web analytics

Graad 2 | Kwartaal 1 | Les 1 | Abraham word geroep

04
Feb
Topic Progress:

 

Kernboodskap

God kies om ons God te wees.

 

Aanvangsaktiwiteit

Deel die kinders in spanne op – twee-twee. Gee vir elke span ‘n belt wat hulle moet styf trek sodat ‘n klippie op die belt kan balanseer. Sodra een sy kant laat los, sal die klippie val. Vra die kinders dan hoekom dit gebeur. Antwoord: Elkeen moet sy kant bring. Laat die kinders weer gaan sit.

 

Skriflesing

Genesis 12:1-2 of lees die verhaal uit die Klassieke Kinderbybel Storieboek bl. 40.
Die Here het vir Abraham gesê: “Trek uit jou land, weg van jou familie en ouerhuis en gaan na die land wat Ek jou sal aanwys. Ek sal jou die voorvader maak van ‘n groot nasie. Ek sal jou seën sodat jy geëerd sal wees, en vir ander tot ‘n seën sal wees.
Onthouvers: Ek sal jou seën sodat jy geëerd sal wees, en vir ander tot ‘n seën sal wees.

 

Wat kan ons hieruit leer?

Soos julle kon sien, het hierdie aktiwiteit twee kante nodig om ‘n sukses te wees. DIT IS WAT ‘N VERBOND IS. Dis ‘n belofte wat God aan ons maak en ons kies om aan God se belofte vas te hou. Julle weet mos wat is ‘n belofte? Dis amper soos ‘n ooreenkoms (deal) wat ons maak. Dit is wat tussen God en Abraham gebeur het. Hy het belowe om vir hom ‘n God te wees, en om altyd by hom te wees. God het nie net met Abraham ‘n verbond gesluit nie, maar ook met ons. Hy het vir ons sy eie Seun, Jesus, gestuur! Hy belowe dat Hy ook by ons sal wees en ons sal seën en ons God sal wees, maar ons moet ook kies om aan God gehoorsaam te wees. Dit beteken dat ons ook ander mense sal seën. Om vir ander mense tot seën te wees, beteken om goed te wees vir ander mense. Om vir ander om te gee en jou beste te doen om ander mense gelukkig te maak, is om die liefde van Jesus met hulle te deel.

 

Kom ons bid saam. NB! NB! Laat die kinders beurte maak om te bid – al sê elkeen net een sin, bv.

 

  • Dankie dat U my liefhet.
  • Dankie dat ek kan sê ek het U lief.
  • Dankie dat U my kies, ek wil U ook kies!

 

Liewe Jesus, dankie dat U belowe om by ons te wees. Dankie dat U vir ons sorg. Help ons om ook ander mense te help en vir almal lief te wees. Amen.

 

 

Riglyne vir die opvoeder

Jy gaan die volgende items benodig vir hierdie lessie!

  • Toutjies/ Strooitjies (genoeg vir twee-twee in ‘n span)
  • Plat klippies (of iets wat kan balanseer op die tou)
  • Kinderbybel (verkieslik Die Klassieke Kinderbybel Storieboek deur Johan en Nina Smit)

Tuisgeloofopdrag: Gesels met mamma of pappa oor hoe God jou gekies het. Vertel hulle dat God hulle ook kies.

 

Help vir Abraham om die pad te vind.
Help vir Abraham om die pad te vind.