Redding

Tygerpoort Gemeente tiende-dankoffermaand

In Tygerpoort Gemeente is Oktober tradisioneel tiende-dankoffermaand. Ons probeer dan om iets meer as ons gebruiklike dankoffer te gee. Daarmee erken ons dat alles wat ons besit aan die Here behoort en sê ons op ‘n spesiale manier dankie vir die Here vir al die liefde wat ons daagliks uit sy hand ontvang. Ons gee vanuit die Bybelse beginsel ’n “spesiale offer” en bevestig daardeur dat alles ‘n geskenk vanuit sy hand is!

In Tygerpoort Gemeente vorm ons Tiendemaand-bydraes deel van die volle jaarlikse begroting. Dit word aangewend om ons gemeente se omvattende bediening, soos jaarliksstrategies deur die kerkraad bepaal, moontlik te maak. Die inkomste tydens Tiendemaand vorm ongeveer 10% van die gemeente se totale inkomste. Inligting oor die gemeente se begroting is op aanvraag altyd beskikbaar.

Vou jou eie origami Bootjie

Leer hoe om jou eie origami bootjie te vou. Volg die instruksies hier.
As jy dalk sukkel, klik op die knoppie hieronder vir ‘n video.

Inspirerende gesprekke tydens Tiendemaand met professionele persone in ons gemeente.

Lees gedurende Tiendemaand deur ‘n paar gesprekke met professionele persone in ons gemeente. Hierdie manne en vroue deel met ons hul gedagtes oor geloof en hoop in die konteks van ‘n moeilike jaar. Gebruik hierdie gesprekke om self na te dink oor jou hoe jou eie situasie. Wat of Wie red jou as dinge oorweldigend begin raak?