NG Tygerpoort is ‘n dinamiese gemeente in die middel van ‘n uitdagende konteks in die ooste van Pretoria.

Tygerpoort Gemeente is ’n gemeente wat jou wil help om gesonde keuses te maak en die dieper sin van die lewe te ontdek. Ons skep geleenthede vir betekenisvolle verhoudings en gemeenskap in jou lewe. Ons wil jou van God se oneindige genade vertel en hoe jy elke dag uit Sy oorvloed kan lewe. Uiteindelik wil ons jou leer om te leef soos Jesus, nie ter wille van jouself nie, maar dienend in sy liefde. Ons glo dit is ‘n balans tussen gesonde selfinsig, sinvolle verhoudings, ‘n diep verbintenis met God en ‘n betekenisvolle lewe wat jy binne die ruimtes van die Gemeente kan aanleer en verder in die gemeenskap moet uitleef.

Tygerpoort is ‘n gemeente wat nie ter wille van onsself bestaan nie. Ons bestaan ter wille van ons gemeenskap. Kinders is vir ons Gemeente baie belangrik!

Ons droom is om alle kinders op ons terrein se unieke karakter te ken, te vorm en uit te bou vanuit ‘n Christelike fondasie. Ons wil graag vir kinders ‘n veilige en huislike atmosfeer op ons terrein skep. 

Baba tot 3 jaar

TYE

Opsie A (10.5 URE) 06:45 – 17:15 (Afhaal voor 17:15)

Opsie B (6.5 URE) 06:45 – 14:15 (Afhaal voor 14:15)

KURRIKULUM EN ONDERRIG

Kurrikulum word per spesifieke ouderdom en klas hanteer omdat baba en peuters se roetine belangrik is en konsentrasie span korter as ‘n kleuter is.

Baba klas 0-1 jaar

Susara Brand kurrikulum met 30 jaar ondervinding in baba sorg. Bylaag van Hanien du Preez (Arbeidsterapeut) en ELDA kurrikulum word as aanvulling gebruik.

Peuterklasse

Die ELDA kurrikulum word gevolg. Die leerprogram wat aangebied word is kundig uitgewerk per ouderdomsgroep. Dit begin altyd by grootmotoriese vaardighede en soos ons kinders se lyfies sterker word, bou ons op die fondamente met fynmotories- en kognitiewe vaardighede. Ons temas is doenbaar vir ouers uiteengesit om dit prakties en uitvoerbaar, in en om die huis, te implementeer. Peuters moet alles konkreet beleef.

LET WEL: Liefland Baba-en Peutersentrum volg ‘n speel- en leerprogram vir optimale ontwikkeling.

3 tot 5 jaar

TYE

Opsie A (10.5 URE) 06:45 – 17:15 (Afhaal voor 17:15)

Opsie B (6.5 URE) 06:45 – 14:15 (Afhaal voor 14:15)

KURRIKULUM EN ONDERRIG

Ons kleutersentrum volg ‘n kurrikulum wat die ontwikkeling van vestibulêre en perseptuele vaardighede insluit en word ook verryk en uitgebrei om die kleuters verder te stimuleer.  Die gr. RRR tot gr. RR volg die ELDA kleuterprogram. Die 2-3 Peuters volg ‘n kombinasie van Hanien du Preez (Arbeidsterapeut) en die ELDA kurrikulum.

SKOOLGEREEDHEID

Die aard van ‘n Kleutersentrum en ‘n laerskool verskil sodat albei skole die kleuter ten beste kan dien. Kleuters volg ‘n perseptuele program gerig op skoolgereedheid.

Ons kleutersentrum volg ‘n kurrikulum wat die ontwikkeling van vestibulêre en perseptuele vaardighede insluit en word ook verryk en uitgebrei om die kleuters verder te stimuleer. Die gr. RRR tot gr. RR volg die ELDA kleuterprogram.

Graad 1 – 3

TYE
Na skool tot 17:15

STUDIETYD

Studietyd is hoog op ons prioriteitslys. 

Studietyd is elke middag verpligtend sodat al die kinders hul huiswerk kan doen en leer. Indien hulle nie huiswerk of leerwerk het nie, moet hulle hulself besig hou met ‘n boek of iets kreatief, sodat ander kinders nie gesteur word nie. 

Die personeel neem groot sorg om die kinders sover moontlik te help met hulle huis- en leerwerk. Dit is egter nie moontlik om aan elke kind individuele aandag te gee nie. Die personeel is ook nie opgelei as remediërende onderwysers nie en kan nie ekstra of indiepte hulp verleen aan kinders met spesiale leerbehoeftes nie.

Elke graad word in ‘n klaskamer verdeel en het ‘n toegewyde personeellid wat hulle gedurende studietyd help.

BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Die Naskoolsentrum moedig buitemuurse aktiwiteite by Laerskool Tygerpoort of by die Kunstesentrum ten sterkste aan. Die Naskoolsentrum beskik egter nie oor vervoer om kinders na ander plekke te neem vir aktiwiteite nie.

Daar is ‘n onderwyser wat in die middae die gr.1 tot 3 – kinders na hul onderskeie aktiwiteite by Laerskool Tygerpoort vergesel.

Graad 4 – 7

TYE
Na skool tot 17:15

STUDIETYD

Studietyd is hoog op ons prioriteitslys.

Studietyd is elke middag verpligtend sodat al die kinders hul huiswerk kan doen en leer. Indien hulle nie huiswerk of leerwerk het nie, moet hulle hulself besig hou met ‘n boek of iets kreatief, sodat ander nie gesteur word nie. 

Elke graad word in ‘n klaskamer verdeel en het ‘n toegewyde personeellid wat hulle gedurende studietyd help.

Tydens eksamens is daar verlengde studietyd sodat kinders die maksimale geleentheid het om te studeer.

3.4.4. BUITEMUURSE AKTWITEITE

Die Naskoolsentrum moedig buitemuurse aktiwiteite by Laerskool Tygerpoort of by die Kunstesentrum ten sterkste aan. Die Naskoolsentrum beskik egter nie oor vervoer om kinders na ander plekke te neem vir aktiwiteite nie.

REGISTRASIES is nou oop vir 2024.

Alle ouderdomme

Onderrig word aangebied in dans, musiek, kuns en drama.

Dansvorme: Hip-hop en moderne ballet.

Musiekinstrumente: klavier, sang, viool, kitaar, ukulele, dwarsfluit, blokfluit en musiekteorie.

MusikMakers: Groepsklassies vir kleuters

Kuns: verskeie kunsmediums soos houtskool, potlood, droë pastelle, oliepastelle en akrielverf.

Drama: stem- en spraakontwikkeling, toneelspel, storiebou en karakterisering, teaterdissipline en etiket, redenaars en vertolkingskuns en vele meer.

SKRYF NOU IN
Skakel 012 809 0107 weeksdae tussen 09:00 en 12:00 of stuur ‘n epos aan kunsskool@ngtyger.com

 

accredited

Inskrywingsvorms.