enRoute 28 April 2019

28
Apr

Sondag 28 April 2019
Aanddiens

Vreemdelinge

Lukas 24
13 Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na ‘n dorpie met die naam Emmaus,
twaalf kilometer van Jerusalem af.
14 Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het.
15 Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle
saamgeloop,
16 maar hulle oë is verhinder om Hom te herken.
17 Hy vra hulle toe: “Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?” Met
somber gesigte gaan hulle staan,
18 en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom: “Is u dan die enigste
vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar
gebeur het nie?”
19 Hy vra vir hulle: “Watter dinge?” Hulle antwoord Hom: “Die dinge in verband met
Jesus van Nasaret, ‘n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele
volk;
20 en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons Raad Hom oorgelewer het om ter dood
veroordeel te word, en Hom gekruisig het.
21 Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die
derde dag vandat die dinge gebeur het.
22 En nou het ‘n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg
by die graf
23 en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle ‘n verskyning gesien het
van engele wat gesê het Hy lewe.
24 Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die
vroue gesê het, maar Hom het hulle nie gesien nie.”
25 Toe sê Hy vir hulle: “Wat ‘n gebrek aan begrip en wat ‘n traagheid van gees! Glo julle
dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie?
26 Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?”
27 Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom
betrekking het, vir hulle uitgelê.
28 Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het Hy gemaak of Hy
verder wou gaan.
29 Hulle het egter by Hom aangedring en gesê: “Bly by ons, want dit is amper aand en die
dag is al verby.” Toe het Hy ingegaan om by hulle oor te bly.
30 Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en
gee dit vir hulle.
31 Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn.

32 Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons
gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?”
33 Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die elf en
die ander mense bymekaar,
34 en dié sê: “Die Here het regtig opgestaan en Hy het aan Simon verskyn!”
35 Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe Hy aan hulle bekend geword het
toe Hy die brood gebreek het.

Vreemdelinge
 Hoe dink jy oor vreemdelinge?
 Hoe tree jy op teenoor vreemdelinge?

Gemaklik
Is jy die persoon wat sommer na iemand vreemds toe stap en begin gesels?
 Ek het nogals sulke mense in my lewe… voor jy sien het hulle met iemand begin
gesels of sommer na hulle toe gestap… en dan ken hulle mekaar op voorname die
volgende dag?
 Of die ander persoon is sommer klaar ongemaklik met hierdie oorvriendelike
persoon wat op hul afstap en begin om ‘n gesprek aan te knoop…. dan weet ek nie
waar ek my kop wil indruk nie?

Introvert
 Is jy die persoon wat so half agter die pilaar by die partytjie wegkruip waar ‘n
klomp vreemde mense bymekaar is?
 Jy sal eerder doodgaan voordat jy die stap neem om met iemand te gaan gesels…
 En as iemand op jou afstap dan voel jy of jy ‘n semi-hartaanval gaan kry
 Een-tot-een is OK
 Of jy is soos ek wat meer die een-tot-een persoon is..
 So jy gaan nou nie die hele wêreld bestorm nie, maar jy sal dalk met iemand ‘n
gesprek kan aanknoop wat iewers alleen sit of so.
 Nie die groot ekstrovert nie… maar ook nie ontoeganklik nie…

Of is jy bang vir vreemdelinge?
 Dit is nogals ‘n realitiese bekommernis in ons dag en tyd.
 Ons is versigtig vir vreemdes…
 Jy sal dalk nog hier by die kerk na iemand toe stap en gesels, maar jy gaan nie die
vreemdeling wat aan jou deur klop vir geld sommer innooi vir ‘n koppie tee nie.
 En dan nog die dieper vrees van vreemdelinge wat ons goed ken – Xenophobia…
die vrees op ‘n sistemiese vlak vir mense van ander lande of kulture wat ons spasie
kom oorneem…. Daar was die afgelope week weer voorvalle van Xenophobia in ons land… in Soweto is iemand met parafien gegooi en aan die brand gesteek wat
van ‘n ander land afkom.
Oor die algemeen dink ek die persepsie bestaan dat mense meer geneig is om te bly by
die bekende… en dus ook die bekendes!
Ons hou nie sommer van uit ons gemaksone uit beweeg nie…
Daarom hou ons nie regtig van vreemdelinge nie…
En ons vertrou nie maklik vreemdelinge nie…
Of doen ons?

