web analytics

Graad 10 | Kwartaal 1 | Les 2 | Die Vaderskap van God

11
Feb
Topic Progress:

 

Voor jy begin:

Maak jou oë toe en verbeel jou hoe God lyk. Wat sien jy? Wat is jou prentjie van God?

 

Lees die Apostoliese geloofsbelydenis:

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde,

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;

wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het [1](neergedaal het na die hel);

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader;

van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees;

ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk,’

die gemeenskap van die heiliges,

die vergewing van sondes,

die opstanding van die vlees en in ‘n ewige lewe.

 

Dink na oor:

  • Wat sê die belydenis oor God as Vader?
  • Hoekom bely ons God as Vader?
  • Wat is die rol van ‘n Vader?

Lees Romeine 8: 14-17.

God wil vir almal ‘n Vader wees. Hy wil na ons omsien en vir ons omgee. Ons moet egter sy vaderskap aanvaar. Ons doen dit deur te bely dat Hy ons verlos het deur sy Seun te stuur.

 

Week se uitdaging:

Leer hierdie week die gebed: Ons Vader en bid dit elke dag. Jy kan dit kry in Matteus 6:13-17.

 

QuizzesStatus