Hoop Reeks

HOOP

Die jaar is op sy kop gekeer! Alles het verander.

Ons het besluit om aanpasbaar te wees en ons fokus te verskuif. Tydens ons gesprekke en beplanning vir die 2021-feesjaar het ons besluit die tyd is reeds ryp om nou al op 2021 se jaartema te fokus. Ons glo die Here het die tema van “hoop” op ons hart gelê.

Dit is nóú die tyd om dié boodskap in ons hart en op ons bors te dra. Ons begin dus nou reeds (saam met die 40 jaar-feesvieringe) met ‘n inleiding oor dié tema en dra dit letterlik op ons bors met ons gemeente se nuwe “Hoop”-klerereeks. Ons leef met hoop in ons harte!

Ons nooi jou om saam met ons jou fokus te verander – vol hoop!

Week 1 (16 – 22 AUG)

VAN HOPELOOS NA HOOPVOL!

Week 2 (23 – 29 AUG)

VESTIG JOU HOOP OP JESUS!

Week 3 (30 – 5 SEPT)

HOOP VIR DIE WÊRELD!