Ek wil so paar perspektiewe vanoggend met jou deel oor hierdie onderwerp wat dalk
nuut of vars is
Studie in Amerika oor mense wat vreemdelinge vertrou
 Daar is wêeldwyd voorbeelde waar mense eerder vreemdelinge vertrou as
bekendes…
 In ons land is dit nie so bekend nie… maar oorsee is daar baie stalletjies waar jy
kan vat wat jy wil en dan die geld los…
 In Amerika in die mielielande is daar byvoorbeeld mieliestalletjies waar die boer
die mielies in ‘n stalletjie los met ‘n bordjie wat sê $2 vir ‘n hoop mielies. Die
vreemdeling wat met sy kar daar stop vertrou die boer vir goeie mielies en die boer
vertrou die vreemdeling om die $2 te los…
 Daar is supermarkte waar mense hulle inkopies doen, dit in-scan by ‘n selfhelp
betaalpunt en hulle kaart gebruik om te betaal en te loop.
 Daar is voorbeelde van besighede waar die persoon donuts los in die kantore van
hoë geboue van maatskappy op elke vloer. As jy een neem dan plaas jy die geld in
‘n bordjie wat iemand weer kom haal aan die einde van die dag….
 Hulle het al gesien dat besighede meer geld kry deur dit so te doen as deur dit te
reguleer…
 In ‘n studie laasjaar by universiteite in Amerika en Duitsland het navorsers ‘n spel
ontwikkel met die titel: “die trust game”.
 Die doel van die spel is om te toets hoe vreemdelinge teenoor mekaar optree en
wat die vlak van vertroue is tussen hulle.

 Dit werk so:
o Jy kry $5 met drie opsies:
o Hou dit. Spel is oor.
o Gee dit vir ‘n vreemdeling en dit word $20 en die vreemdeling kan self
besluit of hulle dit met jou wil deel. Dan kry jy $10 terug.
o Gee dit vir ‘n vreemdeling en dit word $20 en julle twee flip ‘n muntstuk om
te besluit of julle dit deel of nie.

 Statisties is jou beste kans om geld te kry om die 50/50 kans met die muntstuk te
kies.

 Deur die bank het die meeste mense gekies om die vreemdeling te vertrou met
hul moontlikheid tot geld.
 Navorsers het uit hierdie navorsing die term “oordadige vertroue” geskep.
 Dit beteken dat daar ‘n “meer as normale” vertroue bestaan tussen mense wat
vreemdelinge is as tussen mense wat jy ken.
 Die sielkunde daaragter word verduidelik nie in terme van die vertroue wat jy het
nie, maar die menslike morele verpligting om iemand ‘n kans te gee en die mens
wat geneig is om hulself oop te stel vir risiko omrede daar die moontlikheid is van
‘n groter beloning.
 Alhoewel alle logika, ekonomie en statistiek die teendeel wil sê, sê sielkundiges dat
mense vreemdelinge sal vertrou omrede vreemdelinge meer geneig is om daardie
risiko positief te beloon.
 Dis natuurlik in normale omstandighede waar jy nie lewensgevaar in die gesig staar
of onveilig voel nie.
Dit is die eerste nuwe perspektief hoe ons oor vreemdelinge dink

