13 September 2020 – Ds. Wouter van Wyk

14
Sep

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=L8VqlZFO9x8[/embedyt]

13 September 2020

Skriflesing: Markus 9:2-13

2 Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle op ’n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkoms voor hulle oë verander, 3 en sy klere het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. 4 Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. 5 Toe sê Petrus vir Jesus: “Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bou: een vir U, een vir Moses en een vir Elia.” 6 Hy het nie geweet wat hy sê nie, so verskrik was hy saam met die ander. 7 Daar het toe ’n wolk gekom wat sy skaduwee oor hulle laat val het; en uit die wolk het daar ’n stem gekom: “Dit is my geliefde Seun. Luister na Hom.” 8 En meteens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. 9 Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle opdrag gegee om wat hulle gesien het, vir niemand te vertel voordat die Seun van die mens uit die dood opgestaan het nie. 10 Hulle het hulle toe aan hierdie opdrag gehou, maar onder mekaar geredeneer oor wat dit beteken as Hy sê dat die Seun van die mens uit die dood sal opstaan. 11 Hulle vra Hom toe: “Waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moet kom?” 12 “Elia kom wel eers om alles weer reg te maak,” antwoord Hy hulle. “En hoe staan daar ook oor die Seun van die mens geskrywe? Hy moet baie ly en verag word. 13 Maar Ek sê vir julle: Elia het reeds gekom, en die mense het met hom gemaak wat hulle wou, net soos daar oor hom geskrywe staan.”

Met die week wat verby is, is daar weer baie om oor te gesels in die nuus.

Die twee groot sake wat my aandag getrek het, is Djokovic se diskwalifikasie en die EFF se protesaksies en vandalisme rondom die Clicks sjampoe-advertensie.

Terwyl ek daaroor nadink, besef ek albei hierdie sake gaan nie eintlik oor dit wat spesifiek gebeur het nie. In albei gevalle is daar ‘n onderliggende saak of sake wat maak dat die debat daaroor so vurig is.

In Djokovic se geval gaan dit nie oor die feit dat hy die lynregter raakgeslaan het nie. Dit gaan oor die vraag of mans en vrouens gelyk hanteer word want Serena Williams is ‘n paar jaar terug gediskwalifiseer waarna sy gesê het mans word voorgetrek.

Net so is die EFF-betogings nie gebaseer op sjampoe of rassisme nie. Dit is waarskynlik geleë in ‘n baie moeiliker politiese debat.

En so is dit ook met baie ander sake. Dit gaan nie daaroor dat my vrou nie die skottelgoedwasser gepak het nie. Dit gaan daaroor dat ek dit die vorige paar keer gedoen het sonder erkenning daarvoor.

Oor die algemeen hou mense nie daarvan om na die dieper oorsaak te kyk nie. Dit is eenvoudig makliker om die gesprek op die oppervlakte te voer. Met die Bybelskrywers is dit egter anders. Bybelskrywers kan nie wag om jou na die dieper nuanses van ‘n teks te neem nie.

Dis amper soos ‘n kolwyntjie met ‘n stukkie sjokolade in. Jy kan die kolwyntjie geniet net soos hy is. Maar as daar ‘n stukkie sjokolade in die middel is dan is dit asof alles sommer net lekkerder smaak.

Dit is hoe ons hierdie teks ook kan ontleed.

Markus vertel hierdie verhaal van Jesus se verheerliking op die berg in die hoop dat ons dieper sal delf.

Op die oppervlakte is die punt eenvoudig. Jesus is die seun van God. En natuurlik is dit 100% korrek. Maar daar is ook ander dieper dimensies teenwoordig. Ek sien ten minste nog twee raak.

  • Eerstens moet ons vra hoekom daar verwys word na Moses en Elia. Natuurlik is hulle sentrale figure in die Ou Testament, maar dieselfde sou van Abraham en Dawid gesê kon word.

Die rede waarom hierdie twee figure saam met Jesus verskyn, is omdat dit die wyse waarop God met die volk gepraat het, verteenwoordig. Moses was verteenwoordigend van die Wet. God het in die eerste plek met die volk gepraat deur die wet. Elia was weer verteenwoordigend van die profete. God het ook deur die profete met die volk gepraat oor sy wil.

Deurdat Jesus saam met hierdie twee verskyn, is die subteks duidelik. Jesus is nou God se stem op aarde. Dit is deur Jesus dat God nou met die mense praat.

  • Maar daar is nog dieper te delf. Hierdie gedeelte het baie duidelike parallele met die Sinaï-gebeurtenis. Ons lees hiervan in Eksodus 24 en 34. Die ooreenkomste is onder andere soos volg: Dit vind plaas op ‘n berg, die teenwoordigheid van 3 dissipels, ‘n wolk wat neerdaal, die bou van tente (‘n tabernakel) en ‘n helder voorkoms.

Vir Israel was hierdie gebeurtenis ‘n waterskeidende oomblik gewees. Dit is waar God sy ware natuur aan hulle openbaar. Hierdie God was nie ‘n God van vrugbaarheid of oorlog nie. Nee, hierdie was die teenwoordige God. ‘n God wat tussen sy mense beweeg. ‘n God wat nie sluimer nie. ‘n God wat permanent in verhouding met sy volk is.

Hierdie gedeelte wys vir die volk die essensie van wie God is.

Wanneer ons al hierdie dinge in gedagte hou, sien ons ‘n baie duidelike punt raak. Markus wil hê ons moet hierdie kolwyntjie se kern raaksien. Hy wys vir ons die kern van wie God is.

Alles word opgesom in die eenvoudige woorde: “Hierdie is my geliefde seun. Luister na hom”.

Enige ander beskrywing kon hier gebruik word. Maar die stem sê doelbewus “geliefde” Seun. Want as jy na die kern – die essensie van God – wil kyk, dan moet jy juis dit raaksien. As jy wil wonder hoe God met ons praat en wat God vir ons sê, dan word die Wet en die profete opgesom in ‘n woord: Liefde.

Die skrywer nooi ons dus uit om in alle gevalle dieper te kyk. Tot ons by liefde uitkom. Die politiese situasie 2000 jaar gelede was geensins eenvoudiger as vandag nie. Tog wil die skrywer hê dat die lesers liefde sal soek te midde van al die ander dinge wat op die oppervlakte aangaan.

Hoe ons dit vandag moet toepas, is vir my baie moeilik om te sê want daar is soveel dinge wat dit vir ons moeilik maak. Daar is soveel dinge wat ons kwaad maak of moedeloos maak. Maar dalk is die eintlike vraag of ons die vermoë sal ontwikkel om dieper te kan kyk; om die sjokolade in die middel te proe. Is dit om in elke gesprek te vra waar God se liefde is?

Dit is hoe ons gehoorsaam kan wees aan God. Dit is hoe ons na hom luister. Hoor God se liefde.

Dit is die essensie van wie God is.

Amen