9 WEKE TOT VEERKRAGTIGHEID

Geestelike veerkragtigheid is meer as om net te herstel na ‘n moeilike tyd. Dit is om terug te bons met ‘n dieper verstaan van jouself en die Here. Dit is om die toekoms geestelik meer volwasse as voorheen in die gesig te staar. Wanneer die volgende moeilike uitdaging kom, is jy beter voorberei, innerlik sterker en iemand wat op die “trampolien” bly.

EREDIENSTE

Ons gemeente het verskillende eredienste wat ten doel het om alle spiritualiteite te bedien.
Ons eredienste gaan oor die Here, nie oor wie preek, wat ons sing, hoe ons bid of wie dit bywoon nie!

Sondagprogram

08:00 Klassieke erediens (Kleuterkerk)

09:00 Junior Groeigroepe

10:00 Kontemporêre erediens (Kleuterkerk)

17:30 Aanddiens

18:30 Tiener Groeigroepe

 

Skoolvakansies en langnaweke

09:00 Slegs een erediens

Spesiale Dienste

08:00 en 10:00 Goeie Vrydag
08:00 en 10:00 Paassondag
18:30 Hemelvaartdiens
08:00 en 10:00 Kersdag
19:00 Oujaarsdiens

WE CARE. WE WORRY. WE HEAL.

Tiertjie kleuterskool is ‘n Afrikaanse kleuterskool en naskoolsentrum.
Ons is ‘n bediening van NG Gemeente Tygerpoort.

Tygerpoort Kunsskool is ‘n privaat kunsskool
onder beskerming van NG Gemeente Tygerpoort.