie nie toegang tot basiese mediese dienste het nie. Dit sluit immunisasie en versorging van kinders in. Vervoer na staatshospitale is duur en nie geredelik beskikbaar nie.

  NG Tygerpoort het besluit om inisiatief te neem en die primêre behoefte in die gemeenskap aan te spreek met ‘n nuwe vlagskip-projek. Binne ‘n nuwe NWO (Nie-Winsgewende Organisasie) vat die gemeente hande met die Intercare-groep en Kungwini Welsyn Organisasie om ‘n nuwe kliniek op die gronde van Kungwini tot stand te bring wat die hele gemeenskap uiteindelik sal dien. Die strukturering van die NWO maak dit moontlik vir maatskappye om betrokke te raak en volgens die voordeel van Artikel 18A belastingvrystelling te geniet.

  Die kliniek word opgerig deur ‘n maatskappy wat skeepsvraghouers omskep in ten volle toegeruste, outonome eenhede. Die eenhede kan mettertyd aangevul word om aan die kliniek se groeiende kapasiteit te voldoen. Dienste sal basiese geson

     BORG-‘N-ONDERWYSER

  BOSCHKOP PRIMARY SCHOOL

  Boschkop Primary School het 931 leerders, 23 onderwysers, 2 admini- stratiewe kantoorassistente, ‘n skoonmaker en 2 tuinwerkers. Die klasse is oorvol – soms tot 85 leerders in ‘n klas. Die administratiewe personeel verkeer onder geweldige druk.

  Anders as by ander skole het die beheerliggaam en ouers nie die kapasiteit om fondse te bewerkstellig vir die aanstel van ekstra onderwysers of personeel nie. ‘n Beginner-onderwyseres verdien plus- minus R13 000 per maand. Die afgelope tyd het onderwysers en personeel sommer net aangemeld en die skool gratis gehelp. Die skool probeer deur middel van fondsinsamelings om hierdie personeel met reistoelaes van R2000 – R3000 per maand te help. Hierdie gelde word in ‘n trust geplaas en gratis bestuur deur ‘n prokureursrma.

  Om in ‘n enkele onderwyser te belê, beteken eintlik jy belê in die lewens van ongeveer 40 kinders. Indien ons so min as R6000 per maand op ‘n vaste basis kan borg, kan onderwysers soos Sibongile Mnguni permanent aangestel word.

    VREUGDE-IN-LEES-PROJEK

  Onthou jy nog die kinderstories van Jona en die groot vis, Noag se ark en ander kinderstories soos Rooikappie en Sneeuwitjie wat ‘n hele nuwe wêreld vir jou oop gemaak het? Deur te lees het jou woordeskat uitgebrei, dit het jou laat droom en soms lekker laat lag! Nou kan jy dieselfde doen vir ‘n minder-bevoorregte kleuter deur ‘n boekie te skenk of R20 by te dra tot hierdie projek. In ons omgewing is ‘n paar kleuterskole waar kinders uit plakkerskampe opgevoed word.

  Kungwini Welsyn Organisie en Boschkop Primary se kleuters kom uit huishoudings met beperkte tot geen inkomste. Hierdie kinders se ouers het nie eers elke dag geld vir kos en klere nie, wat nog te sê vir ‘n luukse soos ‘n boek. Jou boekie of R20-bydrae kan beslis ‘n verskil maak! Kyk uit vir die boekrak in ons voorportaal. Dit moet stampvol gevul wees met boekies!

   HULPFONDSPROJEK

  In ons gemeente is daar gesinne wat nansieel glad nie die mas opkom nie. Sommiges beleef werksverlies, ander kan doodeenvoudig nie bybly met die toenemende daaglikse uitgawes nie. ‘n Gebrek aan genoegsame inkomste veroorsaak dikwels dat gesinne nie skoolfooie kan betaal, die nodige kos kan aankoop of selfs ‘n mediese krisis kan hanteer nie.
  Ons eie kleuterskool en naskool ontvang jaarliks aansoeke en versoeke van gesinne wat nie die skoolfooie kan bekostig nie. Omrede die gemeente se skole die gemeenskap sover moontlik wil dien, word hierdie gesinne met verminderde skoolfooie ondersteun. Dit is moeilik om nansiële hulp vir jou gesin te vra. Wanneer diegene uiteindelik nie anders kan as om die gemeente te nader nie, wil ons hulle graag help.

  Dit is waar die hulpfonds inkom. Daar is ‘n onafhanklike komitee wat die aansoeke oorweeg en binne bepaalde riglyne nansiële ondersteuning aan sukkelende gesinne bied. Dikwels tree die hulpfonds as middelganger op om spesi eke mense of medelidmate op anonieme wyse te ondersteun. Die hulpfonds word vanuit ‘n aparte rekening bedryf en is nie gekoppel aan die gemeenterekening nie.