web analytics

Graad 7 | Kwartaal 1 | Les 7 | Die erediens

18
Des
Topic Progress:

 

Kom ons begin:

Dink na oor die volgende vraag. Hoekom gaan jy kerk toe? Skryf ‘n paar redes sommer vir jouself neer.

 

Inhoud:

Wat is ‘n erediens?

‘n Erediens is wanneer ‘n groep gelowiges bymekaar kom om uit die Bybel te lees, daaroor te leer, na te dink en God te loof en prys. As jy aan die woord EREDIENS dink, verklap dit eintlik waaroor dit gaan. ERE = Om God te eer! Diens = Ons is diensbaar. Die erediens was van die begin van kerk af al ‘n baie belangrike deel van ‘n persoon se geloofslewe en daarom is dit tot vandag toe nog vir ons baie belangrik om gereeld eredienste by te woon.

 

Wat is die doel van ‘n erediens?
Die erediens se bedoeling is om God te eer deur saam as gelowiges ons verhouding met Hom met mekaar te deel. Ons ondersteun mekaar en leer meer oor God wanneer ons mekaar van Hom vertel en ons ervaring wat ons met Hom het met mekaar deel.

 

Lees

1 Korintiërs 14:26-­‐40 en Efesiërs 5:19

Wat sê hierdie gedeelte vir ons oor die erediens?

Almal kan ‘n bydrae lewer. Ons moet mekaar geleentheid gee om te deel wat ons van God ervaar. Ons moet verskeie liedere tot eer van God sing en Hom loof en prys.

 

Moeilikheid in die teks!

Die gedeelte wat sê ‘n vrou mag nie in die erediens praat nie kom uit ‘n wêrelddeel en kultuur wat van so ‘n aard was dat vrouens nie mag praat nie. Ons leef nie vandag meer in so kultuur nie en glo dat elke mens wat in ‘n verhouding met God staan die reg het om daaroor te praat en te getuig, maak nie saak watter geslag jy is nie!

Bid vir die eredienste van ons gemeente en vra God om ons te help om Hom deur al ons eredienste te eer.

 

Week se uitdaging:

Bring volgende week iemand saam na ons eredienste toe. Dit kan ‘n vriend of familielid wees. As jy nie iemand kan kry nie, kom asb. saam met jou gesin.

Skryf ‘n kort paragraaf oor hoe die erediens vir jou was. Bring ook volgende week ‘n klein sjokolade saam na die groeigroepe toe.

 

 

QuizzesStatus