web analytics

Graad 9 | Kwartaal 1 | Les 7 | Waarvoor staan die NG-kerk en wat beteken dit?

10
Apr
Topic Progress:

Kom ons begin:

Dink vir ‘n paar oomblikke na oor hoe dit werklik met jou gaan. Wat is die dinge in jou lewe wat aandag kort? Bid hieroor en vra God om jou te help.

Die vrugte van die Gees:

Jesus vertel in Johannes 15 dat ons wat Hom volg aan Hom verbind moet wees en daarom moet ons “vrugte” dra.

‘n Goeie boom dra goeie vrugte en ‘n slegte boom dra slegte vrugte.

Lees:

Galasiërs 5:22-26

  • Skryf die nege vrugte van die Gees op ‘n papier neer.
  • Maak jou oë toe en kyk hoeveel jy kan onthou.
  • Merk die vrugte wat jy dink jy wel uitleef, in groen.
  • Merk die vrugte waarmee jy sukkel in rooi.

Dink na oor die volgende:

  • Jy kom moeg by die huis, jou ma baklei met jou omdat jou kamer onnet is en omdat jou punte nie goed is nie. Hoe reageer jy?
  • Jy word deur ‘n onderwyser uitgetrap omdat jy nie genoeg vir die skool doen nie. Wat sê jy?
  • Jy is by ‘n partytjie, almal drink/rook/doen iets waarmee jy ongemaklik is. Jy word genooi om deel te neem. Wat gaan jy doen?
  • Hoe kan die vrugte van die Gees ons help om in hierdie situasies op te tree?

Noodsaaklike inligting oor die dra van vrugte:

Ons sal dit beslis nie altyd reg kry om al die vrugte te dra nie, maar ons moet altyd daarna streef!

Ons kan dit nooit alleen reg kry nie en daarom moet die Gees ons lei!

Die Gees lei ons deur ons gewete, wanneer ons bid (veral as ons onseker is) en Hy lei ons deur die Bybel.

Bid:

Bid oor een van die sake waarmee jy sukkel bv. geduld, selfbeheersing ens.

Bid en sê dankie vir een van die vrugte wat jy wel dra!

Week se uitdaging:

Hierdie week se uitdaging is dat jy iemand wat jy vertrou, moet kies om teenoor te bely. Wanneer jy sukkel en dit nie reg kry om die vrugte van die Gees uit te leef nie, moet jy dit vir die persoon sê. Onthou, hierdie is nie om ons skuldig te laat voel nie. As mense sal ons dit nooit reg kry om al die vrugte elke dag te leef nie, maar as ons oefen om al hoe meer aan die Heilige Gees oor te gee, sal ons kan want Hy is die een wat dit moontlik maak om die vrugte te leef. Hy is die een wat dit vir ons gee.

Quiz