enRoute 10 Februarie 2019

10
Feb

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=18yhUx3T58k[/embedyt]10 Februarie 2019

LIG REEKS – WEES DIE LIG!

Die storie van Josef

 • Josef was die seun van van Jakob
 • Hy was een van 12 broers, maar hy het net een vol broer gehad by sy ma Ragel, Benjamin
 • Sy broers het nie baie van hom gehou nie want hy was sy pa se witbroodjie
 • En hy het stories oor sy broers aangedra by sy pa
 • Josef was ‘n dromer
 • Hy het gedroom dat sy broers voor hom gaan buig eendag en hulle het niks van hom gehou nie
 • Eendag het Jakob hom gestuur om kos te vat vir broers in die veld, hulle wou hom doodmaak
 • Hulle besluit toe om hom in ‘n put te gooi en verkoop hom aan handelaars
 • Hulle maak toe asof hy deur roofdiere opgevreet is
 • Josef is verkoop aan Potifar – die amptenaar van Farao
 • Hy was baie beïndruk met Josef
 • Josef was fris en mooi en Potifar se vrou het aangelê by Josef.
 • Josef het haar geweier en sy het gemaak asof hy haar wou hê en vir homself. Sy vir haar man daaroor gejok
 • Josef is in die tronk gegooi waar hy die skinker en die bakker se drome uitgelê het.
 • Daar is hy in beheer gestel van al die gevangenis omrede die tronkbewaarder sy leierskap raakgesien het.
 • Dit het later gelei dat die skinker toe Farao met drome gesukkel het aan Josef gedink het… en nadat Josef die Farao se drome suksesvol uitgelê het, dat Josef aangestel is oor die hele Egipte.
 • Op ‘n dag kom die broers in Egipte aan weens ‘n onsettende hongersnood in hulle land.
 • Hulle buig voor Josef, onwetend dat dit hulle broer is… en vra vir kos
 • Josef stuur hulle terug met kos en geld, maar vereis dat Benjamin moet saam kom as hulle weer sou kom
 • Eers weier Jakob, maar toe hulle nie langer met die hongersnood kon saam leef nie… toe stuur hulle Benjamin.
 • Toe gee Josef weer vir hulle graan, maar steek ‘n silwer beker in die graansak van Benjamin weg en laat hulle agtervolg as diewe.
 • Hulle pleit by Josef om nie vir Benjamin in Egipte te hou nie.
 • Toe het Josef baie gehuil en homself aan hulle bekend gemaak
 • Die broers was bang
 • Toe vergifnis
 • Toe sê Josef die Here het dit gebruik om dit moontlik te maak om hulle te help
 • En toe kom bly hulle by hom
 • Daar is soveel aan hierdie verhaal… soveel om oor te praat..
 • Maar een van die grootste temas in die verhaal is hoe Josef self ontwikkel in homself….
 • Kom ons kyk na die vier groot momente waar ons iets van Josef se karakter kan sien….

Vier groot momente in Josef se karaktergroei

MOMENT 1 – DIE KLIKBEK TIENIER

 • Josef was ‘n klikbek wat altyd beterweterig was
 • Hy was sy pa se witbroodjie
 • En toe hy nog kom met die drome waar almal voor hom buig, het sy broers genoeg van hom gehad
 • Dan gebeur die eerste groot ding met Josef – hy land in ‘n put.

Gen 37:23-28

23 Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehad het, 24 en vat hom en gooi hom in die put. Dit was ’n droë put, sonder water. 25 Daarna het hulle gaan sit en eet, en toe hulle weer sien, kom daar ’n klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad na Egipte toe en op hulle kamele was daar gom, balsem en hars gelaai. 26 Toe sê Juda vir sy broers: “Watter nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? 27 Kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. Ons moenie sy lewe neem nie, hy is ons broer, hy is bloedfamilie.” Juda se broers het na hom geluister, 28 en toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir twintig stukke silwer aan die Ismaeliete verkoop en dié het hom Egipte toe gevat.

 • Hierdie is die moment waar ek dink Josef gekonfronteer is met ‘n diep donker gat… fisies en emosioneel
 • Hier verraai jou broers jou
 • Jy word “human traffic” na ‘n ander land
 • Jy weet nie wat gaan daar met jou gebeur nie
 • En onthou: JAKOB se familie was “DIE!” familie in Israel… die belangrikste familie… Oupagrootjie is ABRAHAM!
 • En nou gaan jy van die Lieflingseun van die belangrikste PA in die geskiedenis van die hele volk na NIKS…
 • Sy hele identiteit het gelê in sy PA.
 • Wat nou?
 • Identiteitskrisis

MOMENT 2 – POTIFAR

 • Dan land Josef in Potifar se huis
 • Potifar hou van Josef en sien raak dat hy ‘n sterk leier is.
 • Hy sien die Here is by Josef en dat alles wat Josef aanpak, slaag
 • Hy plaas hom in beheer van sy hele huishouding
 • En dan:

Genesis 39

Na sy bevordering in sy eienaar se huis het dié se vrou na Josef gekyk en vir hom gesê: “Kom slaap by my.” Maar hy wou nie en hy het vir sy eienaar se vrou gesê: “Meneer steur hom aan niks vandat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so ’n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig!” 10 Sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap. 11 Op ’n dag toe Josef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. 12 Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê: “Kom lê by my.” Maar Josef het buitentoe gevlug, terwyl sy ’n stuk van sy klere in haar hand bly hou.

