web analytics

Alles oor
Tygerpoort

Eredienste

Ons gemeente het verskillende eredienste wat ten doel het om alle spiritualiteite te bedien. Ons eredienste gaan oor die Here, nie oor wie preek, wat ons sing, hoe ons bid of wie dit bywoon nie!

Eredienste vir die res van die jaar:

Oggenddiens: 09:00

Kersdag: 08:00 & 10:00

Oujaarsaand: 19:00

Raak Betrokke

Ons wil graag hê dat elke lidmaat iewers in die gemeente betrokke moet wees. Daar is verskeie manier om betrokke te raak. Jy kan van jou tyd gee by bedieninge, gemeenskapsprojekte ondersteun of help waar jy kan. Op hierdie wyse dien ons almal saam die koninkryk van die Here met ons gawes.

Ons is hier om te help

Het jy hulp, ondersteuning of ‘n besoek nodig?
  BANKBESONDERHEDE

  Rekeningnaam: NG Gemeente Tygerpoort
  Bank: ABSA
  Tak: Lynnwoodrif
  Takkode: 632005
  Tipe: Tjek
  Rekeningnommer: 163 058 0060

  Erediensbywoning

  Laai gerus hierdie vorm af (druk dit uit) en om tyd te spaar, voltooi dit voordat jy ‘n erediens bywoon. Jou koors sal op die perseel geneem en ingevul word op die vorm. Die vorm word dan ingehandig om aan regulasies te voldoen.

  ń draadlose koerant