web analytics

Graad 5 | Kwartaal 1 | Les 4 | Samuel

04
Mar
Topic Progress:

 

Kernboodskap

God verhoor ons gebede

 

Skriflesing

Samuel 1:9-28

 

Wat kan ons hieruit leer?

Gesels oor die volgende paar vrae:

Hoekom was Hanna hartseer?
Sy kon nie kinders kry nie.

Wat doen sy toe?
Sy het gebid ja!

God het haar gebed verhoor en vir haar ’n seuntjie gegee. Hanna het haar belofte onthou en daarom het sy vir Samuel na die tempel geneem sodat Hy vir die Here kan werk. Reeds op ’n vroeë ouderdom het Samuel vir die Here gewerk. God kan vir jou en vir my ook gebruik. Hoe dink julle praat God deesdae met ons? God roep ons deur die dinge wat ons hoor in die KERK, wat ons lees in die BYBEL, en deur ons harte… Hy roep ons selfs deur sy skepping. Hy vra ons om die aarde op te pas en vir mekaar te sorg. So, laat ons seker wees om te luister na en gehoorsaam te wees aan God, want God het ons lief en wil ons gebruik om goeie dinge te doen. Daarom moet ons ook met God praat oor wat ons wil hê en ook vir Hom vra wat Hy van ons wil hê.

Wie van julle het al gebid vir iets? Het dit gebeur?
Partykeer gebeur dit en ander kere nie, maar dit beteken nie ons moet ophou bid nie.
Vir die wie se gebed verhoor is, het julle vir God dankie gesê?
Dit is altyd belangrik om weer vir God dankie te sê, soos Hanna ook gedoen het. Ons kan nie net vir goed vra maar nooit dankie sê nie, nê? Samuel het grootgeword en hy het baie werk vir die Here gedoen. Hanna se gebed het dus gemaak dat God se plan om ’n leier vir sy volk te gee, te laat realiseer. Dit kan ons ook met ons gebed help. Ons moet so bid dat dit ook deel van God se plan vir ons lewens kan wees.

 

Kom ons bid saam…

Here, dankie vir alles wat U vir my doen en vir my gee. Ek wil graag ook soos Hanna vir die regte goed bid en ek wil hê U moet my kan gebruik soos U vir Samuel gebruik het.

 

Tuisopdrag:

Lees hierdie week 1 Samuel 3 saam met jou gesin deur en bid vir mekaar.

 

 

QuizzesStatus