23 Augustus 2020 – Ds. Wouter van Wyk (Hoop-reeks)

23
Aug

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=U28KboTZ5hc[/embedyt]

23 Augustus 2020

1 Petrus 1:13-21

13Wees daarom verstandelik wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. 14 As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. 15 Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. 16 Daar staan immers geskrywe: “Wees heilig, want Ek is heilig.” 17 Aangesien julle Hom as Vader aanroep wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir Hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. 18 Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. 19 Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. 20 Reeds voor die skepping van die wêreld is Hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het Hy eers in hierdie eindtyd gekom. 21 Deur Hom glo julle in God wat Hom uit die dood opgewek en aan Hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig.

Vandag se preek is ‘n moeilike een. Hoekom?

Omdat my kop en my hart en ek vermoed die hele land s’n tans op ‘n baie moeilike plek is, veral oor die afgryslike Kalahari-brandtoneel waarin drie gesinne so te sê totaal uitgewis is.

Terwyl ek aan hierdie gebeure dink, wonder ek telkens: watse hoop bly daar oor na so ‘n tragiese gebeurtenis?

Wat moet ek vir die mense sê? Hoe kan ek hulle help terwyl ek self nie woorde het nie?

Wanneer ‘n mens in sulke tragiese omstandighede nie jou eie hoop kan verwoord en sê wat jy glo nie, watse hoop bly daar dan oor? Want die maklike woorde, die goedkoop woorde troos nie. Dit help nie. As mens ‘n vinnige antwoord moet gee van hoe jy moet voel in/oor ‘n situasie, hoe jy moet dink en glo sodat jy maklik daaruit gaan kom, gaan dit die verkeerde antwoord wees.

Situasies soos hierdie is juis daar om jou diep te laat nadink oor die betekenis en die sin van die lewe. Uiteindelik bring dit jou by die doel van ons geloof.

Hoe kan daar hoop in swaarkry wees? Waarin lê die hoop as ons land in ‘n ekonomiese krisis is as gevolg van Covid, as jy ‘n moeilike situasie by die huis of die skool of die werk het, ‘n verhouding wat skeefloop?

Mense probeer optimisties bly in moeilike omstandighede maar dit is nie vir my genoeg nie. Moenie optimisme met hoop verwar nie. In sulke omstandighede gaan optimisme ‘n mens nie deurtrek nie.

Tydens die wêreldkampioenskappe vir snoeker moes die wenner, Ronnie O’Sullivan, op ‘n stadium ‘n bal vanuit ‘n baie moeilike posisie speel. Hy het die storie so gekyk, in die regte rigting gemik en net geskiet. Die kommentaar op hierdie hou was: “Hit and hope …”

Dit is nie die soort hoop waaraan ons in moeilike omstandighede wil vashou nie. Ons wil aan ‘n hoop vashou wat vas is, wat stewig staan en onder alle omstandighede alles bymekaar vat; nie aan ‘n “hit and hope” optimisme nie. Die hoop wat ons nodig het, is groter as dit.

Van al die briewe in die Nuwe Testament sou ons maklik kon sê dat die 1 Petrus-brief ‘n groot bydrae lewer tot ons verstaan van hoop. Daarom het ek die 1 Petrus-brief gekies om vir ons hoop te gee.

Binne die 1 Petrus-gemeente bestaan daar enorme lyding. Die gelowiges aan wie die brief gerig is, beleef uitermate swaar omstandighede. Hulle beleef vervolging as gevolg van hulle geloof. Presies wat die omstandighede was, is onduidelik. Dit is egter veilig om ‘n afleiding te maak dat hulle op daardie stadium ekonomies swaar getrek het. Hulle besighede is deur Jode en Romeine gediskrediteer. Hulle is toegang tot baie areas verbied. In ekstreme gevalle is hulle aangerand en selfs in die Romeinse arenas deur wilde diere doodgemaak tot vermaak van toeskouers.

1 Petrus skram hoegenaamd nie weg van die swaarkry waaronder hulle hulle bevind nie. Hy is volledig realisties oor wat tans met hulle gebeur. Maar in plaas daarvan om dit te probeer versag of te verkleineer, begin hy sy brief met: “3 Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons ’n lewende hoop 4 op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word..”

Hierdie teksgedeelte begin by Jesus Christus se opstanding. Dit is waarop jy moet fokus. Jy moet begin met die wete dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood en dat jy vir alle ewigheid deel is van ‘n erfenis wat niks en niemand van jou af kan weg vat nie. Dit is ‘n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis en jy hoef niks te doen om dit te verdien nie want dis reeds vir jou gedoen. Dis daar, dis vas en dis reeds behaal.

Dit maak dat ons swaarkry kan trotseer. Hierdie skrifgedeelte stel dit duidelik dat, wanneer jy aan die hoop vashou wat Jesus Christus jou bied, jy die moed sal hê om moeilike omstandighede te trotseer. Die skrywer is eerlik oor die omstandighede waarin die gemeente hulle bevind, maar hy vestig hul aandag op ‘n hoop wat op die toekoms gerig is. ‘n Hoop wat daarin geleë is dat Jesus se opstanding iets vasgemaak het wat onbreekbaar en onverganklik is. Niks kan hierdie hoop wegvat nie.

Ons hoop lê in die beloftes wat God gemaak het en daardie belofte het ‘n gesig, ‘n naam – Jesus Christus. Jy moet in daardie beloftes leef en daaraan deelneem soos wat Rut en Naomi gedoen het.

Jy moet aan Jesus Christus vashou, want dan kan jy die omstandighede waarin jy jou bevind, trotseer. Dan het jy die moed om vandag se omstandighede aan te pak.

Die skrywer beklemtoon dat hoop in die toekoms lê. Ek het nie ‘n antwoord oor hoe jy uit moeilike omstandighede moet ontsnap nie. Vir my lê die antwoord daarin dat niks in hierdie swaarkry dit wat Jesus Christus reeds vir my vas gemaak het, kan wegvat nie. Dit is waarin ons hoop lê. Dis nie ‘n goedkoop antwoord nie, want Jesus Christus se dood was nie goedkoop nie. Deur Jesus Christus kan ons sien hoe God ons hoop vasmaak. Geen omstandighede hier op aarde kan dit verander nie.

Ons het deel aan die ewige lewe; tog verwag God van ons ‘n sekere deelname. Die woord vir hierdie deelname is geloof. Om te glo, is om te hoop. Ons glo God is in beheer en daarom kan niks wat hier op aarde gebeur ons van die belofte wat God ons gegee het, wegruk nie.

To hope, is to hear the melody of the future.

Faith is to dance to it.