web analytics

Graad 1 | Kwartaal 1| Les 3 | Kain en Abel

18
Feb
Topic Progress:

 

Kernboodskap

Ons moet versigtig wees as ons kwaad word.

 

Aanvangsaktiwiteit

Wie van julle baklei soms met julle boeties en sussies of maatjies? Word julle daaroor gestraf? Hoekom baklei julle? Is dit dalk omdat julle verskil? Julle is mos nie almal dieselfde nie? Jou boetie of sussie hou dalk van iets waarvan jy nie hou nie en jy hou weer van iets wat jou maatjie nie van hou nie! Of jy hou daarvan om iets op ‘n sekere manier te doen, en jou maatjie doen dit weer op ’n ander manier. Wat maak jy as jy kwaad is? Slaan jy jou boetie, sussie of maatjie? Wie het toe gaan uitvind oor Adam en Eva se kinders? Kom ons lees die verhaal.

 

Skriflesing

Genesis 4:1-16 of die “Klassieke Kinderbybelstories van Johan en Nina Smit” bl. 26-28.

 

Wat leer ons hieruit?

Kain was jaloers op sy broer Abel en dit het hom so kwaad laat word dat hy sy broer doodgemaak het. Dit was verkeerd van hom. Ons moet versigtig wees om jaloers te raak en ons moet probeer om nooit so kwaad te word vir iemand dat jy hom wil seermaak nie. Ons moet leer om rustig te probeer raak wanneer ons kwaad word en op ’n mooi manier te sê dat ons ongelukkig is.

 

Kom ons bid saam…

Liewe Jesus, dankie dat U almal uniek gemaak het. Help my om nie op ander maatjies jaloers te wees nie, maar vir hulle te vertel dat U hulle spesiaal gemaak het. Amen.

 

Riglyne vir die opvoeder

 

Benodighede:

  • Groot plakaat met 2 kolomme: Reg en Verkeerd
  • Uitgeknipte woorde/prentjies van hierdie temas: Jaloesie, blydskap, gehoorsaamheid, ongehoorsaamheid, liefde, haat, soet, stout ens.
  • Kinderbybel

 Slotaktiwiteit

Lees vir die kinders die woorde hardop voor wat jy op die kaartjies het. Hulle moet dan kies of hulle dink dis reg of verkeerd. Plak dit onder die korrekte kolom. Verduidelik wat elke woord beteken ingeval hulle dit nog nie ken nie.

 

Tuisopdrag:

Vind uit waarom God die reënboog gemaak het.