web analytics

Bybelkursus | Jona | Week 3 | Inleidingsvraagstukke?

10
Nov
Topic Progress:

Wanneer speel die verhaal van Jona af?

Alhoewel die storie van Jona eers in die 5de eeu vC neergeskryf is speel die verhaal ‘n paar honderd jaar vroeër, in die 8ste eeu vC, al af. Dit speel af in ‘n tyd waar die Israeliete deur die Assiriërs baie onderdruk was. Nineve was die hoofstad van die Assiriërs. Jona wat as profeet van Israel dus na hierdie stad gestuur word is ‘n radikale skuif deur God.

Vir wie was Jona geskryf?

Die Judese Ryk van in 587 V.C.  In die tyd het dit wat die Jode as hulle identiteit gesien het ’n ernstige knou gekry.

  • Die tempel het geval.
  • Die Dawids troon is sonder ’n koning.
  • Die beloofde land is net ’n herinnering.
  • Die room van die volk in Sion is weggeneem in ballingskap.

In die tyd was daar twee groepe Jode:

Die wat in ballingskap weggevoer was en dan die wat agtergebly het in die land.

Daar was onder die wat in ballingskap weggevoer was twee sienings ontwikkel van hoekom hulle in ballingskap weggevoer is:

Siening 1:

Die ballingskap is ’n straf wat van God af kom.  Die straf sal verbygaan en Israel (die Jode) sal herstel word as ’n magtige volk, God se verkore volk.

Siening 2:

Die siening het onder die profete ontwikkel.  Hulle het gesê nou dat die verkore volk (Israel) in ballingskap so onder al die nasies versprei is, kan hulle hul ware doel volbring.  God se plan het nie misluk nie, maar dit is nou hulle geleentheid om getuies van God te wees (Jesaja 42:19; 43:10, 12; 44:8; 49:2-3; 55:5).  Deur hulle getuienis sal al die nasies tot aanbidding kom van die ware God, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob.  Nou kom God se belofte tot sy volle mag dat Abraham ’n groot seën vir die nasies sal wees.

Die wat agtergebly het in die land het dinge soos volg gesien:

Hulle is die uitverkorenes wat naby aan God leef en die wat in ballingskap weggevoer is, is die wat vêr van God af lewe.  God het nou die land aan hulle gegee.In die tyd het die mense wat in ballingskap ander maniere ontwikkel om hulle uniekheid te beklemtoon teenoor die ander volkeDie Jode in ballingskap het groot klem geplaas op die Wet en Besnydenis.  So sou hulle hul identiteit behou het en hulle teenoor die nasies om hulle handhaaf.  Hulle het geglo in die onheilsprofesieë, dat die vreemde volke verwoes sal word deur God.  Ook in die heilsprofesieë dat hulle, die uitverkore volk weer tot ’n magtige vors verhef sal word.  God is onvoorwaardelik aan hulle kant omdat hulle die rein volk is.  Hy sal hulle ten koste van die vreemde volkere weer bo-aan die leer plaas.

DIT IS AAN HIERDIE NASIONALISTIESE JODE DAT DIE BOEK JONA GERIG IS.

Wie het die boek Jona geskryf?

Ons weet ongelukkig nie wie die boek Jona geskryf het nie. Ons weet wel dit is deur iemand waarskynlik in die Babiloniese ballingskap geskryf. Dit beteken rondom 5de eeu vC. Alhoewel die storie van Jona eers in die 5de eeu vC neergeskryf is speel die verhaal ‘n paar honderd jaar vroeër al af. Dit speel af in ‘n tyd waar die Israeliete baie onderdruk was deur die Assiriërs. Nineve was die hoofstad van die Assiriërs. Jona wat as profeet van Israel dus na hierdie stad gestuur word is ‘n radikale skuif deur God.

Opdrag

Skryf ’n gebed neer van wat jy graag op hierdie stadium van jou lewe vir God alles sal wil sê.