BELANGRIKE AANKONDIGING

In die lig van die derde vlaag van die COVID 19-pandemie het die kerkraad besluit om alle aktwiteite op ‘n Sondag (erediensbywoning sowel as groeigroepe) te staak tot verdere kennisgewing. Daar sal vanaf Sondag 27 Junie net een erediens om 09:00 regstreeks op ons Youtube en Facebook kanale uitgesaai word.

EREDIENSTE

Ons gemeente het verskillende eredienste wat ten doel het om alle spiritualiteite te bedien.
Ons eredienste gaan oor die Here, nie oor wie preek, wat ons sing, hoe ons bid of wie dit bywoon nie!

Sondagprogram

08:00 Klassieke erediens (Kleuterkerk)

(Word regstreeks op Youtube en Facebook gestroom)

09:00 Junior Groeigroepe

10:00 Kontemporêre erediens (Kleuterkerk)

17:30 Aanddiens

18:30 Tiener Groeigroepe

 

Skoolvakansies en langnaweke

09:00 Slegs een erediens

Spesiale Dienste

08:00 en 10:00 Goeie Vrydag
08:00 en 10:00 Paassondag
18:30 Hemelvaartdiens
08:00 en 10:00 Kersdag
19:00 Oujaarsdiens

WE CARE. WE WORRY. WE HEAL.

Tiertjie kleuterskool is ‘n Afrikaanse kleuterskool en naskoolsentrum.
Ons is ‘n bediening van NG Gemeente Tygerpoort.