Jesus word as vreemdeling ontvang deur die reisigers
 Die tweede perspektief kom uit die verhaal van die Emmausgangers.
 Dit was ook in ‘n tyd waar dit gevaarlik was om vreemdelinge te vertrou…
 Mense het ook geweld beleef op paaie en was blootgestel…
 Die nagte was die gevaarlikste en daarom het mense onveilig gevoel en moes plek
kry om oor te slaap…
 Mense was versigtig…
 En in hierdie verhaal sien ons vir die eerte keer iets interessants
 Waar Jesus altyd die een was wat na vreemdelinge toe gegaan het en met hulle
gesels het… sien ons in hierdie verhaal dat Jesus die vreemdeling is wat ontvang
word…
 En die twee dissipels behandel eintlik die vreemdeling baie mooi…
 Hulle gesels met hom…
 Hulle loop saam met hom…
 En uiteindelik nooi hulle hom in hulle huis in en gee vir hom kos…
 Hulle word mense wat gasvry optree teenoor ‘n vreemdeling wat hulle langs die
pad leer ken het…
 En hulle neem die risiko met hierdie vreemdeling….
 Miskien het hulle die dag gehoor toe Jesus gesê het as julle iets goed gedoen het aan
die vreemdelinge en die ander mense wat uitgestoot is… het julle dit aan my
gedoen….
 En dit word dan waar in hierdie geval….

Wanneer laas was jy die vreemdeling?
 Kan jy dalk vanoggend terugdink aan ‘n verhaal in jou lewe waar jy die
vreemdeling was wat dalk goed ontvang is?
 Ek het op ‘n stadium baie in Afrika gereis om op te tree by jeugkonferensies.
 Ek was een jaar genooi om die nasionale jeugkonferensie van die Zambiese
Gereformeerde kerk te gaan lei in Kabwe…
 Nou ek weet nie of julle weet waar is Kabwe in Zambie nie.. .maar dit is baie ver
van hier af…
 Daar was oor die 600 jongmense wat die konferensie bygewoon het in baie
gehawende omstandighede….
 En ek het net een persoon voor die tyd geken… behalwe vir die twee jeugleiers van
SA wat saam met my gekom het….
 Ons word by mense gehuisves wat ek glad nie ken nie…
 Op die oog af het ek gedink die mense moet baie arm en sukkelend wees…
 Ek het al in gehawende plekke geslaap… die huis is stukkend geskiet deur
een of ander oorlog…
 Gate in die mure…
 Die muurpapier is ou tydskrifte se binneblaaie…
 Matrassies op die sementvloer….
 Kinders, honde en wrakke voor die stoep…
 Iets wat lyk soos uit ‘n toneel uit “Out of Africa”….
 Niks water in die huis nie…
 Die badkamer het ‘n bad wat gekraak is, met geen krane, spoeltoilet… net ‘n
emmertjie…
 En die kombuisie is ‘n ander storie…
 Nietemin kan jy dink hoe ek die storie opgesom het…
 Die eerste aand toe nooi die gesin (pa, ma en kinders) ons om onder die een
gloeilamp, vervalle teen die plafon, Scrabble te speel…
 En ek dink… scrabble met mense wat in hierdie huis bly? Kan hulle lees en skryf?
 Uiteindelik het ons die scrabble verloor want die pa het ‘n doktorsgraad van
Oxford en is die plaaslike rektor van die technicon… en die ma en kinders is
duidelik goed opgevoed in hoë Britse Engels….beter as ons.
 Die gesprekke in die aande was vol intellek, deernis en ‘n liefde vir die Here….
 En die tyd in hierdie mense se huis, was die mooiste en egste gasvryheid wat ek nog
ooit ervaar het….

 As hulle vreemdeling…
 Want wat het dit nie daardie tyd gevra van die man om die wit Afrikaner man van
SA in hul huis te ontvang nie… die persepsies was hoog na beide kante toe…
Wat is die punt…?
Soos Jesus…
Soos ek…Soos jy…
Wanneer jy die dag die vreemdeling word wat ontvang word…. verander dit jou
perspektief op hoe jy vreemdelinge behandel…
Want die goue reë van die Bergrede help jou: doen aan ander wat jy aan jouself gedoen
wil hê!
Kyk na mense deur God se oë

 Dikwels hoor jy preke wat jou aanmoedig om as Christen gasvry te wees teenoor
mense en vreemdelinge… selfs vyande…
 En dan is die eerste ding waaraan ‘n mens dink: dit is nie my persoonlikheid nie… of ek
voel onveilig… of ek vertrou nie vreemdelinge nie…
 En dan verander jy nooit jou siening nie.. en jy stap uit die kerk uit met nog ‘n
goeie redenasie hoekom jy nie gaan doen wat die Bybel van jou vra nie…

