9 Augustus 2020 – ds. Karin Steyn

11
Aug

 

9 Augustus 2020

Tema: Perspektief

Seëngroet & Votum

Joh 8:12 “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”

Intro:

Watter gevoel bring die volgende woorde by jou op?

*Corona

*Nuusberigte

*Politiek

*Toerisme

*Inperking

Dr Jack Schafer, ‘n gedrags analis van die FBI, sê woorde kan nie realiteit verander nie, maar hulle kan beinvloed hoe mense die realiteit ervaar. Woorde is filters waardeur mense na die wêreld om hulle kyk.

ONS Realiteit Nou:

Al is die Corona-virus geen klug nie, is daar al meer as 66 verskillende klugte wat die rondte doen op sosiale media rondom die virus. Wat probeer wys die virus was beplan, hulle wil populasiegetalle beïnvloed of dat dit selfs ‘n bio-chemiese wapen is.

Snopes, ‘n hoog aangeskrewe, feit gebaseerde webtuiste (a good reference for sorting out myths and rumours on the internet), verduidelik dat navorsing wys dat “conspiracy theories” die geneigdheid het om in tye van krisis te onstaan.

Christene is nie immuun teen die effek wat woorde het op ons uitkyk na die wêreld rondom ons en hoe ons dit ervaar nie.

Daar is egter twee gevare wanneer ons in krisistye leef:

1) Eerstens, ons RASIONALISEER (straf van God af).

2) Tweedens, ons begin SAAMSWEER/CONSPIRE(darem nie so erg nie).

Daarom staan ons vandag stil by:

PERSPEKTIEF

Hier is wat ek in die laaste tyd agtergekom het. Wanneer ons oortuig is van iets of ‘n sterk opinie het, kies ons om onsself te omring met mense wat dieselfde as ons dink en voel.

Ons soek ander wat ons wêrelduitkyk deel.

Binne die groep stuur ons vir mekaar grappies en qoutes oor ons uitkyk.

En op ‘n manier voel ons veiliger omdat ander diesefde as ons voel.

Maar baie min regte kommunikasie gebeur tussen mense met verskillende opinies.

Ons almal het ‘n lens waardeur ons kyk.

Ek het ‘n lens waardeur ek kyk soos ek vanmore hier voor staan.

Daar waar jy sit en luister, het jy ‘n sekere uitkyk wat beïnvloed hoe jy die boodskap ontvang.

Wanneer ons nie bewus is van daardie lens nie – is ons uitkyk eintlik “distorted” – dan dink ons ons sien die wêreld soos dit regtig is! Wat super gevaarlik is.

Petrus se Uitkyk Verander:

In Handelinge 10 kry ons die verhaal van Peterus en Cornelius.

Die storie stel ons voor aan Cornelius – ‘n Offisier – met middelrang – en so 100 mans onder hom. Hy word beskryf as ‘n man wat bang was vir God. Met ander woorde: die beskrywing wys vir ons dat hy nog nie deur die regte ritueel gegaan het om gesien te word as “Joods” nie.

Hy moet dan na Petrus gaan wat 52 km ver weg is.

Dan speel die storie af , wat vir ons wys hoe getrou Petrus aan sy wêrelduitkyk of verstaan is. Die grootste betekenis en waarde vir hom is om eg JOODS te wees.

Maar sy visioen van God af maak hom baie ongemaklik met sy uitkyk in die wêreld en hoe goed werk.

Hierdie visioen help op die ou einde vir Petrus om die “heidene” as deel van God se mense te begin verstaan.

N.T Wright verduidelik hierdie mooi in sy kommentaar as hy sê daar is soveel meer agter hierdie visioen as dat Petrus net mag begin vark eet.

“The reasoning was clear: the people you sit down and eat with are ‘family’, but the Jewish ‘family’ has been called by God to be separate, to bear witness to his special love and grace to the world, and must not therefore compromise with the world.”

Die storie in Handelinge gaan veder.

Petrus is na sy visioen baie deurmekaar oor wat hierdie nou regtig beteken.

Dan verskyn die mans wat Cornelius gestuur het voor sy deur.

En die Gees van die Here sê vir Petrus:

Moenie luister na jou vooropgestelde idees en oortuigings nie, gaan saam met die mans.

Petrus is getrou en hy antwoord: hier is ek, hoekom is julle hier?