 • Dan lieg Potifar se vrou vir haar man en plaas Josef weer in ‘n posisie van verraad.
 • Tronk toe!

Interessantheid:

Sien die parallelle van Gen 37 en 39:

Witbroodjie

A1 Josef is sy pa se witbroodjie (37:3)

A2 Josef is Potifar se gunsteling(39:4)

Verraad

B1 Josef se broers draai teen hom omdat hy voorgetrek word(37:8)

B2 Potifar se vrou en slawe draai teen hom omdat hy voorgetrek word(39:14)

Klere

C1 Josef se droomjas word van hom afgeskeur en gebruik om ‘n leuen oor hom te vertel (37:23, 31-32)

C2 Josef se kledingstuk word van hom afgeskeur en gebruik om ‘n leuen oor hom te vertel (39:16-18)

Tronk

D1 Josef beland in die put sonder water (37:24, 26-28)

D2 Josef beland onskuldig in die tronk (39:19-20) In 40:15 word verwys na die tronk as “hierdie gat”. (In Hebreeus is put en gat dieselfde woord: “bor”)

 • Hier sien ons vir die eerste keer dat Josef op homself aangewese is
 • Hy is nie sy pa se seun nie
 • Hy is niemand nie
 • En hy is ‘n slaaf
 • En iets het met hom gebeur – hy is nie meer die KLIKBEK seun nie…
 • Hy het sy omstandighede in die oë gekyk, die Here vertrou en begin optree soos hy dink hy moet
 • En dan is daar VERSOEKING – wat ek nou vir jou sê, ‘n moeilike ene was…
 • Maar JOSEF kies om nie daarvoor te val nie – KARAKTER!
 • En dan WEER VERRAAD
 • Nes hy dink alles gaan goed… WEER DRAAI ALMAL TEEN HOM
 • Weer in ‘n put – hierdie keer ‘n tronk

(Hoe sou jy gevoel het???)

MOMENT 3 – DIE TRONK

Genesis 39

Terwyl Josef daar in die tronk was, 21 was die Here by hom, en Hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. 22 Hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk en van wat hulle moes doen. Josef was vir alles verantwoordelik, 23 en die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien nie; alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. Wat Josef ook al aangepak het, die Here het dit laat slaag.

 • Hier is hy nou weer in ‘n tronk
 • Ek sou moedeloos gewees het as ek Josef was….
 • Slegte omstandighede
 • En wat doen Josef – hy besef die Here is vir Hom lief… en hy tree GOED op….
 • En hy gebruik sy gawe: om drome uit te lê om ander te help.
 • En dit lei tot ‘n posisie langs die Farao.
 • So, ten spyte van sy moeilike omstandighede, kies Josef om die beste daarvan te maak….

MOMENT 4 – HAAT OF VERGIFNIS

 • En dan gebeur al die goed wat daartoe lei dat Josef sy broers, sy verlede en al die seer in die gesig staar…
 • Hulle besef nie wie hy is nie….
 • En dan…

Genesis 45

Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan, en daar was van dié wat hom gedien het, nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers: “Ek is Josef. Leef Pa werklik nog?” Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê: “Kom na my toe!” en toe hulle nader kom, sê hy: “Ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop, en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uit gestuur om lewens te red.

 • Ons sien hier hoe alles wat met Josef gebeur het, hom die leier maak wat sy broers vergewe instede daarvan om wraak te neem
 • En dan sê hy dat die Here alles wat met hom gebeur het, gebruik het om hom in die posisie te sit sodat hy sy familie kan red.
 • En dan nooi hy hulle om by hom te kom bly
 • Dink vir ‘n oomblik wat moes alles gebeur het om hom te kry om hierdie man te word….

Wat leer ons?

 1. Hoe hanteer ons moeilike en hopelose situasies?
 • Kom ons sê goed loop die heeltyd skeef in jou lewe…
 • En jy word boonop deur almal verraai…
 • En jy doen alles reg, maar dan gebeur daar weer iets met jou…
 • Wat sou jy gedoen het?

Kyk met ander oë na jouself en sien die Here raak

 • Ons word genooi om in ons ooglopend vasgeloopte situasies met ander oë te kyk sodat ons die Here se teenwoordigheid en liefde!!! en krag kan raaksien.
 • Dit is belangrik dat ons anders oor onsself sal dink want ons denke beperk ons.
 • Geloof in God bevry ons en gee aan ons nuwe visie, motivering en energie om verantwoordelikheid te neem in die situasie.