 Of die skuldgevoel groei nog verder….
 Of jy dink hoe moet ek nou hierdie doen? En wat moet ek doen?
 Moet ek nou myself in ‘n ander mens verander en na die vreemdeling toe stap hier
op die hoek en vir hom slaapplek aanbied?
Miskien is daar ‘n derde perspektief waar jy moet begin

 Hoekom het Jesus moeite met vreemdelinge gemaak?
 Hoekom het Jesus doelbewus met veral mense wat seergekry het of
gemarginaliseerd is tyd spandeer?
 Was Jesus ‘n irriterende ekstrovert?
 Was Jesus se persoonlikheid reg vir die tipe taak?
 Was Jesus nie soms bang vir sy veiligheid nie?
 Ek dink die diepste dryfveer agter Jesus se optrede teenoor vreemdelinge was
omrede hy werklik lief was vir mense want sy Vader is werklik lief vir mense…
 En wanneer God na mense kyk, dan sien Hy iets en iemand anders raak… iemand
met potensiaal en iemand waarin Hy glo
 Iemand het iewers gesê: Moenie te gou oordeel nie, want almal het eers ‘n storie
wat jy moet hoor.
 Die punt om te begin as ons praat oor vreemdelinge of enige iemand anders… is
nie ons persoonlikheid of vrese nie.
 Dit is nie by die self-regverdigende denke oor hoekom jy nie moet of hoef nie…
 Dit is by ‘n diep gewortelde liefde vir mense omrede jy die geestelike vermoë
begin ontwikkel om deur God se oë na mense te kyk.
 Wanneer ons na vreemdelinge kyk is ons eerste denkpatrone besig met onsself…
oor wat ons dink en wat ons doen en nie doen nie…
 En dan sien ons nie iemand deur God se oë raak nie…

 Ons dink nie.. .wie is daardie persoon en wat is sy storie nie…
 En ja daar is risikos as jy sou besluit om op te tree… maar moet asseblief nie elke
keer begin by die risikos nie.
Het ons nog ‘n hart vir mense omrede hulle God nie ken nie?
 ‘n Mens kan ook nie oor die onderwerp van vreemdelinge gesels as die kerk ook
nie vir ‘n slag weer eerlik vir onsself afvra: het ons nog ‘n hart vir mense wat God
nie werklik ken nie?
 Wanneer laas het jy iemand wat nie ‘n kind van God is nie, vertel van hoe jy oor
God voel?
 Wanneer laas het jy beleef dat iemand tot bekering kom?
 Wanneer laas het jy so ‘n passie in jou hart ontwikkel vir ‘n vreemdeling wat
verlore is, dat jy nie anders kon as om die persoon te vertel van die goeie nuus van
Jesus Christus nie?
 Wanneer laas?
 Of dalk moet ek vra: het jy al ooit?
En hoekom doen ons dit nie meer nie?
 Want ons glo nie meer dit is nodig nie
 Want ons is nie meer self oortuig oor die goeie nuus nie
 Want ons het nie ‘n liefde vir mense wat deur God se perspektief gedryf word nie

Dit is tyd om weer ‘n liefde vir mense te ontwikkel wat Goddelik is.
Drie perspektiewe vanoggend
#1 Ons vertrou vreemdelinge meer as wat ons dink
#2 Wat as jy die vreemdeling is?
#3 Het jy ‘n Goddelike liefde vir mense in jou hart?

Ek wil jou vra om twee goed te doen:
1. Ek wil jou vra om ernstig te gaan dink oor hoe jy mense sien?
2. Ek wil jou vra om prakties te raak….
a. Dalk is daar iemand wat nuut langs jou intrek waar jy bly…
b. Dalk iemand by die skool wat van ‘n ander skool afkom….
c. Dalk is daar iemand by die kerk wat ‘n vreemdeling is vir jou….
WEES GASVRY TEENOOR HULLE

Ons kan nie begin praat oor liefde vir mense na buite as ons nie binne die gemeente vir
nuwe mense kan lief word en gasvry is nie.

Kom ons begin iewers…
En sien wat gebeur…
AMEN