Hy luister na hulle storie en nooi hulle in om die nag by hom oor te bly.

Die volgende dag gaan Petrus saam en gaan ontmoet Cornelius en as Cornelius voor sy voete neerval sê hy: “staan op, ek is ook net ‘n mens”

Daar is so baie erkenning en openheid in sy woorde…

Petrus erken aan hulle, dat volgens sy oortuigings hy eintlik nie saam met hulle mag meng nie. Maar hy verduidelik verder dat hy anders begin dink en niemand meer as “onrein” sien nie.

Cornelius vertel wat met hom gebeur het en die man wat aan hom verskyn het.

Dan sê Cornelius so ons is almal nou in die teenwoordigheid van die Here.

Wow!

Die is so spesiale storie van Petrus.

Hy is gekonfronteer met sy eie verstaan en uitkyk.

Van wat dit beteken om Joods te wees, maar nog groter, wat dit beteken om deel van God se familie te wees.

Dan deel Petrus hierdie oortuiging ek lees dit graag vir julle:

“Peter took a deep breath and began.

‘It’s become clear to me’, he said, ‘that God really does show no favouritism. No: in every race, people who fear him and do what is right are acceptable to him. He sent his word to the children of Israel, announcing peace through Jesus Christ—he is Lord of all!”

Hoe Werk ‘n Uitkyk?

As ons nie dieper kyk na hoe perspektief werk nie – sal ons altyd in ‘n wêreld leef waar ons glo net ons is reg – of net ons verstaan. Hier is ‘n oulike diagram wat verduidelik hoe ons kyk.

Die invloed wat die verskillende punte op mekaar het, beinvloed hoe ons die wêreld verstaan.

Dit is dus die VOOROORDEEL wat ons het.

Petrus het gedink sy “Joodse storie” is die regte storie om Yahweh te volg. Dan word sy uitkyk groter, sy lens word duideliker. Hy maak die familie van God groter.

Sy kos reëls is die Praxis wat hy dink nodig is om Jesus in Judaisme te volg.

Daarom wonder hy oor om ‘n heiden in sy huis toe te laat.

Die storie wys dat Petrus se uitkyk diep verander is. So diep dat hy Cornelius sal doop.

Wanneer ons as gelowiges praat oor perspektief is die ‘n baie belangrike storie om in ons gedagtes te hou.

Die storie van ‘n Romeinse Offisier wat plek kry in God se familie.

Hoe Jesus Kyk:

Ons almal het ‘n lens waardeur ons kyk.

Eintlik ‘n paar lense wat ons deur ons lewe optel.

Die vraag vir ons vanmore is:

Is die lens wat ek gebruik, waarmee ek die realitiet sien, dieselfde lens wat Jesus sou gebruik?

Sou Hy op dieselfde manier kyk as ek?

Ek moes al baie keer belei dat my lens gekraak is.

Slot:

Op fb en twitter is daar hierdie mooi storie wat die rondte doen.

Van ‘n jong meisie wat langs ‘n oom by die busstop gaan sit en hulle begin gesels.

Sy hoor dat hy in sy 80 is en haar reaksie is dadelik: Dan word daar vir die oom gevra: “Dit moet vir jou erg wees om deur hierdie tyd te moet gaan.”

Dan antw hy: “Glad nie. Ek leef nie volgends die negatiewe nuusopskrifte van die media nie. Ek maak my eie hooftrekke. Soos: man het sy vrou onsettend baie lief. OF Vrou maak heerlike kos.”

 

Frances Taylor Gench sê:

Dit is dikwels juis in worsteling, konfrontasie en konflik wat ons geloof en insig groei.  Wanneer ons ons eie ervaring en teologiese refleksie daaroor in gesprek bring – hoe moeilik ook al – met die ervaring en refleksie van ander en dan vind dat ons eie konklusies uitgedaag, gekorrigeer, her-verwoord, verskerp en verfyn word.

 

Jesus verander die manier waarop ons na onsself en na die wêreld om ons kyk.

 

Seën

Die Here verlig jou verstand en jou interpretasie.

Die Here verlig jou oë en die manier waarop jy kyk.

Die Here verlig jou mond en jou woorde.

Die Here verlig jou hart en hoe jy liefhet.

Die Here sal met jou wees waar jy nou hiervandaan vertrek.