Jeug

NG Tygerpoort – Jeug

NG Tygerpoort is baie lief vir kinders. Kinders is net soveel deel van die gemeente as enige ander lid van die gemeente en daarom probeer ons op verskeie maniere om hulle tuis te laat voel. Hier is ‘n paar maniere waarop ons dit doen:

Kindertyd

Tydens al ons eredienste gedurende die skoolkwartaal vorm kindertyd deel van die liturgie. Hier word die preek se boodskap op die kinders se vlak aan hulle gekommunikeer met behulp van spesiale kinderkarakters.

Kleuterkerk

Alle voorskoolse kinders kan na afloop van die kindertyd tydens die 08:00 en 10:00 erediens na die kleuterkerk toe gaan. Ouers is welkom om saam met hulle kinders die kleuterkerk by te woon. Enige vrae? Skakel gerus die kerkkantoor Maandag tot Donderdag (012 809 0107 vm).

Junior Groeigroepe

Die junior groeigroepe is vir kinders in graad een tot graad ses, Sondae om 09:00. Die kinders kom altyd eers by die jeugsaal bymekaar vir ‘n gesamentlike opening. Daarna verdaag die kinders na hulle onderskeie klasse waar Tygerpoort se eie unieke kategesemateriaal hanteer word. Gedurende die jaar is daar ook allerhande pretaktiwiteite soos ‘n fliekaand, juniorkamp en uitreike. Enige vrae? Skakel gerus die kerkkantoor Maandag tot Donderdag (012 809 0107 vm).

Tiener Groeigroepe

Daar is ‘n spesiale erediens wat spesifiek gemik is op die tieners (grade 7 tot-11) in ons gemeente. Die diens begin om 17:30 met ‘n eie unieke atmosfeer. Direk na afloop van die diens verdaag die tieners na hul onderskeie klasse waar Tygerpoort se eie unieke kategesemateriaal hanteer word. Gedurende die jaar is daar ook talle ander heerlike sosiale geleenthede soos uitreike, ‘n fietstoer en ‘n seekamp. Enige vrae? Skakel gerus die kerkkantoor Maandag tot Donderdag (012 809 0107 vm).