Wie jy is hang van jouself en die Here af

 • Josef se nuwe identiteit word nie gemeet aan sy status, opleiding, rykdom of gewildheid nie!
 • Hy is wie hy is, uit die Here se verbondenheid met Hom.
 • Dit maak hom vry en gee aan hom kapasiteit om die potensiaal te ontwikkel wat die situasie bied. Selfs in die tronk!

Samuel Wells in sy boek Improvisation stel drie opsies voor as jy in ‘n put is:

1 Blokkering: Jy verset jou totaal teen die situasie en weier selfs om te aanvaar dat dit die werklikheid is. As die situasie onveranderbaar is, kan jy daardeur baie pyn vir jouself veroorsaak.  VERBITTERD!

2 Passiewe aanvaarding:  Jy aanvaar jou situasie en laat die golf van verandering oor jou spoel. Jy ervaar magteloosheid en gee tou op sonder hoop. Verpletter

3 Aktiewe aanvaarding:  Jy erken volledig wat met jou gebeur en maak seker dat jy die werklikheid van die situasie eerlik beskou.  In die situasie soek jy na bronne (intern/ekstern) wat jou kan help om op ‘n kreatiewe manier met hoop te reageer.

Dink net hoe Josef op elkeen van bg 3 opsies sou optree as hy in sy situasie so gereageer het. 

 • Blokkering sou meebring dat hy weier om te aanvaar dat hy slaaf of tronkvoël is.
 • Passiewe aanvaarding veroorsaak dat hy sy identiteit nou vind in slaaf/tronkvoël wees.
 • Josef wys ons hoe mens met aktiewe aanvaarding die beste maak in uitdagende omstandighede. Sy geloof en getrouheid het kanale geword vir God om seën uit die situasie voort te bring – vir homself en ander.
 1. Wat beteken dit om jou “lig te laat skyn”
 • Ons praat vandag eintlik oor die tema – hoe lewe jy as iemand wat jou lig laat skyn.
 • En ek weet nie van jou nie – maar ek dink altyd op twee maniere daaroor:
  1. Traktaatjies wat mense tot bekering bring / getuienis
  2. Of goedjies soos – lief wees / omgee / uitreike
 • Maar as jy nou na die Josef-verhaal kyk deur die bril van die vraag: Wat beteken dit om jou lig te laat skyn? Wat dink jy is die antwoord?
  • Ek lees nie van Josef wat vreeslik gepreek het nie
  • Ek lees van Josef wat wel vir mense omgegee het
  • Maar meestal het die antwoord met karakter te doen…
  • … op te staan
  • En leierskap
  • En vashou aan die Here op so ‘n manier dat ander dit kon sien – veral toe hy in die ondraaglikste moontlike situasie was
  • En veral oor hy vergewe.
 • En die antwoord lê in identiteit en karakter… so jou “lig laat skyn” gaan daaroor om uit te figure wie jy is… en karakter te wys….

Hoe laat jy jou lig tans skyn?

Waar is jy in jou lewe?

Waar sien mense jou karakter – hoe jy moeilike goed hanteer…

Hoe jy besluite neem teen versoekings?

Hoe jy verraad hanteer?

Hoe jy vergewe?

KARAKTER…?

 1. Jy kan die wêreld verander – die meeste wat dit gedoen het, was jongmense
 • Die verhaal van Josef is in al die monoteïstiese godsdienste en in een of twee ander.
 • Ek vermoed dit is die enigste verhaal waarvan dit waar is
 • Die verhaal is in ‘n musical omskep – Josef and the Amazing Technicolour Dreamcoat
 • En hoekom…?
 • Want Josef het in sy tyd iets van die wêreld verander…
 • en dit terwyl hy baie jonk was

Die meeste karakters wat Jesus in die Bybel gebruik het, was jongmense!

 • Josef
 • Rut
 • Rigters
 • Dawid
 • Jeremia en van die ander profete
 • Ester
 • Dissipels

In die geskiedenis was daar baie jongmense wat die wêreld verander het…

 • Studentebewegings
 • Nobel-pryswenners – die meisie van Pakistan
 • Vredesvegters – Anne Frank was 16 toe sy The diary of a young girl geskryf het
 • Bill Gates
 • Walt Disney het Disney Brothers begin toe hy in sy 20’s was
 • Jy kan die wêreld verander
 • Om nie vas te klem in jou ouers, of jou status of wie ookal se identiteit nie (sleg of goed)
 • Deur jou eie karakter en identiteit te vind.
 • En dit te vorm deur die besluite wat jy maak
 • En die Here sal dit gebruik
 • Deur uit te vind wat is jou gawe en hoe om dit te gebruik
 • Deur anders te dink oor omstandighede en wat met jou gebeur

Dit is hoe jou lig sal skyn!

Karakter en identiteit

Leierskap

AMEN